Malé vodní elektrárny potřebují podpořit

autor: Martin Singr
Malé vodní elektrárny byly dlouhá léta významný zdroj obnovitelné energie. Přestože roste podíl fotovoltaiky či biomasy, vodní elektrárny zůstávají důležitým zdrojem energie. O malých vodních elektrárnách se hovořilo na konferenci, kterou v říjnu uspořádal B. I. D Services.


Stále méně vodních děl

Zatímco před několika desetiletími bylo na našem území kolem 11 400 vodních děl, v současné době je v provozu jen zlomek tohoto počtu, asi 1 450 malých vodních děl s instalovaným výkonem 353 MWE a roční produkcí 1 017 GWh.

"V roce 1930 bylo na území Československa evidováno 17 000 elektráren, mlýnů, pil a hamrů využívajících vodní energii," říká Jiří Vénos ze společnosti Elzaco, která dělá mimo jiné i rekonstrukce či výstavby malých vodních elektráren, a pro porovnání dodává: "V roce 2009 bylo v ČR evidováno pouze 1 354 malých vodních elektráren do výkonu 1 MW." Technicky využitelný potenciál toků přitom Vénos odhaduje na 1,4 miliardy kWh na rok, v současnosti jsou využity zhruba dvě třetiny.

Jiný příklad přichází od Povodí Labe. Konkrétně v roce 1955 bylo na celkové délce vodních toků (3850 km), které jsou nyní ve správě Povodí Labe, evidováno zhruba 1 200 hydroenergetických zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 92,5 MW. V současné době jich je 420 o výkonu 110 MW.

Je třeba trend zastavit

Přitom Daniel Pokorný z Ministerstva zemědělství říká, že rozvoj vodních elektráren je žádoucí – podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě má vzrůst do roku 2020 na 20 % a v tom by měly být asi z 8 % vodní elektrárny. A to znamená zdvojnásobení současného stavu.

Ministerstvo zemědělství v roli zakladatele správců vodních toků proto zpracovalo koncepční výhled pro rozvoj malých vodních elektráren, tzv. Politiku rozvoje MVE. Situace je však komplikovaná, vodní cesty jsou infrastruktura státu a jsou neprodejné, nicméně ve většině zemí EU se tento "oříšek" rozlousknul tak, že se za využití energetického potenciálu platí. Někde jsou sazby za instalovaný výkon, někde ze vyrobenou energii a někde kombinace obojího.

Voda, "levný" obnovitelný zdroj

Dlouhá léta se vodní elektrárny podílely zhruba z poloviny na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Poslední roky je to vlivem boomu jiných možností zhruba čtvrtina. Avšak mnohými kritizovaná podpora, kterou všichni platíme v ceně elektřiny, tomu zdaleka neodpovídá. Současné náklady na podporu malých vodních elektráren tvoří podle Pavla Gebauera z Ministerstva průmyslu a obchodu pouhá 4 % z celkové částky, která jde na podporu obnovitelných zdrojů.

Troja dodá elektřinu pro 500 domácností

Klasickým příkladem malé vodní elektrárny je ta z Troje v Praze. Zde jsou 2 přímoproudé Kaplanovy turbíny, každá má průměr 2,60 metru a 3 lopaty. Mají 145 otáček za minutu a každá má jmenovitý výkon zhruba 1 MW. MVE tedy přemele 80 m3 vody za vteřinu a vyrobí zhruba 2 MWh. To stačí na výrobu elektřiny pro pět set pražských domácností. Investiční náklady byly podle dodavatele technického vybavení Romana Vlacha 272 milionů i se stavbou vlastní elektrárny a dalších 170 milionů za kompletní technologie.

Ryby u podobných děl chrání tzv. rybí přechody, které mohou mít nejrůznější podobu. Poté, co jsou identifikovány druhy ryb, které žijí v konkrétní řece, navrhne se takový rybí přechod, který bude respektovat zákonitost jejich migrací a nároky na průchodnost toku.
autor:
Martin Singr
email: singr.m@seznam.cz

datum vydání:
29. října 2012


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.