Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Nyní lze žádat o finanční příspěvek na péči o louky v Krkonoších

autor: Mgr. Radek Drahný
I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.

V loňském roce jsme zavedli nový systém příjmu žádostí, který zjednodušil administrativu těchto příspěvků a zároveň upřesnil výměru pravidelně obhospodařovaných pozemků. Máme tedy lepší přehled o tom, kam finanční prostředky přesně míří.

Jednou z výhod nového systému je, že všichni žadatelé o finanční příspěvek z loňského roku automaticky obdrží během dubna již vyplněné formuláře žádostí o finanční příspěvek. Tyto formuláře je nutné řádně zkontrolovat, podepsat a poslat zpět na adresu Správy KRNAP do 31. května 2015. V případě, že žadatelé mají jakékoliv změny v žádosti, ať jsou to změny v číslech účtů nebo ve výčtu obhospodařovaných parcel, je nutné kontaktovat naše pracovníky. V případě, že již nemají dále zájem žádat o finanční příspěvek, prosíme, aby nás o této skutečnosti informovali.

Noví žadatelé nebo žadatelé, kterým byl z nějakého důvodu v loňském roce příspěvek zamítnut, musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde udělají s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Výměra, na kterou je možné žádat o příspěvek, je 0,4 až 5 ha. Nové žádosti budeme přijímat od 15. dubna do 31. května. Je nutné se předem telefonicky objednat.

Udělování příspěvku se bude řídit „Podmínkami pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma“ z roku 2014. Zde jsou podrobně popsána veškerá pravidla. Tento dokument je závazný jak pro žadatele, tak pro Správu KRNAP. K dispozici je na webových stránkách Správy KRNAP a na jednotlivých územních pracovištích Správy KRNAP. K dispozici ho mají také obecní úřady. Každý žadatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit. Upozorňujeme veškeré žadatele, že tento finanční příspěvek není možné kombinovat s novými agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními, což jsou dotace ministerstva zemědělství na péči o travní porosty (bývalé agroenvironmentální programy).

Výše příspěvku na posekané a sklizené nebo spasené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.

Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května 2015.

autor:
Mgr. Radek Drahný
email: rdrahny@krnap.cz
www stránky: http://www.krnap.cz

datum vydání:
16. března 2015


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.