Atlas energetických rostlin využitelných v našich podmínkách - 2

autor: Lenka Kadlíková
Další zástupci rodinky energetických rostlin


Čičorka pestrá - Coronilla varia

Poléhavé lodyhy této víceleté, bobovité rostliny mohou dorůst až do dvoumetrové délky. Má velmi ráda výživnou vápencovou půdu. Volně roste na vlhkých loukách, železničních náspech mezích, okrajích lesa. Dříve se používala v léčitelství.

Čičorka patří k perspektivním, zejména díky spolehlivým výnosům již v druhém roce. Mimoto dobře kryje půdu, takže působí proti erozi. Spíše než na vlastní spalování se hodí na výrobu bioplynu. Jedná se totiž o rostlinu, která není při sklizni dostatečně proschlá. Po usušení můžeme dosáhnou výnosu kolem 9t/ha.

Šťovík uteuša - Rumex Uteusa

Šťovík je rostlina, kterou s úspěchem pěstuje nejeden český zemědělec, patří mezi dvoumetrové víceleté rostliny. Byla speciálně vyšlechtěna pro naše podmínky. Je odolná vůči mrazu a nemá velké nároky na stanoviště. Další výhodou je její dlouhověkost. Rostliny mohou žít až dvacet let. Díky této skutečnosti mohou zemědělci ušetřit na častém pořizování rostlin pro zakládání nových plantáží. Nevyžaduje nákladné dosoušení, výhřevností se podobá dřevu. Díky hlubokému kořenovému systému je nenáročný na vodu.

Na druhou stranu, tato rostlina je poměrně náchylná na škůdce. Je tedy důležitý včasný postřik. Uteuša je také dost náročný na přípravu půdy před setím. Ta musí být kyprá a řádně odplevelená. Plevely se totiž s touto rostlinou dosti kamarádí. Jejich větší množství může značně poškodit kvalitu sklizně.

Pěstování tohoto druhu je podpořeno státem a to částkou 5500 Kč/ha ročně. Dotace je podmíněna uzavřením smlouvy se spalovnou nebo vystavěním vlastní spalovny na tuto biomasu a to do jednoho roku. Brzdou většího rozmachu pěstování této rostliny pro energetické účely je to, že se jedná o hybrid. Jako takový podléhá předpisům na ochranu přírody, které kontrolují pěstování hybridů v ČR.

Sléz kadeřavý - Malva crispa

Tuto jednoletou rostlinu lze pěstovat jak v nížinném tak horském pásmu. Z jednoho hektaru můžeme získat 12t suché hmoty. Sléz usychá v září. Právě to je ta nejlepší doba pro sklizeň na energetické účely.

Tato léčivka se dá použít kromě medicíny a energetiky i jako krmivo či krásně kvetoucí okrasná rostlina. Je vhodná i jako zelené hnojení zaplevelených půd. Lze ho využít jak pro spalování tak na výrobu bioplynu.

Zdroje:
Liga ekologických alternativ
Biom.czautor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz

datum vydání:
2. listopadu 2004


Diskuze k článku „Atlas energetických rostlin využitelných v našich podmínkách - 2“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.