Už je to tady – jaro v naší zemi opět ožívá!

autor: Alena Rulfová
Jistě jste už na jaře spatřili posedávat na drátě či poletovat na obloze první vlaštovku, a řekli jste si, že jedna vlaštovka ještě jaro nedělá. Nicméně jaro si bez první vlaštovky dovede představit málokdo. A navíc na příletu prvních jarních ptáků se lze mnoho naučit.

Právě na sledování jarní migrace a na vzdělávání v ptačí biologii a ekologii se zaměřuje kampaň Jaro ožívá. Tvůrcem a koordinátorem je organizace BirdLife International, v ČR zastoupená Českou společností ornitologickou. Cílem kampaně je vzbudit u dětí a dospělých zájem o přírodu a její ochranu skrze sledování jarního návratu 5-ti ptačích druhů - vlaštovky obecné, kukačky obecné, rorýse obecného, čápa bílého a vlhy pestré.

Na jaře probíhá evropská část, na podzim africká, kdy účastníci v Africe sledují přílet ptáků na zimoviště.

Přidejte se!

Zapojit se mohou školy i jednotliví milovníci ptactva. Jednotlivcům stačí na stránkách www.springalive.net zaregistrovat své první pozorování sledovaných ptačích druhů.

Jaro ožívá ve školách

Vezměte děti do přírody! Názornou ukázkou se děti učí nejlépe. Přírodu přitom nalezneme nejen na venkově ale i ve městech. Sledovaný druh rorýs obecný hnízdí z 95 % právě ve městech a oživuje naše sídliště, na statcích často objevíme vlaštovky. Nevíte-li, kam byste děti vzali, nechte se inspirovat. Jak a kam se vydat zjistíte na stránkách www.springalive.net

Projekt lze výborně využít mj. v hodinách přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu, cizích jazyků či  práce s počítačem. Zapojit se mohou i školní družiny nebo děti ve volném čase. Jak tedy na to? Stačí se zdarma zaregistrovat na stránkách www.springalive.net. Registrace je snadná: na stránce www.springalive.net vyberte z nabízených zemí Českou republiku. Poté klikněte na „jaro ožívá“, a pak v pravém sloupci na kolonku „pro učitele“. Po registraci zde můžete zdarma prohlížet a stahovat výukové materiály (např. ppt prezentaci či výukový program pro interaktivní tabuli), umožňující hravou formou děti vzdělávat a probudit v nich zájem o ptáky a ochranu přírody. Následně od nás obdržíte papírové verze vybraných materiálů.

Pozorování vkládají děti na stránkách www.springalive.net. Svá data si mohou zkontrolovat v příslušných tabulkách a mapách – tzv. postup jara.

Každá zúčastněná skupina (třída, kroužek aj.) obdrží na závěr certifikát potvrzující účast v projektu. Na děti čekají i drobné odměny, a zcela nová hra Vzlety a pády, která názorným a hravým způsobem popisuje nebezpečí, kterým musí ptáci čelit.

Rorýsí školy

Významnou součástí projektu je program Rorýsí školy zaměřený na ochranu rorýse obecného. Rorýs často hnízdí v blízkosti škol či na jejich budovách. Škola se tedy může přímo účastnit na jeho ochraně. Do programu se mohou přihlásit školy, na jejichž budovách rorýs hnízdí a které se chtějí zapojit do ochrany jeho hnízdních kolonií. Přihlásit se mohou i školy, na jejichž budovách sice rorýsi nehnízdí, ale které by instalací budek rády vytvořily nové rorýsí hnízdiště.

Na příkladu rorýse lze výborně vysvětlit fenomény jako je synantropizace, adaptace na vzdušné prostředí, problematika dálkové migrace mezi Evropou a Afrikou, podobnost s jinými ptačími druhy (vlaštovky aj.) ad., ale především děti vede k uvědomění si potřeby ochrany přírody.

Všechny školy, které se zapojí (příprava šetrné rekonstrukce, budek, sledování příletu a hnízdění, osvěta apod.), obdrží certifikát Rorýsí škola, balíček vzdělávacích a propagačních materiálů a tabulku "Přátelé rorýsů", připravenou k instalaci na budově. Největší odměnou je však pocit velké pomoci těmto úžasným ptákům.autor:
datum vydání:
17. února 2014


Diskuze k článku „Už je to tady – jaro v naší zemi opět ožívá!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!