Novela zákona o ochraně přírody a krajiny stabilizuje Šumavu a parky otevře šetrnému turismu

autor: Ministerstvo životního prostředí
Praha, 7. října 2015 – Poslanci dnes ve Sněmovně rozjednali novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která se zaměřuje výhradně na novelizaci částí zákona o národních parcích. Novela, která ruší zákazy vstupu po vyznačených cestách v nejchráněnějších zónách parků a pro ochranu místní přírody zavádí tzv. klidová území, otevře národní parky šetrnému turismu, výrazně zjednoduší a zpřehlední legislativu všech našich národních parků a posílí roli obcí v rozhodovacím procesu, například o zonaci parků, o regulaci vstupu do nich či možnostech rozvoje a turismu na území parků. 

„Novela zákona výrazně zpřehlední a zjednoduší legislativu všech našich národních parků. Jsem přesvědčen, že 15leté moratorium na změnu zonace v národních parcích, které nově zákon obsahuje, zajistí parkům stabilitu, a to zejména Šumavě. Díky zákonnému moratoriu bude zamezeno změnám v managementu ochrany přírody národních parků s každým novým příchozím ministrem či ředitelem parku. Novela zároveň nijak nerozšiřuje ani nezmenšuje současná bezzásahová území v národním parku Šumava. Zachování současného stavu po dobu dalších 15 let garantuje nový plán péče, který aktuálně projednává Rada národního parku Šumava, jejímiž členy jsou např. zástupci šumavských obcí, zástupci krajů nebo akademické sféry,“ říká ministr Brabec.

Co obsahuje novela zákona

Posílená role obcí v rozhodovacích procesech
Novým nástrojem pro rozhodování o různých činnostech, zásadách péče či zónách v národním parku se stane tzv. opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt ukotvený v našem správním řádu. V současnosti se používá např. při vydávání územních plánů či pro stanovení záplavových území. Je to nástroj, který zásadně umožní obcím vstupování do rozhodovacího procesu o území národního parku. Konečná podoba opatření obecné povahy je totiž výsledkem dohody všech zúčastněných. Každé takové nařízení musí být řádně odůvodněno a připomínky musí být vypořádány dohodou. Současná právní úprava schvalování dokumentů takovou dohodu neumožňuje. Jednotné ochranné podmínky

Pro každý park budou platit jednotné základní ochranné podmínky (zákazy činností), které jsou nově rozděleny na zákazy na celém území NP a zákazy mimo zastavěná území obcí. Nově už bude možné v obci například rozdělat oheň nebo vjet mimo silnice a komunikace. Přibude ale i několik nových zákazů, např. provádění ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky na zemí národního parku. Jednotlivá přírodní specifika parků pak budou reflektovat bližší ochranné podmínky, které jsou jiné pro každý NP a které jsou součástí příloh zákona.

Nově nastavená zonace
Novela zákona ruší dosavadní I. až IV. zónu, které v současné době plošně regulují vstup do parku v souvislosti s managementem lesů a ochrany přírody v jednotlivých zónách. Takový přístup dává větší prostor k různým výkladům a interpretacím zákona. Plošný zákaz vstupu mimo vyznačené cesty v I. zóně národního parku se zruší a pro regulaci vstupu mimo vyznačené cesty v parku budou sloužit tzv. klidová území. To budou jednotlivá menší území v parku, kde bude vstup regulovaný v závislosti na určité části ročního období, a to kvůli výskytu druhů, které jsou citlivé na větší počet návštěvníků. Klidová území stanoví MŽP prostřednictvím opatření obecné povahy. Zóny budou nově členěny na přírodní, přírodě blízkou, zónu trvalé péče o přírodu a zónu kulturní krajiny. Zonaci bude schvalovat ministerstvo prostřednictvím opatření obecné povahy. Přeřadit území do jiné zóny bude možné až po uplynutí určitého období a po vyhodnocení potřeb ochrany přírody v NP (dle § 17 novely za 15–20 let).

Koncepční zásady péče
Dosavadní „plány péče“ nahradí „zásady péče“. Dokument „Zásady péče“ bude odborným a koncepčním dokumentem správy národního parku a bude řešit péči o ekosystémy na území národního parku v souvislosti s dlouhodobými cíli NP. Platný bude pro období 15 až 20 let a schvalovat ho bude ministerstvo prostřednictvím opatření obecné povahy.

Jednodušší návštěvní řád
Návštěvní řád bude mít nově pouze informativní funkci. Bude sloužit návštěvníkům, kteří se v něm dočtou o všech pravidlech vstupu do národního parku. Nebude pro ně již nutné znát různá nařízení tak jako doposud, ale všechny informace získají z návštěvního řádu. Návštěvní řád už také nebude mít regulační charakter. Nebude tedy docházet k situacím, kdy není možné např. zahájit sezónu splouvání, protože návštěvní řád nebyl schválen příslušnými zákonnými postupy.autor:
datum vydání:
8. října 2015


Diskuze k článku „Novela zákona o ochraně přírody a krajiny stabilizuje Šumavu a parky otevře šetrnému turismu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!