Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

O vzniku půdy

autor: Jan Hladký
Jak vniká půda? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Velmi záleží, koho se zeptáte. Možných definic je totiž hned několik a všechny jsou správné. Uvedeme si definici geologickou. Ta říká: Půda je akumulace sypkého materiálu vzniklého na zemském povrchu mechanickým i chemickým zvětráváním hornin (i přemístěných) a obsahující různě velkou příměs organických látek. Tato definice je správná. Vše co je v ní řečeno, je pravda.Půdní horizont - Výsledek půdotvorného procesu

Jak mile je odkrytá skála jen trochu narušena fyzikálním zvětráváním začne se vytvářet vrstva pórovitého substrátu. Právě póry umožňují pronikání vody a vzduchu. Vytváří se tak podmínky pro chemické zvětrávání. Substrát je navíc kolonizován rostlinami a mikroorganizmy. Rostliny odumírají a jejich zbytky rozkládají mikroorganizmy. Uvolněné živiny využívají pro svoji potřebu půdní živočichové a další generace rostlin. Během času také přibývá samotná hmota půdy. Buď je navátá větrem, nebo naplavena vodou anebo obojí. V této hmotě probíhá fyzikální i chemické zvětrávání, je oživena a postupně měněna na půdu. Tvoří se to, čemu půdoznalci říkají půdní profil.

Půdní profil není nic jiného než čtvercová díra vykopaná v zemi, ve které můžeme odlišit jednotlivé vrstvy – půdní horizonty. Tyto vrstvy jsou označované písmeny, kdy nejvyšší vrstva je A horizont, pod ním je B horizont a poté C horizont, který již je samotný mateční substrát. Tyto vrstvy – horizonty, jsou v různých půdách různě zbarvené, tlusté, mají jiné chemické i fyzikální vlastnosti a toho se využívá při určování půd.

Půdní profil. Pod travním porostem se nachází černý A horizont. V tomto horizontu jsou organické látky transformovány do látek humusových. Níže se nachází B horizont, ve kterém jsou zadržovány látky, které jsou vyluhovány a proplachovány z výše položeného A horizontu. Barva tohoto B horizontu je odvislá od povahy vyluhovaných látek z horizontu A. Pod B horizontem je horizont, který se označuje písmenem C. Jedná se o půdotvorný substrát, ze kterého následně vzniká půda. (Zdroj obrázku: Wikipedie, upravil Jan Hladký)

Zdroje:
J. Jandák, E. Pokorný, A. Prax: Půdoznalství
M. E. Sumner: Handbook of Soil Science
D .Hillel: Soil in the Environment


autor:
Jan Hladký

datum vydání:
3. ledna 2012


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.