Lužické hory - přírodní rezervace Brazilka

autor: Jan Havránek
Přírodní rezervace Brazilka je podmáčená horská louka, která prodělala těžké rány člověka. V minulosti byla odvodněna melioračními pracemi. Naštěstí byla tato cenná lokalita zachráněna. A my se nyní můžeme těšit z výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů.


Hydrologie

Jedná se o malou rašelinou louku s pramenem říčky Svitávky. Pramen nelze jednoznačně určit, potok tvoří odtok prosakující vody. Na konci lokality lze teprve vidět vodu tvořící menší potok. Zde je však vybudována hráz, která zpomaluje odtok vody z louky. Tím je zajištěno kvalitní "zvlhčení" celého území.

Dřívější odvodnění lokality bylo zajištěno drenážními trubkami a svedením veškeré vody do koryta potoka. Tato opatření vedla k odvodnění lokality a zarůstávání nálety břízy a javoru. V roce 1999 bylo odvodnění přerušeno. Drenážní trubky byli proraženy, na potoce se vybudovaly malé hráze a byly vykáceny nálety. Uplynulo několik let a lze pozorovat návrat vzácných rostlinných druhů typických pro mokřadní společenstva.

Flora

Na podmáčenou louku je specializováno několik druhů, které se těší zákonné ochraně. Typickými mokřadními rostlinami je všivec mokřadní (Pedikularis sylvatica), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), rdest alpský (Potamogeton alpinus). Tyto rostliny jsou podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. vedeny jako silně ohrožené druhy. Na mokřadní ploše se setkáme i se suchopýrem úzkolistým (Eriophorus angustifolia )a několika druhy rašeliníku (Sphagnum sp.). Na části lokality se vyvinulo nevelké vřesoviště s vřesem obecným (Caluna vulgaris).

Fauna

Podrobnější průzkumy zde nebyly prováděny. Lze však předpokládat zajímavé zoologické složení odpovídající kvalitním mokřadům.

Naučná stezka

Po nezbytných ochranářských opatřeních byla vybudována naučná stezka "Obnova mokřadů na Brazilce". Stezka má celkem 4 zastavení. Návštěvník se zde dozví o vzácnosti a významu mokřadů, o nutnosti stálé péče, vzácných druzích a i celkově o Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

Popis cesty

Lokalita se nachází u česko-německých hranic. Nejbližší vlakové spojení je Jedlová zastávka. Zde se dáte směrem k Ledové jeskyni. Po cca 3 kilometrech cesty dorazíte na malé parkoviště se sochou sv. Jána. Zde pokračujete rovně k Sirnému prameni. Od toho zajímavého pramenu je to však ještě 6km. Celá cesta je značena cyklistickými ukazateli.

Zdroje:
www.luzicke-hory.czautor:
datum vydání:
29. prosince 2004


Diskuze k článku „Lužické hory - přírodní rezervace Brazilka“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!