CHKO Slavkovský les

autor: Antonín Lágner
Hlavním důvodem k vyhlášení bylo, že se jedná o oblast výjimečnou jak z hlediska botanického (např.: NPR Křížky a Úpolínová Louka), geologického (např.: PR. Podhora, NPR Svatošské skály) tak i z hlediska rekreačního (Mariánské Lázně a Karlovy Vary se svými minerálními prameny). To vše je zároveň předmětem ochrany formou MZCHÚ.


Význam

Možné ohrožení se skrývá ve zvýšení turistického ruchu a následného zvýšení zatížení krajiny. To by se mohlo projevit například kontaminací minerálních pramenů. Slavkovský les má také mnoho Kulturně historických památek - např.: Klášter Teplá (se svojí známou knihovnou), hrad Loket, zřícenina hradu Přimda a Kynžvart a také známý zámek Kynžvart - sídlo kancléře Metternicha.

Slavkovský les je také unikátní výskytem minerálních pramenů. Těmi se proslavily Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Postupem času se z těchto měst staly významná turistická centra a lázně světového významu. V Karlových Varech se využívá všech 12 pramenů, kdežto v na prameny bohatších Mariánských Lázních se využívá 42 pramenů z 84 (v blízkém okolí města, ve vzdálenějším je jich přes 100).

Přírodní poměry

Slavkovský les (dříve Císařský - oblíbená honitba Karla IV.) se nachází mezi Mariánskými Lázněmi, Karlovými Vary a Kynšperkem nad Ohří. Byla zřízena výnosem ministerstva kultury 3.5.1979 o výměře 640 km2. Území Slavkovského lesa má osobitý geomorfologický ráz. Na něm se podepsaly především třetihorní horotvorné pochody a erupce dvou sopek: Komorní Hůrky a Podhory. Z minerálů se zde najdou čedič, cín, žula, ruly, amfiboly, hadce ale i opály a olivíny.

Flora

Z flóry zde najdeme smrkové monokultury, bukové lesy, rašeliniště vrchovištního typu s porostem borovice blatky. Z chráněných druhů zde najdeme především endemitický Rožec Kuříčkolistý, ale dále také hadcové kapradiny, Upolín Žlutý, Arnika Horská (má ji ve znaku správa CHKO), Zimostrázek Alpínský. Jednou z nejznámějších rostlin zde je Bolševník Velkolepý (Heracleum speciosum). Tato rostlina se zde šíří z okrasné zahrady u zámku Kynžvart, kde jej nechal vysadit kancléř Metternich. Od těch dob sužuje celé západní čechy.

Fauna

Fauna je zde také rozsáhlá. Najdeme zde například tyto druhy: Jelen evropský, muflon, daňek skvrnitý, kuna, lasice, výr velkého, sýc rousný kulíšek nejmenší, užovka stromová.

Vznik CHKO Slavkovský les

Vyhlášen výnosem ministerstva kultury 3.5.1974

Turistické trasy

Mimo tří dobře udělaných naučných stezek CHKO nabízí i poměrně širokou síť cyklostezek.

Správa

Adresa: Anglická 119/15, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 0165 624081, fax: 0165 620081
e-mail: slavkles@schkocr.cz

Zdroje K.Friedl a kol.;Chráněná území v České Republice; Informatorium;1991
R.Švandrlík, J.Harvánek a kol.;Mariánské Lázně; průvodce Olimpia 1987

Chaty chalupy Krušné horyautor:
datum vydání:
25. března 2004


Diskuze k článku „CHKO Slavkovský les“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!