Česká jména rostlin

autor: RNDr. Jiří Jakl
Každá rostlina by vedle vědeckého latinského názvu měla mít i vědecký název český.

Vědecké názvy všech druhů rostlin jsou složeny z jednoho rodového a jednoho druhového jména, výjimkou jsou některé dvouslovné rodové či druhové názvy - kozí brada pochybná, oměj vlčí mor apod. Situaci komplikují různá synonyma i absence některých českých pojmenování rostlin. V následujících publikacích můžete nalézt české názvy pro většinu rostlin, se kterými se v ČR můžete setkat, jinak lze samozřejmě doporučit specializovanou odbornou literaturu.

Kde je najít

Seznam vyšších rostlin květeny České republiky (Chrtek J. 2003) - pohodlný elektronický zdroj

Klíč ke květeně ČR (Kubát K. Academia, Praha 2002) - Většina rostlin není vyobrazena

Seznam cévnatých rostlin květeny ČR (Chrtek J. Kirschner J., Štěpánek J., Závorka J., Matějovičová V. Botanický ústav AV 1998) - již starší publikace

Květena České (socialistické) republiky ((Hejný & Slavík, Academia, Praha 1988, 1990, 1992; Slavík 1995, 1997, 2000) - dosud nekompletní dílo, starší svazky již neaktuální)

Zahradnický slovník naučný I.-V. (ÚZPI, Praha 1994-2001 - dobře dostupný, nepříliš skladný

Nenaleznete-li žádné české jméno hledané rostliny ve zmíněné literatuře (někdy skutečně nemusí existovat), lze doporučit takzvané pravidlo 'piš jak slyš'. Znamená to, že česky můžete říkat rostlině podle vědeckého latinského názvu (znáte-li jej). Víte-li například, že keř před vámi je Magnolia, nemusíte dlouze přemýšlet nad českým názvem - vidíte magnólii, neboli šácholan (slovo šácholan se příliš nevžilo, ve zmíněné literatuře byste jej ale našli). Druhový název již snadno přeložíte pomocí slovníku latinsko-českého pro druhová jména.

Nejkrásnější česká jména

byla vytvořena zejména bratry Preslovými v době národního obrození. Chcete-li se o jménech rostlin dozvědět více, lze doporučit následující publikaci.

Česká a slovenská jména rostlin; (Machek V. ČSAV, Praha 1954)

Zásady pro vědecké názvy rostlin

Pro doplnění je třeba uvést i zásady pro vědecké názvy rostlin. Vědecké názvy rostlin se řídí pravidly botanického kódu (planě rostoucí rostliny) a kódu pro pěstované rostliny. Slovenské znění v současnosti platného botanického kódu (Saint Louis) je dostupné na adrese: prfdec.natur.cuni.cz/botany/kod/index.html (v roce 2005 budou některá pravidla kódu ve Vídni opět upravena). Kód pro pěstované rostliny bohužel není v českém ani slovenském jazyce dostupný. Kódy pro rostliny nejsou vůbec závislé na kódu zoologickém či bakteriologickém, také nijak neupravují pravidla národních vědeckých a lidových jmen. O zásadách psaní jmen také referuje stránka Skalničky.cz. Zájemcům o problematiku nomenklatury rostlin lze rovněž doporučit stránku tříděných mezinárodních odkazů botanika.nikde.cz.

Lidové názvy rostlin

Zvláštní kapitolou jsou lidové názvy rostlin. Jejich soupis naleznete na stránkách I. Rystonové či R. Svobodové. Dozvíte se zde, co že je vlastně známé 'babské ucho', ale i méně známé 'babí uši' či 'babí zub', 'zmijí jahoda' apod.

Výčet zajímavých odkazů snad lze zakončit květomluvou - co říkáme, darujeme-li někomu nějakou květinu.autor:
datum vydání:
6. září 2004


Diskuze k článku „Česká jména rostlin“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!