Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.Klasifikační systém

V ČR platí od roku 2001 Taxonomický klasifikační systém půd. Každý systém má určité taxonomické jednotky. V případě Taxonomického klasifikačního systému půd ČR jsou to jednotky následující: referenční třídy půd, půdní typy, půdní subtypy, půdní variety, ekologické fáze, degradační a akumulační fáze, půdní formy. Tyto taxonomické jednotky jsou charakterizovány a pro jejich tvorbu platí následující:

Referenční třídy půd
Referenční třída sdružuje půdní typy obdobných vlastností. Do jedné referenční třídy jsou zařazeny půdní typy, které mají společné rysy vývoje. Substantivum končící – SOL.

Půdní typy
Hlavní jednotky klasifikačního systému, charakterizované určitými diagnostickými horizonty a jejich sekvencemi nebo diagnostickými znaky (substantivum nekončící – sol). Půdy jednoho typu prošly stejným půdotvorným pochodem a mají tedy obdobné půdní horizonty a vlastnosti.

Půdní subtypy
Výrazné modifikace půdního typu podle znaků v hloubce níže 0,20 – 0,25 m (adjektivum za substantivem)

Půdní variety
Charakterizují výskyt horizontů a znaků ve svrchních 0,20-0,25 m u lesních půd, dále vyjadřují méně výrazné znaky v půdním profilu než subtypové (druhé adjektivum za substantivem)

Ekologické fáze
Charakterizují formy nadložního humusu lesních půd

Degradační a akumulační fáze
Vyjadřují projevy kontaminace, intoxikace, eroze, akumulace aj.

Půdní formy
Vyjadřují typ substrátu, jeho zrnitosti, vrstevnatosti a mineralogického složení, ovlivňujících pedogenezi, je to kategorie spojená s jakoukoliv genetickou taxonomickou úrovní.

Jestliže tedy budete pracovat v terénu a vaším úkolem bude určit půdní typ, nejprve budete muset vykopat půdní profil. V tomto profilu následně vyhledáte a určíte diagnostické horizonty a diagnostické znaky. Na základě těchto znaků a horizontů určíte, o jaký půdní typ se jedná. Do protokolu o průzkumu si pak pomocí značek zapíšete půdní typ a jeho subtyp, případně varietu – např. PRmg´ = tato čtyři písmena nám říkají, že se jedná o pararendzinu modální a slabě oglejenou.

Půdních typů existuje mnoho. Taxonomický klasifikační systém půd ČR jich zahrnuje 23. Zájemci, kteří se chtějí seznámit s klasifikačním systémem podrobněji, mohou navštívit internetové stránky České zemědělské univerzity. Zde najdou celý klasifikační systém a další nepřeberné množství informací o půdách. My si zde něco málo povíme jen o pěti u nás nejrozšířenějších půdních typech. Jsou to kambizem, hnědozem, černozem, pseudoglej a fluvizem.


autor:
Jan Hladký

datum vydání:
13. února 2012


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.