Tetřívek obecný – Tetrao tetrix

autor: Jan Stehlík
Je chladné březnové ráno. Šumavskou paseku ještě stále zahaluje tma a všude kolem je hrobové ticho, které najednou naruší zvláštní bublání. Zprvu nic nevidíme, ale po chvíli začínáme v šeru rozeznávat siluety tetřívků s široce roztaženými ocasy. Už je to tady! Právě začíná jeden z nejpozoruhodnějších zážitků, který naše příroda nabízí – tok tetřívků obecných.

třída ptáci - Aves
řád hrabaví - Galliformes
čeleď tetřevovití - Tetraonidae
rod tetřívek - Tetrao
druh tetřívek obecný – Tetrao tetrix

Popis

S délkou těla 40-58 cm je zhruba stejně velký jako kur domácí. Samci jsou celí černí s bílými podocasními krovkami, bílou křídelní páskou, bílou spodinou křídel a červenými „poušky“. Mají také nápadně dlouhý, lyrovitě zahnutý ocas. Samice jsou zbarvené nenápadně, šedavě hnědě, s černým proužkováním.

Rozšíření

Hnízdí v Evropě a Asii. Těžiště výskytu leží ve Skandinávii a v Rusku, ve střední Evropě je jeho výskyt pouze mozaikovitý a omezený většinou jen na horské oblasti. Na území České republiky silně ubývá, početnost byla v roce 2000 odhadnuta na 116 kohoutků. Stálý druh.

Způsob života a potrava

Tetřívek obecný vyhledává různé biotopy, od rašelinišť, slatin a lesních pasek po vřesoviště. S výjimkou období páření žije většinou nenápadně.

Živí se převážně vegetativními i generativními částmi rostlin, dřevin i bylin, bobulemi, plody, semeny, pupeny, jehnědy a jinou rostlinnou stravou, zvláště na jaře vyhledává také živočišnou potravu, hlavně brouky a mravence.

Rozmnožování

Tetřívek obecný je nejznámější svým společným časně ranním tokem na otevřených prostranstvích, který lze pozorovat od března do května, příp. až do konce června. Samci během něj pobíhají po zemi, vztyčují a rozprostírají ocas, spouštějí křídla, čepýří peří, nafukují krk, vydávají charakteristické zvuky a často se i vzájemně napadají. Samci, kteří obsadí centrální část tokaniště, se pak po příletu samic, ke kterému dochází obvykle při východu slunce, páří s drtivou většinou z nich.

Místo k hnízdění vybírá samice. Hnízdo je jen kotlinka na zemi, dobře skrytá ve vegetaci. Snůška čítá nejčastěji 6-11 vajec, na kterých sedí samotná samice 25-27 dní. Mláďata opouštějí hnízdo několik hodin po vylíhnutí a se samicí zůstávají až do konce srpna nebo září, kdy se oddělují do hejnek podle pohlaví.

Ochrana

V Červeném seznamu IUCN je veden jako málo dotčený druh, na území České republiky je však zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Největší hrozbu pro něj vedle ztráty přirozeného prostředí představuje hlavně intenzivní rušení na tokaništích, které znemožňuje nebo výrazně ztěžuje páření a tím pádem i úspěšné vyvádění potomstva.

Možnost záměny

Záměna hrozí pouze s větším tetřevem hlušcem.

český název tetřívek obecný
latinský název Tetrao tetrix
hlavní znaky velikosti kura domácího, samec je černý s dlouhým, lyrovitě zahnutým ocasem, samice nenápadně hnědá; společný jarní tok na otevřených prostranstvích
rozšíření ČR pohraniční horstva
rozšíření svět Evropa, Asie
potrava části rostlin, zvláště na jaře i hmyz
doba sezení na vejcích 25-27 dní
počet vajec 6-11
ochrana zvláště chráněný jako silně ohrožený druh

Zdroje:
Karel Šťastný a kol. (2011): Fauna ČR – Ptáci. Academia, Praha.
Lars Svensson a kol. (překlad Robert Doležal; 2012): Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Ševčík, Praha.autor:
datum vydání:
19. září 2013


Diskuze k článku „Tetřívek obecný – Tetrao tetrix“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru