Co přináší první číslo nového dvouměsíčníku EKOfutura?

autor: Redakce Ekofutura
V části Věda a výzkum dominuje téma globální problematiky životního prostředí a výsledky výzkumů v oblasti dopadu životního prostředí na lidské zdraví. RNDr. Jan Plesník, CSc., expert na otázky biodiverzity a fungování ekosystémů, v článku Invazní nepůvodní organismy klade otázku, zda jde o skutečnou hrozbu nebo jen o přehnané obavy.

Nad budoucím vývojem klimatu se v článku Z deštných pralesů poušť? zamýšlí Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc., odborník v oblasti fyzikální a makromolekulární chemie. O výsledcích šesti výzkumů mezinárodních vědeckých týmů v oblasti světové fauny a flóry informuje čtenáře v rubrice Živá Země Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., známý popularizátor vědy v oblasti biologie. Mozaiku rubriky Živá Země tvoří články: Choroba geneticky modifikuje své oběti ■ Jak se šíří zpěvy keporkaků ■ Invazní rozsivka v Patagonii ■ Extremofily z Jižních Shetland ■ Co umožnilo invazi slunéčka východního ■ Zabránili pravěcí zemědělci době ledové?.

Stálá rubrika Poodhalený vesmír je doménou Ing. Tomáš Přibyla, známého publicisty a popularizátora informací z oblasti kosmického výzkumu. V článku Titan – jiný, a přece tak podobný Zemi vysvětluje, proč tento Saturnův měsíc vypadá jako kopie Země. V oddíle Životní prostředí a zdraví najdete dva články, týkající se ovzduší v ČR. Odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik MUDr. Miroslav Šuta odkrývá, co dýchají obyvatelé českých domácností – Analýzy prachu z domácností a MUDr. Radim Šrám, DrSc., vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie v ÚEM AV ČR, expert pro využití metod molekulární epidemiologie pro hodnocení vlivu znečištění ovzduší na zdravotní stav populace, vyjadřuje zděšení vědecké obce nad neodpovědnými manýry našich politiků v článku Zákon o ochraně ovzduší chrání znečišťovatele!.

Trojice autorů z tří českých univerzit – Jan Vávra, Miloslav Lapka, Zdenka Sokolíčková (FF UK, EF JČU a PdF UHK) představují ekologii ve společenských vědách v článku Kulturní ekologie, v jejímž duchu proběhne v březnu konference Naše společná přítomnost. Redakce článek doplnila profily nejvýznamnějších představitelů tohoto oboru (Murray Bookchin, Julian Steward, William R. Catton, Jr., Riley E. Dunlap).

V další části Společenská odpovědnost se dozvíme, jak Firmy pomáhají školám, třeba při Zvyšování zájmu o přírodovědné obory, což je vzdělávací projekt společnosti Bayer. Environmentální management v článku Certifikované systémy řízení – Prioritní cíl každé vyspělé organizace vyhodnocuje Ing. Jan Mikoláš, CSc., nezávislý poradce pro životní prostředí se zaměřením na systémy environmentálního managementu.

V oblasti Energetiky projevilo svou společenskou odpovědnost Teplárenské sdružení ČR, jež vyhlásilo soutěž teplárenských projektů, které nejvíc přispěly k čistému ovzduší. Každý se může zapojit – viz článek Hlasujte v soutěži o teplárenský Projekt desetiletí! Odpadové hospodářství reprezentují dobré zprávy pod názvem V roce 2011 jsme vytřídili opět více elektroodpadu.

Třetí část Produkty šetrné k přírodě i vaší peněžence je zaměřená na Využívání alternativních zdrojů. Pod titulkem Dřevěná paliva nás Ing. Vladimír Stupavský ze sdružení Biom informuje o vývoji trhu s tvarovou biomasou.

O tom, že vývoj v oblasti biopaliv závisí na nových technologiích a rozšiřovaní infrastruktury se dozvíme z článku Vlažný nástup biopaliv v USA i v ČR Ing. Oty Berana, odborníka na OZE v zemědělství a technická řešení aplikace biopaliv.

Pozvánkách – akciích – veletrzích píšeme o veletrhu Biofach: Biosvět se sešel v Norimberku, o rakouském Energiesparmesse: Veletrh úspor energií – Wels 2012, konferenci Naše společná přítomnost podruhé a regionální výstavě Má vlast. Následuje přehled ekoakcií na nejbližší čtyři měsíce – Kalendář akcií a nahlédnutí do odborného zázemí EKOfutury – představení našich autorů Autoři v čísle.

Na titulní straně časopisu je AIR House – energeticky soběstačný solární dům, který navrhli studenti z Fakulty architektury ČVUT v Praze a budou ho realizovat v rámci soutěže Solar Decathlon, kterou pořádá Ministerstvo energetiky USA.

EnviMagazin EKOfutura vydává občanské sdružení EkoFutura. Telefon: +420 725 860 132, E-mail: redakce@ekofutura.cz, Inzerce: inzerce@ekofutura.cz Předplatné: předplatné@ekofutura.cz, www.ekofutura.cz budou spuštěny v dohledné době.autor:
datum vydání:
2. dubna 2012


Diskuze k článku „Co přináší první číslo nového dvouměsíčníku EKOfutura?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!