Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Nevíte o chocholouších?

autor: Česká společnost ornitologická
Chocholouš obecný (Galerida cristata) se stal v posledních letech jedním z nejsmutnějších symbolů úbytku našich dříve běžných druhů ptáků. Přibližně do poloviny šedesátých let minulého století se jednalo o hojného a plošně rozšířeného stálého ptáka žijícího v bezprostřední blízkosti člověka. Mezi nejoblíbenější životní prostředí chocholoušů patřily nízké řídké ruderální porosty kolem nádraží, cest a silnic, ale i prostředí nových sídlišť a městských průmyslových zón. Během posledních desetiletí bylo zaznamenáno výrazné ubývání chocholoušů na většině našeho území, nicméně je nutné odlišit situaci v Čechách a na Moravě.

V Čechách byl pokles početnosti mnohem dramatičtější a v rozsáhlých oblastech došlo již k vyhynutí druhu. Po roce 2000 se zde chocholouš nachází na samé hranici vyhynutí. Na Moravě je situace o něco lepší, byť z Moravskoslezského kraje informace o současném hnízdním výskytu nejsou známy a je možné, že zde chocholouši již zcela vymizeli. Naopak v nížinách jižní a částečně střední Moravy je druh díky návaznosti na stabilní populace v Maďarsku a na Balkáně dodnes relativně plošně rozšířen na okrajích lidských sídel a místy i mimo zástavbu. I zde je však zaznamenán úbytek početnosti.

Je zřejmé, že druhu současný stav obývaného prostředí nevyhovuje. Intenzifikace zemědělství spojená mimo jiné i s úbytkem hospodářského zvířectva a řídkých nízkých zaplevelených porostů měla patrně za následek vymizení ptáků z rozsáhlých venkovských oblastí a izolaci jednotlivých městských populací. Ty se poté staly díky usedlosti chocholoušů mnohem náchylnějšími ke změnám prostředí. Ke zhodnocení možností ochrany zbytkových populací je třeba získat co nejpodrobnější informace o současném rozšíření chocholoušů obecných na území ČR a jejich nárocích na prostředí. Nelze vyloučit, že se chocholouši dodnes vyskytují na více místech, jak na okrajích měst, tak i v zemědělské krajině (prostředí stálých hnojišť v okolí větších kravínů), kde unikají pozornosti ornitologů.

Proto bychom chtěli všechny milovníky živé přírody požádat, aby při svých cestách za prací či nákupy věnovali výskytu chocholoušů zvýšenou pozornost a všechna svá dílčí pozorování pečlivě zaznamenávali a posílali na emailovou adresu chocholousi2012@email.cz a nebo vkládali do Faunistické databáze České společnosti ornitologické avif.birds.cz. Velmi cenné jsou i údaje o historickém rozšíření a přibližné době vymizení ptáků z konkrétních lokalit včetně domněnek, z jakého důvodu k vyhynutí došlo. Zájemcům o podrobnější mapování můžeme poslat dotazník pro podrobnější záznamy pozorování chocholoušů v průběhu roku. Všem respondentům předem děkujeme za pomoc.
autor:
Česká společnost ornitologická
www stránky: http://www.birdlife.cz

datum vydání:
10. června 2012


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2021 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.