Lužické hory - Přírodní rezervace Klíč

autor: Jan Havránek
Kuželovitý vrchol Klíče je jedna z největších dominant krajiny Lužických hor. Najdeme zde širokou škálu biotopů a na ně vázaných vzácných druhů fauny i flóry. Je to jediné místo v Lužických horách, kde se setkáme s kriticky ohroženým druhem - hvězdnicí alpskou.


Ekologie

Ekologická významnost Klíče je veliká především díky rozmanitosti zdejších bitopů. Na jižním svahu lokality se nachází teplomilná doubrava. Jedná se o nejvýše položenou doubravu v Čechách. Je zajímavé, že zde jinak teplomilný dub odolává nepříznivým větrům a je schopen zmlazování.

Dalším cenným biotopem je suťové pole. Na tyto lokality je vázána řada druhů se specializovanými nároky. Nejbližší suťové pole nalezneme na blízkém kopci Jedlová nebo kamenném vrchu Studenci.

Posledním velkým významným biotopem jsou porosty sub-termofilních třtinových trávníků. Jejich vysoký význam dokazuje výskyt druhů s glaciálně-reliktním charakterem.

Pro úplnost uvádím i jiné biotopy. Ty jsou také vzácné a bohužel i malé. Jedná se o porosty skalních stěn a poměrně velké bučiny. Porosty skalních stěn jsou nalezištěm výše zmiňované hvězdnice alpské (Aster alpinus).

Flora

V teplomilných doubravách převažuje dub zimní. Místy se setkáme i z javorem klenem, jilmem horským a keřovitou rostlinou skalníkem celokrajným. V porostu je významná tolita lékařská či třtina rákosovitá. Převažující výskyt tolity v dubovém lese se označuje jako tolitová doubrava.

Pro sub-termofilní třtinové trávníky je charakteristická třtina rákosovitá a cukrová. Dále se zde setkáme z náprstníkem červeným, pryšcem chvojkou a vzácně i s lilii zlatohlávkem. Takovéto trávníky jsou považovány za lokální glaciální relikt.

Suťová pole a skalní stěny jsou domovem řady alpských druhů. Setkáme se zde s kapradinkou skalní, česnekem, pažitkou horskou, hvězdnicí alpskou a smrkem ztepilým, který se zde plazí po zemi a dorůstá výšky jednoho metru.

Fauna

Na vrcholu přírodní rezervace Klíč našel vhodné útočiště krkavec velký, který zde úspěšně vyvádí potomky. Do roku 1985 zde bylo prokázáno opakované hnízdění našeho nejrychlejšího dravce - sokola stěhovavého. Správa CHKO LH předpokládá návrat tohoto kriticky ohroženého druhu v nejbližších létech. Pravidelně hnízdí v nedalekém Národním parku kde byl úspěšně reintrodukován.

Začátkem 19.století se zde úspěšně aklimatizoval kamzík horský dovezený z Alp. Při tichém chování můžeme tyto skalní akrobaty zahlédnou a kochat se jejich horolezeckými kousky.

Popis cesty

Zdolání Klíče doporučuji jen fyzicky zdatnějším osobám. Celkový sklon vrchu a kamenné cesty nejsou ideálním místem na rodinný výlet s kočárkem. Kdo však překoná všechny nástrahy cesty, bude odměněn nádherným výhledem do nedalekých i dalekých krajin.

Nejkratší cesta vede z vlakové zastávky Svor. Zde můžete zaparkovat i auto. Několik metrů od nádraží začíná červená stezka, která vás bezpečně dovede až k odbočce na vrchol.

Na Klíč je možno dojít i z Nového Boru po červené stezce, která prochází kolem náměstí. Cestou se můžete osvěžit chladnou vodou z Lesního pramene, který potkáte v polovině cesty.

zdroj: www.luzicke-hory.cz

Ubytování v Lužických horáchautor:
datum vydání:
23. prosince 2004


Diskuze k článku „Lužické hory - Přírodní rezervace Klíč“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!