Ekologické organizace hodnotí vládu: Za ekologickou politiku

autor: Zelený kruh – asociace ekologických organizací
Podle ekologických neziskových organizací kabinet Bohuslava Sobotky v oblasti životního prostředí i nadále prosazuje politiku bez jasné koncepce. Organizace sdružené v Zeleném kruhu daly vládě na pomyslném vysvědčení za uplynulý školní rok tři minus.


Lepší pravidla pro ochranu přírody, možnost získat vlastní energii

Vláda pomáhá chránit přírodu v národních parcích a zpřísňuje pravidla pro jejich fungování. Vyhlásila novou chráněnou krajinnou oblast Brdy na místě bývalého vojenského újezdu a jedná o zřízení národního parku na Křivoklátsku.

Kromě toho se podařilo prosadit snazší podmínky provozu solárních elektráren pro domácnosti, které si díky tomu budou moci vyrábět vlastní elektřinu na střeše a šetřit tak za její nákup. Méně orné půdy a biopotravin

Ministři sklízí kritiku za plánované snížení plochy pro ekologické zemědělství o téměř 28 %. Odborníkům z neziskových organizací vadí i nová pravidla usnadňující výstavbu nových hal, skladů či dálnic, díky níž každý týden ztratíme ornou půdu o rozloze několika fotbalových hřišť. Kritika za energetickou koncepci

Vláda prosazuje dlouhodobý růst spotřeby energie a počítá s výstavbou 4 nových jaderných reaktorů a otevřením nového uranového dolu u Brzkova.

Zvažuje dokonce prolomení limitů těžby uhlí, které chrání domovy i pracovní místa Severočechů a dosud je respektovaly všechny polistopadové vlády.

„Jedním z důležitých úkolů vlády je chránit přírodu, zdraví lidí a jejich domovy. Měla by proto omezit znečištění ovzduší z průmyslu, domácností i dopravy, prosadit taková pravidla v národních parcích, která umožní ponechat větší území přírodě a návštěvníkům. Neměla by již déle odkládat schválení zákona, který stanoví závazné tempo snižování závislosti ČR na fosilních palivech,“ říká expert na politiku životního prostředí Zeleného kruhu Daniel Vondrouš a dodává: „Začít musí tím, že zabrání bourání obcí a ničení krajiny a přehodnotí otevření uranových dolů a výstavbu jaderných reaktorů. Zvlášť, pokud přiznává, že neví, kde na to vezme peníze.“

Co se povedlo?

Nová CHKO Brdy
Na místě bývalého vojenského újezdu vláda zřídila novou chráněnou krajinnou oblast Brdy. Ministerstvo jedná o zřízení nového národního parku Křivoklátsko.

Kompromisní pravidla pro Šumavu
Vláda prosadila zamítnutí senátního návrhu zákona o národním parku Šumava, který by národní park otevřel pozemkovým spekulacím a těžbě dřeva.

Následně Sobotkova vláda předložila novelu zákona o ochraně přírody, která má pravidla fungování národních parků sjednotit a více zpřístupnit turistům. Stále však není jasné, jak velká plocha Šumavy a kdy bude nakonec skutečně ponechaná přírodě.

Čistá domácí elektřina dostala šanci
Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie usnadňuje provoz solárních elektráren na střechách či stavbu bioplynek. Zásadním nedostatkem návrhu je, že za elektřinu, kterou si domácnost sama vyrobí a spotřebuje, bude platit daň.

Otevřenější komunikace s odbornou veřejností
Nové vedení MŽP není tak silně provázáno s jednou stranou jako to předchozí.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj a její výbory se snaží vést koncepční debatu s odbornou veřejností.

Poloviční úspěchy / poloviční neúspěchy

Dotace na kotle
Vláda rozdá z fondů EU dotace na výměnu domácích kotlů za modernější ve výši skoro 10 mld. Kč.

Sníží tím znečištění ovzduší, ale podpoří další spalování uhlí.

Důvodem jsou údajně sociální ohledy, aniž je brán v potaz budoucí růst ceny uhlí.

Dotaci dostanou i bohaté rodiny, místo aby vláda motivovala moderní domácnosti k přechodu na čisté zdroje.

Posouzení projektů závazné, omezení pro veřejnost

Vláda prosadila, že hodnocení vlivu velkých projektů (spaloven, chemiček, apod.) na životní prostředí bude závazné. Prosadila také možnost vznášet věcné výhrady nikoliv jen o formalitách.

