Vlk se po více než dvou stech letech usadil v Krušných horách

autor: Mgr. Jana Hájková
Až doteď to byly spíše jen dohady. Nyní ale mají ochránci přírody díky fotopasti jasno. Nad Chomutovem se zabydlela celá smečka vlků. Mělo by jít přibližně o minimálně 3-4 člennou skupinu (nejsou si zcela jisti jedním starším, mohutnějším samcem), přičemž ale zatím není jasné, zda se nerozrostla ještě i o mláďata a případně kolik jich je.

BirdLife International [2] za vydatné spolupráce s odborníky ze svých partnerských organizací ve 27 evropských zemích hodnotil dosažený pokrok v ochraně biologické rozmanitosti na evropském kontinentu. Z deseti posuzovaných indikátorů jsou tři hodnoceny jako zcela nedostatečné a ostatních sedm jako nepřiměřené. Jinými slovy, ochuzování biodiverzity pokračuje a účinkem se míjí i pokusy o zvrácení tohoto trendu.

“Hlavní příčiny poklesu biodiverzity je zapotřebí hledat ve způsobu zemědělské výroby, struktuře a objemu dopravy, energetice a neudržitelném růstu městských aglomerací” shrnuje koordinátor projektu Mezinárodní rok biodiverzity Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO) [3] a dodává: „Velmi ucelený obraz o problematice podává publikace Evropská biodiverzita v roce 2010: úpadek nebo obrat k lepšímu?, jejíž českou verzi naše společnost právě vydala“. Na pouhých 22 stránkách jsou přístupnou formou prezentovány výsledky zmíněného hodnocení BirdLife International, doplněné o konkrétní případové studie.

Právě říjnové zasedání v Nagoji bude pro formulování Cíle 2020 klíčové. Ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek na adresu jednání politiků uvedl: “Šanci, kterou představoval Cíl 2010 jsme promarnili. Pokud zástupci jednajících stran nepřijmou ambiciózní a přitom dosažitelný strategický plán, jednotlivé účastnické země nebudou mít pro jeho naplnění vytvořeny dostatečné zdroje a bude chybět politická vůle pro rozšíření soustavy chráněných území, je snad lepší ani do Japonska nejezdit”.

Publikovaná zpráva však není jenom hodnocením dosaženého pokroku, její závěrečnou pasáž tvoří doporučení, jak postupovat při formulování „Cíle 2020“, který Evropská komise předběžně přislíbila představit v závěru letošního roku. Hlavní body plánu BirdLife na záchranu evropské biodiverzity jsou:

1.Důsledné využívání platné legislativy EU a zlepšení řízení v oblasti ochrany biodiverzity.

2.Investice do přírodního kapitálu, nové nástroje pro financování ochrany biodiverzity.

3.Budování zelené infrastruktury, spočívající ve finalizaci soustavy Natura 2000 a provázanosti ochrany biodiverzity s dalšími sektorovými politikami.

4.Řešení faktorů způsobujících úbytek biodiverzity a degradaci ekosystémů, trvale udržitelná spotřeba a výroba.

[1] V r. 2002 byl členskými zeměmi Úmluvy o biologické rozmanitosti na Světovém summitu v Johannesburgu stanoven „Cíl 2010“. Jedná se o iniciativu, jejímž smyslem bylo dosáhnout významného zpomalení úbytku biodiverzity na globální, resp. zastavení úbytku biodiverzity na úrovni EU do roku 2010. V roce 2006 byl Valným shromážděním OSN "Cíl 2010" dodatečně zakomponován do tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), které byly definovány již v roce 2000 a jejichž naplnění má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa.

[2] BirdLife International zastřešuje více než stovku nevládních organizací po celém světě, zabývajících se ochranou ptáků a jejich prostředí. Česká společnost ornitologická je partnerem BirdLife Int. V České republice.

[3] Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. Zabývá se výzkumem a ochranou ptáků a jejich prostředí, pořádáním vzdělávacích a výchovných akcí pro veřejnost a vydáváním publikací.
autor:
Mgr. Jana Hájková

datum vydání:
12. ledna 2017


Diskuze k článku „Vlk se po více než dvou stech letech usadil v Krušných horách“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.