Unikátní mokřadní louka může zaniknout a všechny vzácné druhy s ní – dopustíme to?

autor: Roman Kalous
Ve východních Čechách, na okraji Orlických hor, můžeme objevit malou, ale velmi zajímavou přírodní lokalitu, kterou místní ochránci přírody nazývají Malá Vachta.

Kdysi byly podobné mokřadní louky, jako je Malá Vachta, na našem území zcela běžné. Ani druhy, které zde žijí, nebyly nijak vzácné. Člověk ale většinu těchto biotopů zničil – odvodnil je, rozoral či zalesnil. Zbyly poslední fragmenty, ochranáři se teď snaží o jejich záchranu.

Vlajkovým druhem lokality je vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), které se v těchto krajích přezdívá „hořký jetel“, a to kvůli její výrazné chuti. Kdysi bývala hojně využívána v lidovém léčitelství na léčbu zažívacích problémů. Dnes je ale na pokraji vyhynutí. Taky tu žije modrásek bahenní (Maculinea nausithous), nenápadný, ale vzácný motýl, který je zde poměrně běžný. Z většiny Evropy ale už vymizel, i proto je chráněn Evropskou unií. Lokalita ukrývá ještě celou řadu dalších vzácností, žije tu třeba ohrožený včelojed lesní (Pernis apivorus), v létě tu typicky chřástá chřástal polní (Crex crex). Ze zajímavých rostlin tu můžeme vidět nápadnou orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a téměř neviditelnou, ale o to vzácnější ostřici Davallovu (Carex davalliana). A je toho ještě mnohem více.

O lokalitu se už čtvrt století svědomitě starají ochránci přírody z Jaroměře, spolu se svými příznivci z celé republiky. Za tu dobu se jim povedlo z ne moc hezké, tužebníkem a kopřivami zarostlé louky, kde ale stále přežívalo několik zajímavých druhů, udělat velmi cennou mokřadní louku, doslova nabitou vzácnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů.

Dlouho se zdálo, že o budoucnost lokality je postaráno a současný ideální stav bude trvat věčně. Nebylo tomu ale tak – jeden z vlastníků lokality, se kterým ochránci přírody dlouhá léta spolupracovali, se totiž rozhodl svou část louky prodat. Takové případy jsou poměrně běžné – vlastník se zbaví pozemku, který mu k ničemu není, a koupí ho někdo, kdo má nápad, jak pozemek hospodářsky využít. Nejčastěji jsou pak takové pozemky odvodněny a zasázeny monokulturami smrku, čímž je jejich veškerá biologická hodnota ztracena. V tomto případě se naštěstí jedná o vlastníka, který má pro ochranu přírody pochopení a rád by svůj pozemek prodal právě ochráncům přírody, kteří se o louku dlouhodobě a pečlivě starají. Ti by pozemek zakoupili velmi rádi, ovšem nedokážou to bez finanční podpory dalších lidí, kteří mají rádi přírodu a cení si našeho přírodního dědictví natolik, že jsou ochotni mu drobný peníz obětovat. Obrátili se proto s prosbou o pomoc k veřejnosti – ke všem svým sponzorům, dárcům a sympatizantům. Tedy i k Vám! A za Vaši případnou pomoc Vám nabízejí spoustu zajímavých dárků a odměn.

Prosíme, shlédněte následující video, kde se o Malé Vachtě a důvodech, proč se ochránci přírody rozhodli ji vykoupit, dozvíte více.

https://www.youtube.com

Další informace o lokalitě, kampani „Zachraňme Vachtu!“ a možnostech, jak pomoci, se dozvíte na webu http://www.jarojaromer.cz/vachta.htmwww.jarojaromer.cz.autor:
Roman Kalous
ČSOP Jaro Jaroměř

datum vydání:
3. prosince 2015


Diskuze k článku „Unikátní mokřadní louka může zaniknout a všechny vzácné druhy s ní – dopustíme to?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!