Varování před konzumací Master Mineral Solution (MMS), Chloride Dioxide Solution (CDS, CDS2) a Chloride Dioxide Holding (CDH)

autor: Ministerstvo zdravotnictví
Hlavní hygienik ČR varuje před konzumací výrobků pod názvy Master Mineral Solution (MMS), Chloride Dioxide Solution (CDS, CDS2) a Chloride Dioxide Holding (CDH), ať již nabízených prostřednictvím internetového prodeje nebo jako jednotlivé složky s návodem na přípravu a použití výsledného produktu.

Ve všech případech se jedná o dvousložkový výrobek skládající se z chloritanu sodného (roztok) a kyseliny citronové (krystalická či roztok), nebo chloritanu sodného (roztok) a hydrogensíranu sodného (roztok). Tento výrobek ke konzumaci se připravuje smícháním obou složek v předepsaném poměru, a poté se vzniklý roztok užívá.

Výsledkem reakce mezi těmito látkami je vznik dioxidu chlóru (oxid chloričitý). Dioxid chlóru je považován za látku nebezpečnou, zdraví škodlivou, která se do potravin nepoužívá ani v nízké koncentraci. Pod různými obchodními značkami se dioxid chlóru používá k dezinfekci vzduchových potrubí, topných a klimatizačních zařízení a prostor pro zvířata (stěny, podlahy a další povrchy).

Chloritan sodný je látkou žíravou a zdraví škodlivou při vdechování a při styků s kůží. Obecně se při práci s chloritanem sodným nepovoluje konzumace potravin a tekutin, nepovoluje se kouření a je nutné zachovávat pravidla osobní hygieny. Při vyšších koncentracích může způsobit popálení trávicího traktu a systematické poruchy, mezi závažné zdravotní následky patří perforace jícnu a žaludku.

Výrobky Master Mineral Solution (MMS), Chloride Dioxide Solution (CDS, CDS2) a Chloride Dioxide Holding (CDH) jsou prezentovány jako alternativní „přírodní“ lék účinný téměř proti všem existujícím nemocem, hlavně se doporučuje k léčbě HIV, hepatitidě, TBC a všech onkologických onemocnění, a to jak u dospělé, tak i dětské populace. Způsob prezentace výše uvedených výrobků může u spotřebitele vyvolat klamavý dojem, že se jedná o léčivé přípravky, u kterých byla prokázána účinnost. Deklarované účinky nebyly potvrzeny v klinických studiích provedených podle mezinárodních protokolů.

Tyto výrobky nejsou registrovány jako léčivé přípravky, a ani nesplňují požadavky na uvádění potravin na trh.

Na webových stránkách je prezentováno ujištění o nezávadnosti a neškodnosti výrobků, a to i v případě konzumace výrobků neředěných. Ve skutečnosti ale může dojít k poleptání sliznice, gastrointestinálního traktu a respiračního traktu, kůže, očí a k systémovým poruchám, mezi závažné zdravotní následky patří perforace jícnu a žaludku, ale může dojít i k selhání jater a ledvin. Neředěný výrobek má korozivní účinky a může vyvolat methemoglobinémii, metabolický rozvrat a akutní renálního selhání.

K systémovým příznakům otravy následujícím po požití korozivní látky patří:

- až o 12 hodin dříve před systémovou toxicitou se může manifestovat methemoglobinémie a metabolická acidóza hematurií, závratěmi a ataxií

- tvorba methemoglobinu je relativně pomalá, klinicky významné koncentrace se však mohou objevit nečekaně; projeví se dušností a modravým zabarvením kůže;

- cirkulační a hematologické – cirkulační kolaps, hemolýza a diseminovaná intravaskulární koagulace;

- metabolické – metabolická acidóza, hyperkalémie

- respirační – hypoxie, respirační selhání

- renální – akutní renální selhání způsobené akutní tubulární nekrózou

- hepatální – ev. poškození jater.

Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje vzhledem k možným vážným zdravotním dopadům na lidské zdraví konzumaci výrobků Master Mineral Solution (MMS), Chloride Dioxide Solution (CDS, CDS2) a Chloride Dioxide Holding (CDH) za bezpečné, a varuje před jejich konzumací.

Fotogalerie k článkuPozor! - klikněte pro zobrazení detailu
Původní varování týkající se pouze konzumace výrobku MMS bylo vydáno dne 9. 11. 2010 a je stále k dispozici na adrese: http://www.mzcr.cz/dokumenty/varovani-pred-konzumaci-doplnku-stravy-miracle-mineral-supplement_4367_865_1.html.


autor:
Ministerstvo zdravotnictví
email: verejnost@mzcr.cz

datum vydání:
4. května 2015


Diskuze k článku „Varování před konzumací Master Mineral Solution (MMS), Chloride Dioxide Solution (CDS, CDS2) a Chloride Dioxide Holding (CDH)“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.