Kavka obecná - Corvus monedula

autor: Eva Šebestová
Kavka obecná je velice společenský pták, který někdy nepohrdne ani společností člověka. V minulosti lidé na vesnicích rádi vybírali kavčí hnízda a odnášeli si kavky domů, kde si z nich dělali své domácí mazlíčky.

 
třída: Práci - Aves
řád: pěvci - Passeriformes
podřád:  zpěvní - Passeri 
čeleď: krkavcovití - Corvidae
podčeleď:  
rod: krkavec - Corvus

Vzhled

Kavka obecná bývá častokrát zaměňována laiky za „vránu“, a to díky dočerna zbarvenému peří. Kavka obecná je však tmavošedý pták, který má typický šedavý týl, bílé oči a krátký masivní zobák. Kavku obecnou poznáte také podle jejího charakteristického pohybu na zemi. Chodí rychle a vzpřímeně, je velice hbitá a mrštná. V letu lze kavku rozeznat od vrány například podle rychlejších a hlubších úderů křídly, kterými je právě charakteristická vrána obecná. Kavka obecná taktéž obvykle létá v hustších hejnech, než létají vrány.

Kavky se od sebe liší také podle lokálního výskytu. Kavky, které hnízdí v SV Evropě, mají jinak barevně tónované peří na krku než kavky vyskytující se na našem území, krky kavek ze SV Evropy jsou světlejší po stranách. Z těchto zesvětlení po stranách se v zimních měsících stává až světlá skvrna. Kavky J a Z Evropy jsou naopak od kavek žijících u nás výrazně tmavší. U kavky není pohlavní dimorfizmus. Samice se svým vzhledem i velikostí podobá samci.

Rozšíření

Kavky jsou rozšířeny hned na třech kontinentech. Jejich hlavní výskyt je především v Evropě, okrajově se vyskytují kavky v severní Africe, a přes východní Asii může jejich výskyt zasahovat až do střední Asie a dokonce až po východní okraj Himaláje anebo jezero Bajkal. V Evropě je číslo jejich výskytu odhadováno až na 5,2 – 15 mil. párů.

Způsob života a potrava

Kavka obecná vyhledává vesměs hnízdiště v blízkosti člověka – například v opuštěných částech budov, stejně jako ve vzrostlých stromech nebo opadavých lesích, částečně také v horách anebo na pobřežích. Kavky jsou velice společenští ptáci. Během svého života žijí v trvalých párech a ty jsou vidět vždy pohromadě v průběhu celého dne. K odpočinku se ukládají ve velkých počtech v hájích nebo v městských parcích. Kavky svou společenskost dokonce projevují až nadměrnou krotkostí v blízkosti člověka.

Potravu si kavky vždy zajišťují v celých hejnech a nezřídka také v doprovodu havranů. Sdružují se ke krmení častokrát za soumraku na okrajích lesů popřípadě v parcích. Kavka obecná je všežravec. Tráví většinu dne sbíráním potravy výhradně ze země. Přibližně tři čtvrtiny z celkového objemu potravy kavek obecných během roku tvoří hmyz a jiné drobní živočichové – převážně to jsou slimáci, hlemýždi, pavouci anebo třeba žížaly. Jsou zaznamenány případy, kdy kavky napadají mláďata drobnějších ptáků, nebo dokonce vypíjejí vejce jiných druhů v hnízdech. Další čtvrtina potravy kavek je původu rostlinného – převážně se jedná o obilí, brambory, ovoce, třešně a různé bobule. Mláďata krmí převážně hmyzem.

Ochrana

Kavka obecná je označována za silně ohrožený druh v ČR. Kavka obecná je již od šedesátých let považována za ptáka postupně vytlačovaného ze svých sídlišť ve městech a tento jev se bude i nadále stupňovat. V dnešní době je to právě díky probíhajícím revitalizacím domů, které eliminují místa, kde by kavky mohly hnízdit. V dnešní době se kavkám nabízí náhradní řešení za ztrátu hnízdišť v městských domech v podobě budek, které jsou v blízkosti kavkami osídlených domů vyvěšovány. Od roku 1998 probíhal na příklad v Pardubicích a okolních východočeských městech výzkumu zaměřený na sledování výskytu kavek, na kterém se podílí celkem 14 ornitologů. Jejich aktivity se nezaměřují pouze na sledování kavek ve městě, ale také na jejich kroužkování, stavění budek a podobně.

Možnost záměny

Jak již bylo popsáno výše, kavka obecná může být a většinou také je zaměňována za vránu obecnou. Dochází k tomu díky podobné charakteristické barvě obou ptáků, která je samozřejmě černá. Ovšem v barvě peří existují znatelné rozdíly, kavka má peří spíše tmavě šedé, než vyloženě černé. Taktéž zobák je rozhodně o poznání tenčí než má na příklad vrána obecná nebo havran polní. Kavka má navíc na rozdíl od vran kratší a širší křídla, a kratší krk.

český název: kavka obecná
latinský název: Corvus monedula
hlavní znaky: tmavě šedý pták s bílýma očima, černým masivním zobákem, pohybující se v hejnech
hmotnost: 220 – 270 g
výška: 30 – 39 cm
rozšíření ČR: celá ČR, sledovány jsou ve větších městech – Praha, Pardubice, Hradec Králové, Svitavy a další
rozšíření svět: Severní Afrika, Evropa, východní Asie, Blízký Východ, střední Asie
potrava: slimáci, hlemýždi, pavouci, žížaly, ovoce, bobule, obilí, brambory, třešně a jiné
počet mláďat: 4 – 6
ochrana: silně ohrožený druh

Zdroje:
Bibliografie:
Grant, J. P.: Praktická určovací příručka – Ptáci Evropy, severní Afriky, a Blízkého Východu.
Nejobsáhlejší průvodce evropským ptactvem. Stockholm, 1999.
Hanzák, J., Hudec, K.: Světem zvířat. Díl 2. Ptáci 2. Praha, 1963.
Chinery, M.: Flóra a fauna Evropy. London, 1992.

Internetové zdroje:
Butchart, S., Ekstrom, J.: Eurasian Jackdaw Corvus monedula. Dostupné: www.birdlife.org, dne 16. 04. 2013.
Kavka obecná. Dostupné: cs.wikipedia.org, dne 16. 04. 2013.
Ptáci Pardubic. Mapování avifauny Pardubic v letech 2003 až 2006. Dostupné: www.ptaci-pardubic.ic.cz, dne 16. 04. 2013.
Výzkum kavky obecné. Dostupné: www.vcpcso.cz, dne 16. 04. 2013.autor:
datum vydání:
22. března 2013


Diskuze k článku „Kavka obecná - Corvus monedula“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!