Zároveň omezila účast občanských spolků na rozhodování o svém okolí a ignoruje práva dotčených jednotlivců.

Podpořila také rozšíření výjimek z posuzování.

Mírně vylepšila podmínky, za kterých soudy udělují tzv. odkladný účinek žalovanému rozhodnutí. Přesto však v praxi dále hrozí, že, dříve než soud prokáže úřadům porušení zákona, bude například park vykácen a nevratně nahrazen betonem.

Antifosilní zákon na cestě
Vláda pracuje na konceptu zákona. Vzhledem ke zpoždění však narůstá riziko, že parlament do konce volebního období návrh nestačí schválit.

Nakonec nezdary

Omezení ekologického zemědělství
Do roku 2020 plánuje ministerstvo zemědělství snížit plochy ekologického zemědělství o téměř 28 %.

Snížení ochrany zdraví před hlukem
Ministerstva dopravy a zdravotnictví prosazují, aby provozovatelé silnic mohli získat trvalou výjimku z povinnosti dodržovat limity hluku v okolí obytných budov. K poškození zdraví nadlimitním hlukem by tak stačilo pouhé otevření okna či procházka se psem.

Oslabení ochrany půdy
Nová pravidla usnadňují výstavby nových hal, skladů či silnic.

Nadále každým týdnem ztrácíme nejcennější ornou půdu o rozloze několika fotbalových hřišť.

Poplatky za zábor půdy se nebudou platit při stavbě státních silnic a železnic, snižují se u průmyslových hal a skladišť v územních plánech obcí a krajů.

Omezení recyklace
Vláda snížila recyklační cíle pro všechny domácí odpady z 50 na 35 %, což může vést k podpoře spalování namísto recyklace.

Vláda chystá novelu zákona o odpadech, která by mohla situaci změnit. Nevládky navrhují, aby obsahovala účinné ekonomické nástroje motivující obce a domácnosti k třídění.

Uhlí, uran a plýtvání namísto moderní energetiky
Podle současné Státní energetické politiky (ASEK) se česká energetika obejde i bez uhlí pod obcemi v severních Čechách. Vláda přesto zvažuje prolomení limitů těžby, které obce chrání před zničením.

Počítá se s výstavbou 4 nových jaderných reaktorů, ale zatím není jasné, z čeho je bude vláda financovat.

Na spadnutí je otevření nového uranového dolu u Brzkova, což může ohrozit místní hospodářství i životní prostředí.

Vládní politika ve vleku průmyslových lobbistů
Tříčlenná vládní delegace se zúčastnila jednání o nových evropských emisních limitech pro velké průmyslové podniky ve španělské Seville

Delegaci tvořila úřednice z ministerstva průmyslu a dva zástupci ČEZ, kteří prosazovali pouze vlastní zájmy a požadovali měkčí emisní limity (konkrétně rtuti a oxidu siřičitého), než které nyní platí v Číně.

Kamiony v obcích
Vláda sice prosadila výjimku z mýtného pro úseky dálnic sloužící jako obchvaty.

Nemá však v plánu rozšířit mýtný systém a zamezit tak objíždění mýtných úseků a zatížení obcí těžkou nákladní dopravou.

Vláda také prosazuje posílení kompetencí dopravní policie, která spíše brání opatřením ke zklidňování dopravy v obcích.

Chybí opatření k omezení smogu
Trvá špatná kvalita ovzduší na Ostravsku a ve velkých městech, na kterou opakovaně upozorňuje Evropská komise.

Nejsou vydány Programy zlepšování kvality ovzduší.

Chybí legislativní opatření k omezení smogu kontrolou lokálních topenišť, návratem k přísnější smogové regulaci a omezením výjimek z plateb za vypouštěné emise pro největší znečišťovatele.

Neřešení klimatických změn
Vládní koncepce (ASEK) nebere vážně snižování emisí skleníkových plynů. Při mezinárodních jednáních vláda usilovala o co nejslabší cíle energetické a klimatické politiky EU. Ambicióznější cíle – např. pro závazné tempo zvyšování energetické efektivity – by přitom byly výhodné i pro českou ekonomiku.autor:
datum vydání:
26. června 2015


Diskuze k článku „Ekologické organizace hodnotí vládu: Za ekologickou politiku“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!