Sokol stěhovavý - Falco peregrinus

autor: Lenka Kadlíková
Nejrychlejší pták a vzácný obyvatel našich skal, lesů, měst a zřícenin.

třídaptáci - Aves
řáddravci - Accipitriformes
čeleďsokolovití - Falconidae
rodpoštolka - Falco
druhsokol stěhovavý - Falco peregrinus (Tunstall 1771)

Vzhled

Zbarvení těchto statných dravců velikosti vrány je variabilní. V severních oblastech je světlejší, s méně výraznou kresbou (sokol stěhovavý tundrový), než v jižnějších oblastech (sokol stěhovavý eurosibiřský). Dospělý samec je tmavošedý s málo nápadným příčným skvrněním a osténkovými páskami. Na hlavě vynikají bělavé tváře a černohnědý vous pod okem. Letky jsou černohnědé s nápadnými eliptickými skvrnami na vnější straně. Spodní část těla je bělavá. Osténkové pásky lemující bílé hrdlo přecházejí na prsou v kapkovité skvrny a posléze v silné příčné skvrnění. Za letu má charakteristická dlouhá špičatá křídla a poměrně krátký, na konci se zužující, ocas.

Samice má nahnědlejší spodní část těla a nápadnější kapkovité skvrnění. Mláďata jsou v horní části tmavohnědá bez skvrn, pouze s bělavými lemy per. Ocas mají také tmavohnědý, zdobí ho pouze světlé příčné pruhování. Spodní část těla je silně podélně skvrnitá

Rozšíření

Sokoli, které můžeme u nás vidět v zimě, pochází ve většině případů z oblasti Skandinávie. Zvířata, která žijí po většinu roku u nás se na zimu stěhují především do západní a jihozápadní Evropy.

Hnízdní oblasti sokola stěhovavého se nachází ve střední a severní části Evropy, Asie a Ameriky. Pro hnízdění si zde vybírá především skalnaté oblasti. U nás byl sokol většinou považován za velmi vzácného dravce. V současné době k nejvýznamějším hnízdištím sokola stěhovavého u nás patří Šumava, pískovcové skály a (Děčínské a Broumovské stěny, střední Povltaví a Českomoravská vrchovina.

Vyskytuje se zejména v otevřené krajině rovin a pahorkatin nebo v lesích přerušovaných velkými pasekami. Lze ho potkat i v oblastech pomerně chudých na vegetaci, jako je alpínské pásmo hor. V severních částech je jeho domovištěm tundra.


Způsob života a potrava

Tito draví ptáci žijí většinou samotářsky. Živí se ptáky do velikosti kachny, zřídka savci - hraboši, krtci, veverky, králík, nebo i netopýr.

Sokol stěhovavý loví z výšky, do které se dostává krouživým stoupáním v termice. Při útoku na kořist sokol přitáhne křídla k tělu a střemhlavým letem v podstatě padá na kořist. Při tomto střemhlavém letu díky skvěle aerodynamicky tvarovanému tělu překonává rychlost 300 km v hodině, některá měření dokonce udávají až rychlost 400 km/h! Náraz v této rychlosti do kořisti by byl nebezpečný i pro sokola a proto se snaží trefit spíš křídlo, než tělo kořisti. Ze stejného důvodu sokol tímto způsobem nemůže zaútočit na hejno a některé druhy drobných ptáku se proto na obranu před sokolem shlukují do hejna. Kořist většinou po útoku klesne k zemi, kde ji sokol usmrtí klovnutím, pokud pád přežila. Kromě lovu ze střemhlavého letu ale dokáže sokol ulovit kořist i za normálního letu, při něm ale podobné extrémní rychlosti již není schopen dosáhnout.


Rozmnožování

Sokolí pár si je věrný většinou po celý život. Pokud však jeden z páru zahyne, během několika dní si druhý najde náhradu. Hnízdění předchází tzv. svatební lety, při kterých se oba ptáci honí za hlasitého křiku. Tito dravci jsou dlouhá léta věrni jednomu hnízdu. To si sámi nestaví, většinou ho zaberou jinému druhu, například vráně, káněti, jestřábovi, volavce... Hnízdí také na skalách nebo i na holém podkladu. Většinou zabírají hnízda na skalách, skalních římsách, méně pak na stromech nebo zříceninách hradů.

Samička v ČR snáší vejce v období března a dubna. U nás byly zjištěny snůšky většinou o 2-4 vejcích, výjimečně více. Pokud není snůška v době než se vyklubou mláďata zničena, snáší samice vejce jen jednou do roka, v opačném případě snáší až třikrát. Pro náhradní snůšky si samice zpravidla vybírá jiné hnízdo. Barva vajec bývá špinavě bílá, častěji nažloutlá až červenohnědá s tmavými skvrnami. Vypadají jako mramorovaná.

Mláďata jsou vyváděna zpravidla v první polovině května. V prvních dnech mláďatům nosí potravu sameček. Samička jim ji takříkajíc porcuje. Po deseti až čtrnácti dnech se rodiče vymění. Mláďata zůstávají na hnízdě zhruba 5 týdnů, krmena jsou však i po této době. Hnízdiště rodina opouští v červenci. Na podzim se však vrací, aby si uhájila revír. Pohlavní dospělosti mláďata dosáhnou zhruba za rok.

Ochrana

V druhé polovině minulého století došlo k velkému úbytku stavů těchto zvířat. Jako hlavní příčina se uvádí pokles úspěšných hnízdění. Vina za tento stavse připisuje chemickým látkám, které byli používány v zemědělství a dostávaly se přes potravu až do vajec. Díky zákazu DDT a podobných látek a regulaci odstřelu v současné době stavy sokola stěhovavého stoupají. V současnosti patří mezi kriticky ohrožené druhy naší fauny a je tedy dle vyhlášky 395/1992 sb. zákonem zvláště chráněn. Podle evropské klasifikace patří mezi druhy vzácné a vyžadující zvláštní ochranu. Je obsažen i v druhé příloze Bernské úmluvy - druh přísně chráněný. Mimo to je zapsán v příloze CITES.

český název sokol stěhovavý
latinský název Falco peregrinus
hlavní znaky Tmavá horní část těla, méně výrazné skvrnění, světlá skvrněná dolní část, prsa a krk. Bílý lem kolem očí, vous pod okem
způsob života samotářský
rozšíření ČR Šumava, Českomoravská vrchovina, Povltaví, pískovcové skály (Broumovsko, Děčínsko)
rozšíření svět severní Amerika, střední a severní Evropa a západní Asie.
potrava ptáci, hlodavci
doba sezení na vejcích 3 týdny
počet mláďat 2-4
ochrana Kriticky ohrožený druh, CITES

zdroje
Fauna ČR - Páci 2/1 (Karel Holubec, Karel Šťastný, Academia)

fotografie:
Rostislav Stachautor:
datum vydání:
3. června 2005


Diskuze k článku „Sokol stěhovavý - Falco peregrinus“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!