Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.


63,3.556,14.052-2.246,4.958-12.234c-5.41-5.937-10.123-12.571-14.144-19.896c-8.09-14.725-12.13-30.691-12.13-47.907 c0-9.131,1.145-17.932,3.427-26.389c3.813-14.113,17.644-15.006,27.858-4.56c21.383,21.873,46.059,40.019,74.015,54.438 c28.183,14.541,57.932,24.027,89.236,28.446c14.474,2.044,25.19-2.57,24.492-8.941c-0.428-3.911-0.642-7.772-0.642-11.573 c0-27.791,9.798-51.487,29.4-71.09c19.596-19.596,43.292-29.394,71.083-29.394c19.842,0,37.559,4.939,53.141,14.823 c12.344,7.827,32.001,14.847,45.856,10.196c4.945-1.659,9.816-3.513,14.615-5.563c13.439-5.741,20.3-0.38,12.393,11.916 c-3.525,5.483-7.589,10.563-12.179,15.227c-10.251,10.416-8.953,15.141,5.221,11.561c2.319-0.587,4.639-1.218,6.958-1.891 C523.125,134.793,527.409,139.817,517.746,150.785z"> image/svg+xmlautor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
13. února 2012


Diskuze k článku „Typy půd“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru