Starou českou komunitu v Rumunsku ohrožují větrné elektrárny

autor: Jan Havránek
Nedávno jsme vás informovali o schválení záměru stavby největšího větrného parku v České republice, který bude lokalizován mezi krušnohorskými obcemi Hora Svatého Šebestiána a Křimov. Krajský úřad Ústeckého kraje vyhodnotil dopady 35 větrných elektráren na krajinný ráz a životní prostředí jako přijatelné a umožnil plzeňské firmě APB stavbu zahájit

Výrazně problémovější větrný park v současné době vzniká v okolí rumunské vesnice Svatá Helena. Tato obec je součástí rumunské oblasti Banát, kterou tvoří několik unikátních českých komunit. Tamní lidé dodnes mluví češtinou, udržují staré české tradice a zvyky a hospodaří způsobem, který z naší krajiny většinou již vymizel. Harmonie této krajiny je však ohrožena záměrem firmy Enel Green Power Romania s.r.l., která chce v těsné blízkosti vesnice postavit 21 větrných elektráren s výškou 140 metrů. Tento projekt bohužel významně ovlivňuje existenci české komunity, která je v dnešní době, kromě zemědělství závislá také na šetrném cestovním ruchu.

Kromě problematického umístění v blízkosti jedinečné vesnice je zarážející i fakt, že se jedná o území národního parku Porţile de Fier a evropsky významnou lokalitu zařazenou do soustavy chráněných území NATURA 2000. Bohužel, několik stovek většinou starších obyvatel Svaté Heleny nemá šanci na soudní či jiný transparentní souboj se silnou energetickou firmou.

Více informací o problematickém umístění větrných elektráren a možnosti zapojení do řešení problému, najdete na webu banat.cz, který provozuje společnost Člověk v tísni o.p.s.autor:
datum vydání:
28. července 2011


Diskuze k článku „Starou českou komunitu v Rumunsku ohrožují větrné elektrárny“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!