Vědci kritizují výpočty ekologičnosti biopaliv jako velmi chybné

autor: Lenka Kadlíková
V poslední době našli zemědělci lukrativní možnost výdělku v produkci biopaliv, která se přidávají do fosilních pohonných hmot a tím se snižuje množství skleníkových plynů vypouštěných dopravou. Vědci však konečně přišli na to, že to stou ekologičností biopaliv nebude tak horké.

Výpočty produkce oxidu uhličitého při spalování biopaliv jsou nepřesné. Obeně se má za to, že rostlina jako biopalivo vyprodukuje stejné množství oxidu uhličitého jaké si z životního prostředí za svého života vzala. Jak už tomu tak bývá, není to tak jednoduché. Při výpočtech nikdy nebyl zahrnut zábor další půdy na které rostou rostliny, které nadále čerpají oxid uhličitý z životího prostředí, například lesní porosty nebo pastviny. Bez takového to záboru by totiž nebylo kde pěstvoat plodiny na jídlo.

Více informací na www.asz.czautor:
datum vydání:
23. září 2011


Diskuze k článku „Vědci kritizují výpočty ekologičnosti biopaliv jako velmi chybné“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!