Nevíte o chocholouších?

autor: Česká společnost ornitologická
Chocholouš obecný (Galerida cristata) se stal v posledních letech jedním z nejsmutnějších symbolů úbytku našich dříve běžných druhů ptáků. Přibližně do poloviny šedesátých let minulého století se jednalo o hojného a plošně rozšířeného stálého ptáka žijícího v bezprostřední blízkosti člověka. Mezi nejoblíbenější životní prostředí chocholoušů patřily nízké řídké ruderální porosty kolem nádraží, cest a silnic, ale i prostředí nových sídlišť a městských průmyslových zón. Během posledních desetiletí bylo zaznamenáno výrazné ubývání chocholoušů na většině našeho území, nicméně je nutné odlišit situaci v Čechách a na Moravě.

V Čechách byl pokles početnosti mnohem dramatičtější a v rozsáhlých oblastech došlo již k vyhynutí druhu. Po roce 2000 se zde chocholouš nachází na samé hranici vyhynutí. Na Moravě je situace o něco lepší, byť z Moravskoslezského kraje informace o současném hnízdním výskytu nejsou známy a je možné, že zde chocholouši již zcela vymizeli. Naopak v nížinách jižní a částečně střední Moravy je druh díky návaznosti na stabilní populace v Maďarsku a na Balkáně dodnes relativně plošně rozšířen na okrajích lidských sídel a místy i mimo zástavbu. I zde je však zaznamenán úbytek početnosti.

Je zřejmé, že druhu současný stav obývaného prostředí nevyhovuje. Intenzifikace zemědělství spojená mimo jiné i s úbytkem hospodářského zvířectva a řídkých nízkých zaplevelených porostů měla patrně za následek vymizení ptáků z rozsáhlých venkovských oblastí a izolaci jednotlivých městských populací. Ty se poté staly díky usedlosti chocholoušů mnohem náchylnějšími ke změnám prostředí. Ke zhodnocení možností ochrany zbytkových populací je třeba získat co nejpodrobnější informace o současném rozšíření chocholoušů obecných na území ČR a jejich nárocích na prostředí. Nelze vyloučit, že se chocholouši dodnes vyskytují na více místech, jak na okrajích měst, tak i v zemědělské krajině (prostředí stálých hnojišť v okolí větších kravínů), kde unikají pozornosti ornitologů.

Proto bychom chtěli všechny milovníky živé přírody požádat, aby při svých cestách za prací či nákupy věnovali výskytu chocholoušů zvýšenou pozornost a všechna svá dílčí pozorování pečlivě zaznamenávali a posílali na emailovou adresu chocholousi2012@email.cz a nebo vkládali do Faunistické databáze České společnosti ornitologické avif.birds.cz. Velmi cenné jsou i údaje o historickém rozšíření a přibližné době vymizení ptáků z konkrétních lokalit včetně domněnek, z jakého důvodu k vyhynutí došlo. Zájemcům o podrobnější mapování můžeme poslat dotazník pro podrobnější záznamy pozorování chocholoušů v průběhu roku. Všem respondentům předem děkujeme za pomoc.autor:
Česká společnost ornitologická
www stránky: http://www.birdlife.cz

datum vydání:
10. června 2012


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.