Výlet za syslem na Rannou

autor: Alena Rulfová
Jaro se již v Českém středohoří ujalo zcela své vlády, a tak se s kamarádkou vydáváme navštívit nedalekou kolonii syslů obecných žijících v Národní přírodní rezervaci Raná. Paprsky slunce klepající na dveře jejich nor, malé spáče jistě už dávno probudilo ze zimního spánku. :)

Sysel obecný (Spermophilus citellus) se v České republice řadí zákonem o ochraně přírody a krajiny mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Zároveň patří mezi druhy, na které je zaměřena celoevropská ochrana v rámci programu Natura 2000 (2). NPR Raná je jednou z pětatřiceti lokalit, na nichž byl sysel zaznamenán v roce 2011 při mapování provedeném Agenturou ochrany přírody ČR (5). Vyskytuje se zde v relativně hojném počtu (cca 300 jedinců - stav v roce 2007 (3)), a to zřejmě proto, že není ze strany lidí rušen ničím jiným než procházejícími se milovníky přírody a paraglidisty startujícími z vrcholků Rané. Správa CHKO České středohoří navíc v roce 2008 zavedla na Ranné každoroční pastvu ovcí, se kterými se sysli velice "spřátelili" a místní prostředí si pro ovcemi spásanou nizkou trávu tuze oblíbili (3). :) Chovají se naprosto přirozeně a jste-li dostatečně trpěliví a vydržíte nějakou dobu v klidu nehnutě stát či sedět poblíž některého podzemního domečku, brzy z něj opatrně vykoukne roztomilý čumáček a pak už i celá hlavička, no a nakonec vyleze sysel v celé své kráse a nebojácně se pase jen několik metrů od vás. Chcete-li se nejen o syslovi dozvědět mnoho zajímavého a to přímo v místě, kde přirozeně žije, rozhodně NPR Raná navštivte. Ideální příležitost se naskytne již letos v květnu, kdy v rámci projektu LIFE+ na obnovu stepí a ochranu stepních druhů, mezi něž sysel samozřejmě patří, pořádá 19. května správa CHKO České středohoří na Rané Slavnosti stepí. Připraveny jsou přednášky o Lounsku a jeho stepních biotopech, zemědělský jarmark, přednášky a výlety za syslem, motýly či rostlinami, kroužkování ptáků a mnohé další, včetně ukázky pastvy ovcí, práce pasteveckých psů a stříhání ovcí. Podrobnosti o chystaných slavnostech naleznete na na webu obce Raná..

A čím že byl a je sysel v České republice nejvíce ohrožován? Při hledání informací o rozšíření syslů v České republice jsem byla překvapena, že nejvíce syslů žije na letištích či ve sportovních areálech nebo kempech apod. (5). Proč si oblíbili tak rušné prostředí, ptala jsem se sama sebe. Odpověď je jednoduchá i složitá zároveň, a musíme ji hledat zejména v minulosti. Sysel potřebuje ke svému životu zřejmě více než klid porosty nízké trávy. V příliš vysokém porostu totiž sysel dobře nevidí, a to ani když panáčkuje na zadních, a stává se tak snadnou kořistí případných predátorů. Bohužel v České republice od doby, kdy se změnil způsob hospodaření z maloplošného na velkoplošné, z extenzivního na intenzivní, a kdy lidé odstoupili od malochovatelství dobytka, začaly z krajiny mizet louky a meze - oblíbené biotopy sysla. A tak mu nezbylo nic jiného, než se přesunout na místa, kde ještě větší plochy nižších travnatých porostů zbyly (2). V současnosti sysly ohrožuje i nadále největší měrou ztráta biotopu a to hlavně v důsledku změny způsobu, jakým je pozemek využíván (zrušení letiště a zastavění plochy, upuštění od pastvy, ..), dále pak těžko ovlivnitelný faktor jako jsou např záplavy, inbreeding v menších populacích, které se nesetkávají s jinými populacemi, predátoři, či parazité a různé nemoci (2).

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2005 iniciovala přípravu (přijat a spuštěn byl roku 2008 (5)) záchranného programu sysla obecného v naší republice, jehož hlavním záměrem je, aby byl v české přírodě jakožto volně žijící živočich zachován i do budoucích generací (4). Doufejme, že se tak stane, a přejme syslovi co nejvíce štěstí. Ať se v květnu můžeme přijet třeba právě na Ranou podívat na syslí mláďátka. :) A málem bych zapoměla: ochraně těchto milých zvířátek můžete pomoci přímo vlastními silami - uvidíte-li někde v přírodě sysla, nahlaste, prosím, lokalitu, kde jste ho viděli, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - více viz www.zachranneprogramy.cz..

zdroje informací:
1. www.zachranneprogramy.cz
2. www.groundsquirrel.cz
3. old.ochranaprirody.cz
4. www.nature.cz
5. Sysel obecný: hlodavec, který nesyslí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 2012. Praha.autor:
datum vydání:
18. dubna 2012


Diskuze k článku „Výlet za syslem na Rannou“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!