Navštivte naše botanické zahrady a arboreta

autor: RNDr. Jiří Jakl
Naše botanické zahrady a arboreta stále lákají k návštěvám. Některé jsou otevřeny celoročně, jiné jen do konce října. Poznejte krásu exotických i našich rostlin v oázách klidu uprostřed velkých měst.

V ČR najdeme necelou dvacítku botanických zahrad a asi 14 arboret. Botanické zahrady spravují jednak města, jednak jsou to školní či soukromé objekty (Ostrá). Kompletní seznam těchto objektů naleznete na stránce Botanika.nikde.cz. Některé botanické zahrady a arboreta jsou veřejnosti přístupné celoročně (BZ PřF UK v Praze), jiné od dubna do konce října (dříve BZ Praha - Troja), návštěvu některých je nutno předem dohodnout (Arboretum Sofronka Plzeň) či si pohlídat jejich dny otevřených dveří (Arboretum Křtiny).

Řada lidí si pod pojmem botanická zahrada může představit bujnou fantazii barevných mnohotvárných exotických rostlin někde ve sklenících. Hlad takovýchto labužníků uspokojí expozice v botanické zahradě v Liberci či budované zahrady v Praze Tróji s Fata Morganou.

S krásou světa rostlin nás mohou seznámit i expozice našich domácích rostlin - fakultní botanické zahrady v Praze, Brně a jinde. Příjemnou vycházku můžeme doplnit poznáváním rostlin podle popisků a cedulek, které obvykle nechybí v žádné botanické zahradě (bohužel je ale jen zřídka nacházíme u každé rostliny).

V naší zemi lze navštívit i nekolik tzv. arboret. Jedná se o sbírky dřevin. Jsou tedy vlastně speciálním případem botanických zahrad. Slovo arboretum je odvozeno od latinského slova arbor - strom. Arboreta jsou klidovými místy stejně jako parky ve městech a při zámcích. Informace o zámeckých parcích naleznete opět na stránkách Botanika.nikde.cz.

Botanické zahrady, to nejsou jen expozice nejrůznějších rostlin, ale i výstavní a přednáškové akce, k jejich evidenci již nyní můžete využít právě internetové stránky těchto zařízení, které bývají často na velmi dobré úrovni.

Botanické zahrady patří ke kulturním zařízením, která podporují vědu, výuku, napomáhají zachování původní i kultivované přírody a podílejí se na zdokonalení a výchově člověka k ochraně přírody a životního prostředí. Hlavní odpovědnost za sledování vytyčených cílů převzala Mezinárodní organizace botanických zahrad (Botanic Gardens Conservation International), ustanovená v r. 1954. Výsledkem vědecké práce botanických zahrad je zpracovávání a vydávání seznamů semen, tzv. Index seminum, jejichž prostřednictvím botanické zahrady nabízejí příbuzným pracovištím zdarma semena planých i pěstovaných rostlin, bylin i dřevin.

Zdroje:
Šetelová V. (1977); Botanické zahrady; SPN, Prahaautor:
RNDr. Jiří Jakl

datum vydání:
11. října 2004


Diskuze k článku „Navštivte naše botanické zahrady a arboreta“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.