Kniha Současná umělecká díla v krajině

autor: Lenka Kadlíková
ato kniha-průvodce, která vznikla ze spolupráce sochařky, geologa a historičky umění, nabízí jiný prostor pro vnímání současného umění a představuje umělecká díla, která zasněně čekají na jarní prudké deště či první sníh, než se rozpadnou a splynou znovu s lesem a se zemí...

Některá jsou dochována už jen na fotografiích, jiná mají ambice působit jako krajinotvorné prvky v delší časové perspektivě. Jsou tu zastoupeny práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor, jejich autoři – často usilující o ekologii výtvarného umění – vymezili čas jejich fyzické existence tím, že je spojili s konkrétním místem ve volné přírodě či venkovské krajině. Jsou volně přístupné, vystavené větrům, mrazu, vodě a času, někdy vytvořené z přírodního materiálu tak pomíjivého, jako je čerstvý sníh nebo listy spadané ze stromů, jindy z kamene, ale i z betonu. V průvodci jsou zachyceny i aktivity pečující o krajinu, některé naznačují i vnímavost k spirituální rovině přírody. Ve většině případů jde o uměleckou tvorbu, která usiluje o nějaký druh rozhovoru s místem, jeho historií či s přírodními kvalitami.

EAN: 9788020022752
Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2014
Počet stran: 268
ISBN:978-80-200-2275-2
Autor: Radek Mikuláš, Dagmar Šubrtová, Radoslava Schmelzová
Vazba: brožovaná
Knihu lze koupit na www.academiaknihy.cz

Ukázka z knihy:

Ruffer Zdeněk
Kříž, 1993, beton, dřevo
Praha-Vysočany

Na ostrohu jsem umístil kříž z betonu a dřeva. Jezdil jsem denně kolem a líbilo se mi pomyšlení, že i v Praze můžou být místa, která připomínají kopce a stráně s poutním symbolem. Za rok jsem u kříže našel květiny. Stalo se, že lidé k němu začali chodit jako k památníčku leteckého bombardování na Vysočany v roce 1945. (z. r.)

GPS: 50°6‘29.0“N, 14°28‘50.7“E
Přístup: Kříž je postaven v kamenité trnité stráni mezi tratí od železničního uzlu v Libni k nádraží Praha-Vysočany a silnicí dálničního typu značenou jako Čuprova ulice. Skulptura je dobře vidět od domů v místě bývalé usedlosti Kolčavka (ulice Kolčavka a Nad Kolčavkou), z chodníků mnohaproudové hlavní silnice (ulice Čuprova) a v omezené míře také z vlaků směřujících z Prahy- -Vysočan do centra či naopak. Samotný přístup ke kříži je obtížný. Strmou strání lze vystoupat šikmo vlevo od železničního přemostění Čuprovy ulice. Přístup shora (tj. z kolonie Kotlasky) přes dvě nepřehledná kolejiště nemůžeme doporučit. Do Čuprovy ulice či ke Kolčavce se dostaneme nejsnáze od stanice metra Palmovka: buď k severu Zenklovou ulicí (asi 2 minuty k bývalému automatu Svět) a dále ulicemi a po chodnících proti proudu potoka Rokytky až pod viadukt, nebo k severovýchodu ulicí Na Žertvách k viaduktu (3 minuty), za ním postupně vlevo a Čuprovou ulicí k dalšímu viaduktu pod stráň s křížem. Existuje řada možností přístupu od tramvají a autobusů MHD až po cyklostezku podél Rokytky.

Krajina v okolí: Poměrně dramatická scéna pražské periferie „odlidštěná“ spletí dopravních staveb. Okolní zástavba je směsicí dožívajících a zvolna přestavovaných kolonií (Kotlaska, Labuťka), „hrabalovské“ zástavby staré Libně, „developerských“ děl (bytové komplexy, Sazka Aréna) a překvapivě i zeleně (lesopark pod Proseckou ulicí aj.). Základem je poměrně členité údolí potoka Rokytky, vyhloubené během čtvrtohor v prvohorních břidlicích, zatímco okolní stráně jsou z tvrdších křemenců a drob. Tektonika však potoku místy „postavila do cesty“ tvrdé vrstvy. V takových místech se směr potoka prudce mění – příkladem je právě Kotlaska. Samotný vrchol s kolonií působí téměř „balkánským“ dojmem – drobné nahloučené stavby s malými zahrádkami s ovocnými stromy a strmé osluněné zdi a stráně.autor:
datum vydání:
4. srpna 2014


Diskuze k článku „Kniha Současná umělecká díla v krajině“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!