Likvidace odpadků z řek stojí statisíce, s úklidem pomáhají dobrovolníci

autor: Martin Singr
Stav vodních toků v ČR není nejlepší. Voda má často daleko do průzračné čistoty a kolikrát v ní plavou předměty, které tam nemají co dělat. Odstraňování desítek tun odpadků až každoročně stojí statisíce.

Každý Čech vyprodukuje ročně přes 500 tun odpadu a i kdyby jen nepatrný zlomek končil ve vodních tocích, pořád je to hodně. To, co se dostane do řek, se může po proudu dostat do Německa a poté do moře. Starostové a obyvatelé měst v Sasku si například opakovaně stěžují, že jim po Labi připlouvají tuny PET lahví či igelitových sáčků. A to jsou jen odpadky, které se nezachytí cestou kdesi na břehu nebo na přehradě. To, co zachytí přehrada, je pak nutné čistit za miliony korun ročně.

PET lahve ale nejsou jedinými „poklady“ v českých vodních tocích. Lze vylovit také pneumatiky, sklo, papír, kusy nábytku nebo kuchyňské nádobí. I když část odpadků mohly do řek přinést povodně, rozhodně ne všechny a všude na českém území.

Je paradoxní, že hlediska legislativy je odpadem i materiál přírodního původu jako větve, kmeny stromů nebo tráva a je třeba jej z vody také vylovit. Tiskový mluvčí Povodí Ohře Jiří Svejkovský říká, že v řece Ohři je nejvíce odpadu na jaře – sníh taje a vyšší hladiny řek odnáší vše, co dosud bylo na břehu.

Komunální odpad se pak do řeky dostává zejména ve městech, ať již záměrně či nezáměrně. Povodí Ohře dalo loni za odstranění, odvoz a uložení odpadů na skládku zhruba 150 tisíc korun. To stačilo na nějakých 150 tun odpadu.

Odpad dělá problémy i na největší řece v ČR, na Vltavě. Za loňský rok odstranilo Povodí Vltavy jen mezi Prahou a Mělníkem z čelistí malých vodních elektráren celkem 114 tun odpadu za 350 tisíc korun, uvedla tisková mluvčí Michaela Pohůnková a dodala: „Roční náklady na likvidaci odpadků činí v působnosti závodu Horní Vltava asi 450 tisíc Kč.“

Povodí Vltava se každoročně podílí i na jiných akcích jako je „Čistá Sázava“, “Čistá Berounka“ a samozřejmě i „Čistá Vltava“. Náklady zde jdou do desítek tisíc korun a množství sesbíraného odpadu se počítá na desítky tun. Každý týden se pak odstraňují odpadky z koryt toků na území Českých Budějovic. V jižních Čechách jsou rovněž u Vltavy instalovány odpadkové koše, nicméně Svejkovský si myslí, že by jejich vyšší počet u řeky Ohře by množství odpadu v řece zásadně nesnížil.

Orlice mění tvář

V reakci na situaci vznikl v roce 2007 projekt „Řeky nejsou smetiště“. Ten se zaměřil na 66 kilometrů vodních toků v Přírodním parku Orlice zařazeném mezi Evropské významné lokality Natura 2000. PET lahve, staré pneumatiky, kusy nábytku a další nepořádek se každoročně dostává z koryt řek díky práci několika stovek dobrovolníků a vodáků z Klubu dětí a mládeže v Hradci Králové s podporou Nadace ČEZ.

Jiří Roušavý, člen občanského sdružení Klub dětí a mládeže Hradec Králové říká, že za 40 let poznal mnoho českých a slovenských řek. „Myslím, že Orlice patřila k těm nejhorším, co se týče množství uloženého a viditelného civilizačního odpadu v řece, na březích, na keřích a na stromech. Oproti jiným řekám je totiž řeka Orlice v dolním toku silně meandrující tok se spousty slepých ramen a se značně zarostlými břehy - prostě ideální místo na zachycení různého civilizačního odpadu,“ říká vodák.

Letošní, již šestý, ročník čištění Orlice proběhne 20. a 21. dubna, symbolicky těsně před Dnem Země. Vodáci vyráží na kánoích čistit řeku pravidelně i na podzim a vždy vyloví obrovské množství odpadků. Při posledním úklidu v roce 2012 to bylo pět tun. Naštěstí už ve vodě neplavou staré ledničky ani televize jako v minulosti.

„V prvních dvou letech projektu jsme čistili i 40 let staré odpadky. Byly to především PET láhve a další plastové obaly, hadry, pneumatiky, skla, lahve s neznámým obsahem, železné sudy, ledničky, sporáky, koberce, televizory, kusy nábytku, kusy kuchyňského nádobí, králikárny, kusy autokarosérií, nebo záchodové mísy,“ prohlásil organizátor projektu „Řeka není smetiště“ Jiří Roušavý.
autor:
Martin Singr
email: singr.m@seznam.cz

datum vydání:
11. března 2013


Diskuze k článku „Likvidace odpadků z řek stojí statisíce, s úklidem pomáhají dobrovolníci“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.