Mezinárodní úmluva CITES

autor: Lenka Kadlíková
Máte doma, či se chystáte koupit nějakou tu želvu, ještěrku, ptáka či jiné zvíře o kterém si nejste jisti, zda se náhodou nejedná o ohrožený druh podléhající úmluvě CITES?

Tento článek vám poradí kde tyto informace najít a upozorní Vás na určité věci, které jsou důležité ve chvíli, kdy si zvířátko či rostlinu chcete odnést domů.

Co je vlastně CITES?

CITES je oficiální zkratka pro mezinárodní úmluvu o mezinárodním obchodu s volně žijícími ohroženými druhy rostlin a živočichů. Jejím cílem je dostat pod kontrolu obchod s velmi ohroženými zvířaty, rostlinami a s jejich částmi. V České republice vstoupila tato úmluva v platnost 25.8.1992 a byla zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. Nyní se postupuje podle předpisů Evropského společenství a zákona č. 100/2004 Sb.

Mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flóry a jejich částmi je druhou největší příčinou vymírání stále většího počtu druhů hned za ničením jejich původních stanovišť. Jedním z dalších důvodů, proč byla tato úmluva sepsána a podepsána 145 státy světa je i to, že se v nelegálním obchodu s těmito tvory vyskytují brutální způsoby odchytů a zabíjení. Z velké části jsou tato zvířata přepravována v nevyhovujících podmínkách. Lidé, kteří takto obchodují, si přijdou díky vzácnosti těchto druhů na ohromné peníze.

Největší množství zvířat a rostlin se vyváží z Afriky, jižní Ameriky a Asie, kde žije největší množství těchto druhů. Končí většinou v Asii a Japonsku, zde se jejich části používají na výrobu tradičních léčiv. Ne výjimečně se dostanou tato zvířata do severní Ameriky či Evropy. K nám se v poslední době dostává čím dál větší množství ptáků a akvarijních rybek.

Předmětem ochrany CITES je v současné době asi 2 000 druhů zvířat a 35 000 druhů rostlin. Podle stupně ohrožení své existence v přírodě jsou rozděleny do tří kategorií. Celé seznamy si můžete stáhnout ze stránek Ministerstva životního prostředí.

Co bych tedy měl(-a) vědět, pokud si chci koupit či ze zahraničí přivést zvíře, rostlinu či nějaký výrobek podléhající CITES?

Podle zákona č. 100/2004 Sb. musí dovozce či vývozce ohroženého druhu požádat ministerstvo o povolení této transakce. V praxi to znamená, že pokud se třeba ve zverimexu či zahradnictví objeví ohrožený druh fauny nebo flóry (v případě zahradnictví), musí být řádně označen. Při jeho prodeji by Vám měl prodávající tuto skutečnost sdělit a předat vám potvrzení od ministerstva, že toto zvíře, rostlina či jiný artikl podléhající CITES bylo registrováno v České republice - registrační list, který mu byl vydán na základě platného povolení o dovozu či odchovu nebo vypěstování tohoto jedince.

Nový vlastník (vy) je povinen nahlásit nákup tohoto jedince na registrační úřad (odbor životního prostředí krajského úřadu) a to do patnácti dnů od nákupu. Majitel je také povinen hlásit veškeré změny související s tímto jedincem. Jedná se především o prodej, zapůjčení, odchov mláďat, ztrátu či úmrtí. Aby byla možná případná kontrola je nutné, aby byl jedinec či výrobek řádně označen a jeho značka zapsána v registračním listě.

POZOR na suvenýry či jiné výrobky z částí těchto zvířat

Jak jsem již psala, CITES se nevztahuje pouze na živé exempláře, ale i na preparované či jinak zachované organismy a na jejich části a výrobky z nich. Takže dámy a pánové pozor na peněženky či kozačky z krokodýlí kůže, kožichy ze zvířat chráněných CITES, výrobky ze slonoviny apod.

Také se vám může snadno stát, že si jako památku na potápění o dovolené budete chtít přivést domů nějakou tu mušli či korál. I některé druhy těchto organismů jsou chráněné CITES a jejich dovoz i vývoz podléhá pravidlům. Velmi oblíbené jsou také kaktusy jako suvenýry z oblastí, kde málo prší a kaktusům se tam velmi daří.

Zdroje:
www.ENV.cz
www.CITES.orgautor:
datum vydání:
23. listopadu 2004


Diskuze k článku „Mezinárodní úmluva CITES“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!