Proč Evropská unie a Česká republika potřebují novou chemickou politiku?

autor: Petr Němec
Novou publikaci 'Proč Evropská unie a Česká republika potřebují novu chemickou politiku?' od Miroslava Šuty měl mít ve své knihovně každý, kdo se jako novinář, politik, státní úředník, akademik nebo aktivista zabývá ekologickou politikou.

Přiznám se, že chemie ani matematika nikdy nepatřily k mým oblíbeným školním předmětům. Sousloví 'chemická politika' ve mně budí směs očekávání nudy (z politické bramboračky) a hrůzy (ze složitých chemických vzorů a rovnic). Avšak mile mě překvapilo, že se mé očekávání nesplnilo a že intuice mě tentokrát zklamala. Text je srozumitelný, jeho délka únosná a členění na jednotlivé oddíly přehledné. Ale hlavně jde o text věcný, který logicky vychází z popisu současného stavu, pokračuje návrhem základních principů jeho nápravy a přes popis navržené reformy chemické politiky dospívá až po předpokládané dopady reformy na společnost a jednotlivé zájmové skupiny. Žádná ideologie, žádná líbivá hesla, ale spousta zajímavých informací doložených přesně stovkou (!) literárních citací. Vlastně není příliš co dodat.

Vytknout snad lze vydavateli, kterým je podle tiráže Demos a.s., ledabylost při tiskové přípravě. Vinou nedbalosti korektora v textů zůstaly neopraveny některé chyby a překlepy (k vydání připravil MUDr. Mgr. Tomáš Hájek, PhD). Obálka navržená Jitkou Jakovenkou je nepříliš invenčně poskládaná z ilustračních fotografií neidentifikovatelných průmyslových areálů. Čtenářům také zůstává utajen vztah mezi autorem a občanským sdružením Platan, jehož reklama pokrývá zadní obálku brožury.

Autor publikace je širší veřejnosti znám zejména v souvislosti kontroverzní kauzou Spolana a s bojem hnutí Greenpeace proti dioxinovému zamořovaní okolí fabriky. Za pomoci googlu jsem ale zjistil, šíře Šutových aktivit sahá od testování nebezpečných hraček a alergenní kosmetiky, přes popularizaci vliv automobilových výfukových plynů na lidské zdraví až po účast strategickém hodnocení vlivu rozvojových dokumentů na životní prostředí. Ač jde o zdánlivě odlišné problémy, téma zůstává stejné - chemické látky a jejich vliv na zdraví člověka nebo na přírodu. Možná, že právě tyto praktické zkušenosti s nebezpečnými chemikáliemi v našem každodenním životě umožnily Šutovi zpracovat obtížné a složité téma reformy chemické politiky tak, že stojí za to si jeho publikaci přečíst.autor:
datum vydání:
2. prosince 2004


Diskuze k článku „Proč Evropská unie a Česká republika potřebují novou chemickou politiku?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!