Světový den vody - 22.3.

autor: Mgr. Jana Hájková
Letošní ročník je již 24. a nese název „Voda a pracovní místa“. Chcete-li se dozvědět, jak spolu jednotlivá hesla tohoto motta souvisí, pak se začtěte do dnešního článku.


Cíle tohoto projektu

Pro většinu z nás je voda běžnou součástí života. Na celém světě ovšem trpí více než miliarda lidí jejím nedostatkem a nebo pijí vodu znečištěnou a ohrožují tak své zdraví. A dokonce podle studie Organizace spojených národů bude za necelých deset let pociťovat nedostatek vody 3,5 miliardy lidí na celé zemi.

Je potřeba se celosvětově zaměřit na čistotu vod, snažit se šetřit tímto pokladem a zároveň podporovat a využívat technologie její obnovy a recyklace. Vzpomeňme třeba na pohádku Sůl nad zlato, kde autor také vystihuje důležitost této nerostné suroviny. A to samé platí i o vodě, i když si to třeba sami neuvědomujeme.

Světový den vody (World Water Day) v číslech

Vezměme si, že celou zeměkouli pokrývá ze 70 % právě voda, ale jen pouhá její 2,5 % tvoří voda sladká. Průměrná spotřeba vody na jednoho Čecha je přibližně 100 litrů za den. Přesně tuto spodní hranici stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO). „Hygienické minimum, deklarované WHO, představuje spotřebu 100 litrů vody na osobu a den. V zemích třetího světa je to však jen 10 litrů. Pro srovnání tak uveďme ještě západoevropské země se spotřebou cca 150 litrů, a USA se spotřebou až 300 litrů vody na osobu a den.“ (zdroj: 4) „Na světě je 1,1 miliardy lidí, 18 % světové populace, kteří mají obtížný přístup k pitné vodě. 2,6 miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem pitné vody.“ (zdroj: 5) V jednom z našich starších článků se můžete například dočít, kolik litrů vody spotřebujete na umytí auta nebo při zapnutí myčky nádobí.

Historie Světového dne vody

První oficiální myšlenka ke vzniku významného připomenutí si této životadárné tekutiny vyplula na světlo světa v roce 1992 na jednání OSN, které se konalo v Brazílii. Česká republika se připojila o dva roky později. Členské státy tam tehdá doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů.

U příležitosti Světového dne vody „se uskuteční tradiční setkání představitelů vodohospodářských společností a podniků, státní správy, samosprávy, vědeckých institucí a vysokých škol a ve stejný den proběhne i kulturní část. Setkání vodohospodářů proběhne dopoledne 22. 3. 2016 v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskuteční společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách úpravny vody v Praze.“ (zdroj: 2)

Letošní motto: Voda a pracovní místa

V anglickém originálu „Water and Jobs“. Zdá se vám, že tato problematika spolu nesouvisí? Tak se zamyslete, kolik lidí se podílí na tom, abyste si mohli doma, v práci nebo ve škole, v nemocnici, restauraci, na veřejných záchodcích apod. pustit nezávadnou vodu z kohoutku. Nejde jen o samotné pracovníky vodohospodářských organizací jednotlivých regionů. Jsou zde zastoupeni i například inspektoři, kteří průběžně kontrolují kvalitu pitné i užitkové vody, jsou to pracovníci podílející se na výstavbě a obnovování vodních a kanalizačních sítí jako například projektanti, rozpočtáři, stavebních dozory, koordinátoři BOZP, administrátoři a návazně i zaměstnanci stavebních firem, kteří naplánované stavby realizují. Dále jsou to samozřejmě výrobci a dodavatelé strojů, zařízení a materiálů, jako jsou potrubní materiály, šoupata, šachty, armatury, vodárenské technologie atd. Výstavba a rozšiřování vodovodních sítí na našem území následně podporuje bytovou výstavbu, podnikatelské záměry či výstavbu nových firem a průmyslových zón, ve kterých nacházejí práci statisíce dalších lidí. Takže voda a pracovní místa spolu úzce souvisí. A je také vhodné na tomto místě a v tento den poděkovat všem, kteří se na tomto procesu podílejí.

Zdroje informací:
1) svatky.centrum.cz
2) www.svh.cz
3) cs.wikipedia.org
4) chomutovsky.denik.cz
5) www.aquainfo.czautor:
datum vydání:
22. března 2016


Diskuze k článku „Světový den vody - 22.3.“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!