Botanici a česká botanika

autor: RNDr. Jiří Jakl
V očích nebotanika by měl být botanik tichý zpytec popisující, kde která kytička roste, jak vypadá a jak se jmenuje latinsky. Kdo se nad botanikou více zamyslí, domyslí si i popis rostlinných společenstev (jak se liší louka od lesa), procesů probíhajících v rostlinách (fotosyntéza) a jevů spojených s rostlinami (opylování, šíření semen, evoluce...). Pak můžeme dojít i na problematiku užitkových a pěstovaných rostlin. Botanika je dnes ale trochu něco jiného, než před 100 lety.

Slovo botanik může leckomu připomínat právě staré časy. Zahradníkům při vyslovení slova botanik ale může naskočit i husí kůže - změny názvů rostlin, zájem o bezsmyslné skutečnosti (na otázku jako 'proč mě na zahradě mrkev neroste...' botanici nemusí znát odpověď). Na druhou stranu se dnes botanici nezbytně zabývají rostlinami na biosystematické či molekulárně biologické úrovni, používají náročné metody (vysoce vědecké laboratorní přístupy, statistiky apod.), mezinárodní vědecké informační databáze...

Řada nezasvěcených lidí považuje botaniku za ospalou konzervativní 'vědu'. V mnoha ohledech je ale opak pravdou. Stále jsou na světě i u nás popisována množství nových druhů (různé hodnoty), dozvídáme se mnoho nového o populační dynamice rostlin, stále více rozumíme rostlinným společenstvům, od základů se ve světle nových poznatků přetváří botanický systém, máme stále novější poznatky o evoluci rostlin. Botanika je aplikovatelná v ochraně přírody, pěstitelství, zemědělství, lesnictví, ukájí ale také zájem mnoha zájemců o samotné poznání něčeho zajímavého. I když pomineme možná ne velký přínos a význam této vědy přímo pro přežití lidstva a pro ukojení jeho spotřebních potřeb, v porovnání s jinými obory je přínos botaniky určitě nemalý - proč objevovat příhodné podmínky pro přežití lidstva v kosmu, když nejsme schopni zajistit vlastní přežití a poznání na rodné Zemi?

Českou botaniku lze rozdělit na odbornou (lokální x s mezinárodním dopadem) a popularizační. Naši odborníci mají i ve světě dobré jméno. Našim botanikům snad lze vytknout přílišnou zaměřenost na granty (finanční podpora 'smysluplných' projektů) a 'impakty' (vědecky významné mezinárodní publikace), takže zrovna popularizace příliš populární není. Jakoby neexistovalo nic mezi 'vědou' a popularizací. České popularizační weby a publikace jsou tak často spíše záležitostí 'hlupáků' zainteresovaných do botaniky srdcem.

Je těžké nestraně hodnotit botaniku coby student botaniky jedné přírodovědecké fakulty. Jiný pohled na tu botaniku jistě mají geobotanici a systematičtí botanici, jinak botaniku vnímají lesničtí a zemědělští botanici, zcela jinak vidí botaniku lidé nijak biologicky nezainteresovaní (každý máme tendenci vyzdvihovat 'to svoje'). Koho botanika více zajímá, lze doporučit botanický český (i mezinárodní) rozcestník botanika.nikde.cz a její poznámky.autor:
datum vydání:
30. srpna 2004


Diskuze k článku „Botanici a česká botanika“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!