Bolid spojený s pádem meteoritů v jižních Čechách, peníze za ně spíše nečekejte

autor: Mgr. Jana Hájková
V médiích již nesčetněkrát v posledních dnech zaznělo, že v oblasti jižních Čech byl vidět bolid a lze zde najít meteority z něj. V naší dnešní aktualitě se o tomto vesmírném tělese dozvíte další zajímavé informace, které jinde nenajdete.


Bolid

je ve své podstatě meteor. Meteor, který přitahuje pozornost tím, že svítí. Takovýto světelný úkaz vzniká na obloze díky jeho průletu naší zemskou atmosférou. Při vysoké rychlosti dochází se vzduchem ke tření. Tím se těleso velmi silně zahřívá a vzhledem k intenzivnímu odpařování plynných a kapalných částic hoří.

Je zajímavé, že Mezinárodní astronomická unie tento jev přesně nedefinuje, proto se leckdy některé údaje (týkající se například jeho magnitudy čili zdánlivé hvězdné jasnosti) částečně rozcházejí.

Tento černý až hnědočerný kámen může být značně křehký. V místech lomu mívá světlejší spíše šedivé zbarvení. Ve většině případů se jedná o kamenný meteorit, který má běžné složení. Po dopadu na měkčí povrch se může i úplně zahloubit do země. Na povrchu je pak vidět jen jakási jamka. Kilogramový meteorit můžeme najít i až v deseticentimetrové hloubce. Při sebrání bychom na něj neměli sahat rukou. Neměl by totiž být kontaminován žádnými biologickými stopami. Je také dobré ještě předtím zdokumentovat místo jeho dopadu, a to i třeba několika fotografiemi mobilním telefonem.


Bližší informace k dopadu bolidu na naše území vydal Astronomický ústav Akademie věd České republiky.

Bolid se u nás objevil 3. prosince v podvečerních hodinách. „Přesně v 18 hodin 15 minut a 20 sekund středoevropského času vstoupil do zemské atmosféry meteoroid o hmotnosti přibližně 6 kilogramů a začal svítit ve výšce 78 km nad Veselím nad Lužnicí (viz obrázek 2). Těleso se v té době pohybovalo rychlostí 13.4 km/s a po relativně strmé dráze 65 stupňů skloněné k zemskému povrchu pokračovalo v letu směrem prakticky přesně na JZ a postupně zjasňovalo. Maximální jasnost bolid dosáhl v krátkém a nevýrazném zjasnění v bodě na dráze, který ležel ve výšce 37.5 km nad Ševětínem. Jeho absolutní jasnost (přepočtená na jednotkovou vzdálenost 100 km) zde dosáhla -9.4 magnitudy, což přibližně odpovídá jasnosti Měsíce v první čtvrti. V této fázi letu se již také meteoroid v atmosféře mohutně brzdil a také se rozpadal. Celou světelnou dráhu dlouhou 63 km uletěl za bezmála 5 sekund a pohasl ve výšce pouhých 21 km vysoko jihozápadně od obce Hosín u Českých Budějovic. V této chvíli již bylo těleso zbrzděno na rychlost menší než 4 km/s a jeho hmotnost byla kolem 1 kg. Z průběhu fragmentace meteoroidu, kterou přímo vidíme na záznamech z video kamer a která začala již minimálně 45 km nad zemí a pokračovala v ještě větší míře ve výškách kolem 35 km a níže, víme, že kromě tohoto hlavního kusu došlo k pádu ještě jednoho relativně velkého meteoritu o hmotnosti přibližně 250 gramů a několika výrazně menších gramových až desetigramových meteoritů“ (zdroj: 1)

Hlavní oblast dopadu se nachází přímo v Českých Budějovicích. Problémem bude lokalizace drobnějších úlomků bolidu v oblasti bažinatých Vrbenských rybníků. Původně se pravděpodobně jednalo o odlomek asteroidu. Dráhu přes šedesát kilometrů, kterou se podařilo vyfotografovat, uletěl tento bolid za nějakých 5 sekund. Přičemž je jasné, že s narůstajícím časem svou rychlost snižoval, když „brzdil“ třením v atmosféře. V přibližně stometrovém okolí dopadu meteoritu mohli případní svědci slyšet svist a tupou ránu při dopadu na zemský povrch.

Nejrůznější hledači nyní v okolí vyrážejí na průzkum.

V médiích totiž bylo publikováno, že hodnota takovýchto úlomků může dosahovat až řádu milionů korun. Hledači ale takto rozhodně nezbohatnou. Jsou velmi cenné, ale především z vědeckého hlediska. Jejich hodnota se stanovuje samozřejmě především podle velikosti a tvaru, ale také právě podle vědecké hodnoty a příběhu daného meteroritu. Každopádně může každý nálezce zažádat po důkladných analýzách o jeho vrácení.

Žádné oficiální pátračské skupiny pro veřejnost organizovány nejsou. Můžete si ale zažádat o informace o tom, které oblasti již byly prohledány, jelikož někteří seriózní hledači své prohledané lokality hlásí přímo na Astronomický ústav. Nejlepší je se v případě jakýchkoliv dotazů obrátit na Dr. Pavla Spurného a Dr. Jiřího Borovičku (mph@asu.cas.cz).

Obdobnou kuriozitu zažili lidé na Žďársku před třemi lety.

„Přesně v 16 hodin 16 minut a 46 sekund světového času (našeho času tedy o hodinu více) vstoupil do zemské atmosféry relativně velký meteoroid o hmotnosti asi 200 kilogramů a průměru kolem půl metru a začal nejprve slabě, ale po 2 sekundách již intenzivně svítit ve výšce 100 km nad Opavou. Těleso se v té době pohybovalo rychlostí 22 km/s a po dráze jen necelých 25 stupňů skloněné k zemskému povrchu pokračovalo v letu směrem na jihojihozápad a postupně se v atmosféře brzdilo a také rozpadalo. Světelnou dráhu dlouhou 170 km uletělo za bezmála 9 sekund. Takto dlouhé bolidy pozorujeme jen výjimečně. Největší jasnosti přesahující jasnost Měsíce v úplňku dosáhl bolid ve výšce 37 km nad zemí SV od Vírské přehrady a pohasl ve výšce necelých 25 km vysoko 6 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. V této chvíli již bylo těleso zbrzděno na rychlost menší než 5 km/s a jeho hmotnost byla necelý 1 kg. Je tudíž zřejmé, že došlo k pádu meteoritu. Kromě toho v závěrečné fázi letu se bolid významně rozpadal a oddělovaly se od něho menší úlomky, z nichž některé se rychle zbrzdily a také mohly dopadnout na zemský povrch. Pádová oblast těchto malých úlomků tvoří pás široký asi 4 km a 30 km dlouhý. Táhne se od Vírské přehrady, kde se mohou nalézt nejmenší (gramové) meteority směrem na JJZ, až do oblasti obce Bohdalov. Největší meteorit by měl ležet v lesním porostu JJZ od obce Rudolec a to již v okrese Jihlava.“ (zdroj: 1)

Další informace najdete především na webu www.asu.cas.cz, kde jsou i odkazy na videa ze zpradovajství ČT.

- Zdroje informací:
1) www.asu.cas.cz
2) www.rozhlas.cz
3) cs.wikipedia.orgautor:
datum vydání:
17. prosince 2017


Diskuze k článku „Bolid spojený s pádem meteoritů v jižních Čechách, peníze za ně spíše nečekejte“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!