Komu poslouží novela rostlinolékařského zákona?

autor: Richard Šedý
Poslanecká sněmovna by se na své příští schůzi, která začíná 18. října, měla zabývat novelou rostlinolékařského zákona. Vláda ji schválila v polovině června. Novela by měla navázat na Směrnici č. 2009/128/ES přijatou Evropskou unií. Ta již byla do českého práva implementována pomocí novely zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči (novela č. 199/2012 Sb.) a novou vyhláškou č. 205/2012 Sb.

Podle posudku bývalého děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesora Aleše Gerlocha je v původní evropské směrnici jasně uvedeno, že může-li zemědělec místo chemického postřiku pro ošetření rostlin a plodin použít látku vyrobenou na přírodní bázi, je povinen tak učinit. A jelikož v původní české novele 199 tato skutečnost nebyla zohledněna, mnozí ochránci životního prostředí si mysleli, že by nyní mohlo dojít k nápravě. V dostupném textu navrhovaných změn ale opět nic takového není! V §5 navrhované novely se lze dočíst: (1) Profesionální uživatel je povinen brát v úvahu veškeré dostupné metody ochrany rostlin a následně zavádět vhodná opatření, která lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a která snižují či minimalizují rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále jen „integrovaná ochrana rostlin“).

(2) Profesionální uživatel je při rozhodování o využití integrované ochrany rostlin povinen vždy zabezpečit optimální růst zdravých rostlin a zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a zvážit použití opatření integrované ochrany rostlin stanovených prováděcím právním předpisem. Takže o upřednostnění biologické ochrany před chemickou zde zase není ani slovo. A ve skutečnosti by stačila jedna věta o povinnosti dát nechemické ochraně jednoznačnou přednost. Nikoli ji nutně vždy používat, protože samozřejmě existují situace, kdy chemická varianta nemá alternativu.

Z výše uvedeného posudku prof. Gerlocha vyplývá, že cokoli bude v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a Směrnicí č. 2009/128/ES bude neplatné a žalovatelné, neboť legislativa EU je nadřazena legislativě v tomto případě jednotlivých členských států. Pokud dojde ke schválení v této podobě, existuje možnost soudního napadení novely a náklady by v tomto případě nesl český stát.

Jelikož se výrobci chemických pesticidů v poslední době stále častěji ozývají, že jim nemalé ztráty působí černý trh s falzifikáty, dochází zde i k výraznému zpřísnění postihů za jejich používání u právnických osob. Takže nezbývá, než se ptát: Komu celá novela slouží a co je jejím cílem? Větší ochrana přírody a spotřebitele před pesticidy a jejich reziduy to nejspíš nebude… To si jen chemická lobby si může mnout ruce a tisíce tun jejích pesticidů budou dál zamořovat ekosystém.autor:
Richard Šedý

datum vydání:
13. října 2016


Diskuze k článku „Komu poslouží novela rostlinolékařského zákona?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.