Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Co přináší první číslo nového dvouměsíčníku EKOfutura?

autor: Redakce Ekofutura
V části Věda a výzkum dominuje téma globální problematiky životního prostředí a výsledky výzkumů v oblasti dopadu životního prostředí na lidské zdraví. RNDr. Jan Plesník, CSc., expert na otázky biodiverzity a fungování ekosystémů, v článku Invazní nepůvodní organismy klade otázku, zda jde o skutečnou hrozbu nebo jen o přehnané obavy.

Nad budoucím vývojem klimatu se v článku Z deštných pralesů poušť? zamýšlí Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc., odborník v oblasti fyzikální a makromolekulární chemie. O výsledcích šesti výzkumů mezinárodních vědeckých týmů v oblasti světové fauny a flóry informuje čtenáře v rubrice Živá Země Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., známý popularizátor vědy v oblasti biologie. Mozaiku rubriky Živá Země tvoří články: Choroba geneticky modifikuje své oběti ■ Jak se šíří zpěvy keporkaků ■ Invazní rozsivka v Patagonii ■ Extremofily z Jižních Shetland ■ Co umožnilo invazi slunéčka východního ■ Zabránili pravěcí zemědělci době ledové?.

Stálá rubrika Poodhalený vesmír je doménou Ing. Tomáš Přibyla, známého publicisty a popularizátora informací z oblasti kosmického výzkumu. V článku Titan – jiný, a přece tak podobný Zemi vysvětluje, proč tento Saturnův měsíc vypadá jako kopie Země. V oddíle Životní prostředí a zdraví najdete dva články, týkající se ovzduší v ČR. Odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik MUDr. Miroslav Šuta odkrývá, co dýchají obyvatelé českých domácností – Analýzy prachu z domácností a MUDr. Radim Šrám, DrSc., vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie v ÚEM AV ČR, expert pro využití metod molekulární epidemiologie pro hodnocení vlivu znečištění ovzduší na zdravotní stav populace, vyjadřuje zděšení vědecké obce nad neodpovědnými manýry našich politiků v článku Zákon o ochraně ovzduší chrání znečišťovatele!.

Trojice autorů z tří českých univerzit – Jan Vávra, Miloslav Lapka, Zdenka Sokolíčková (FF UK, EF JČU a PdF UHK) představují ekologii ve společenských vědách v článku Kulturní ekologie, v jejímž duchu proběhne v březnu konference Naše společná přítomnost. Redakce článek doplnila profily nejvýznamnějších představitelů tohoto oboru (Murray Bookchin, Julian Steward, William R. Catton, Jr., Riley E. Dunlap).

V další části Společenská odpovědnost se dozvíme, jak Firmy pomáhají školám, třeba při Zvyšování zájmu o přírodovědné obory, což je vzdělávací projekt společnosti Bayer. Environmentální management v článku Certifikované systémy řízení – Prioritní cíl každé vyspělé organizace vyhodnocuje Ing. Jan Mikoláš, CSc., nezávislý poradce pro životní prostředí se zaměřením na systémy environmentálního managementu.

V oblasti Energetiky projevilo svou společenskou odpovědnost Teplárenské sdružení ČR, jež vyhlásilo soutěž teplárenských projektů, které nejvíc přispěly k čistému ovzduší. Každý se může zapojit – viz článek Hlasujte v soutěži o teplárenský Projekt desetiletí! Odpadové hospodářství reprezentují dobré zprávy pod názvem V roce 2011 jsme vytřídili opět více elektroodpadu.

Třetí část Produkty šetrné k přírodě i vaší peněžence je zaměřená na Využívání alternativních zdrojů. Pod titulkem Dřevěná paliva nás Ing. Vladimír Stupavský ze sdružení Biom informuje o vývoji trhu s tvarovou biomasou.

O tom, že vývoj v oblasti biopaliv závisí na nových technologiích a rozšiřovaní infrastruktury se dozvíme z článku Vlažný nástup biopaliv v USA i v ČR Ing. Oty Berana, odborníka na OZE v zemědělství a technická řešení aplikace biopaliv.

Pozvánkách – akciích – veletrzích píšeme o veletrhu Biofach: Biosvět se sešel v Norimberku, o rakouském Energiesparmesse: Veletrh úspor energií – Wels 2012, konferenci Naše společná přítomnost podruhé a regionální výstavě Má vlast. Následuje přehled ekoakcií na nejbližší čtyři měsíce – Kalendář akcií a nahlédnutí do odborného zázemí EKOfutury – představení našich autorů Autoři v čísle.

Na titulní straně časopisu je AIR House – energeticky soběstačný solární dům, který navrhli studenti z Fakulty architektury ČVUT v Praze a budou ho realizovat v rámci soutěže Solar Decathlon, kterou pořádá Ministerstvo energetiky USA.

EnviMagazin EKOfutura vydává občanské sdružení EkoFutura. Telefon: +420 725 860 132, E-mail: redakce@ekofutura.cz, Inzerce: inzerce@ekofutura.cz Předplatné: předplatné@ekofutura.cz, www.ekofutura.cz budou spuštěny v dohledné době.

autor:
Redakce Ekofutura
email: redakce@ekofutura.cz

datum vydání:
2. dubna 2012


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.