Jak chráníme přírodu

autor: Lenka Kadlíková
V dnešní době není již tolik důležitá ochrana konkrétního druhu , ale především ochrana prostředí ve kterém žije.

V druhé polovině minulého století došlo díky překotnému rozvoji průmyslu k velkým škodám na porostech, především v horských oblastech, které se rozkládají téměř po celých hranicích s Polskem, Německem a Rakouskem. V současné době se hodně investuje do modernizace zařízení velkých továren, které byli největšími producenty imisí (látek, které se dostanou do ovzduší a přímo ovlivní organismy žijící na zemi). Imise pocházejí z emisí - látek, které již zmiňované fabriky vypouštějí do ovzduší. Velké peníze také putují na znovu zalesnění poničených ploch a obnovu zde původních ekosystémů.

Právě v hraničních oblastech vzniklo nejvíce chráněných území. Patří mezi ně všechna čtyři nejvíce chráněná území u nás. Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko, Šumava a Podyjí. Na těchto územích, se nacházejí vesměs přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy (přírodní celek zahrnující všechny organismy žijící na určitém území). Celé uzemí národního parku je rozděleno na tři zóny dle nutnosti ochrany dané lokality. Národní parky jsou vyhlašovány zákonem.

Další kategorií jsou Chráněné krajinné oblasti. Jedná se též o rozlehlá, přírodovědecky zajímavá území. Na rozdíl od národních parků mají větší podíl urbanizovaných (lidskou činností upravených)míst. Mezi CHKO patří například Český kras, Pálava, Bílé Karpaty, Blanský les a další. Jsou vyhlašována nařízením vlády.

Do dalších kategorií patří menší území s vysokou přírodovědeckou nebo kulturní hodnotou. Jedná se o Národní přírodní rezervaci a přírodní rezervaci. Nejmenší stále chráněná území, např: naleziště nerostů, zkamenělin, vzácných druhů rostlin a živočichů, jsou národní přírodní památky a přírodní památky. Mimo tato stálá chráněná území existují chráněná území vyhlašovaná na určité období, například v době hnízdění ptáků.

Nejen v těchto územích, ale v přírodě jako takové bychom se měli chovat tak, abychom co nejméně přírodě uškodili. Chodit po vyznačených stezkách, neodhazovat odpadky atd. Však to všichni víme. Ale dodržujeme to?autor:
datum vydání:
22. října 2004


Diskuze k článku „Jak chráníme přírodu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!