Jak správně třídit odpad - plasty

autor: Lenka Kadlíková
Stejně jako papír patří i plasty k poměrně snadno recyklovatelným odpadům. Na druhou stranu se ale, narozdíl od papíru, velmi dlouho rozkládají a zatěžují tak nejen naše životní prostředí.


Proč třídit plasty?

Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně déle. Proč si tedy zatěžovat naše životní prostředí látkami, které do ní nepatří když je možnost tento odpad zpracovat? Například prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem naší země do Číny. A to zdaleka nejsme schopni tuto poptávku plně uspokojit. A proč? Protože vytřídíme stále ještě málo tohoto odpadu oproti tomu kolik ho vyprodukujeme.

Další možností co s tímto odpadem lze udělat je spalování. Z tohoto hlediska je největší problém dosáhnout dokonalého spalování. Jen tehdy se z některých plastů (PET) mohou stát jen neškodné látky jako je oxid uhličitý a voda. V žádném případě tohoto stavu nedocílíte doma v kamnech. Zde proběhne pouze nedokonalé spalování při kterém vzniká spousta látek, které mohou mít vliv na naše zdraví. Jedná se především o toxický oxid uhelnatý, karcinogenní benzen, těkavé uhlovodíky a spousta dalších. Zajímavé je to, že stejné látky vznikají i při spalování dřeva. U dřeva ale lze dosáhnout mnohem snadněji dokonalejšího spalování. Je to dáno tím, že dřevo je na rozdíl od plastu pórézní materiál, tudíž jim mnohem lépe prostupuje teplo. Není to dostatečný důvod upozornit souseda spalujícího co se dá na tuto zkutečnost? Jde i o Vaše zdraví.

Recyklace plastů je jedna z nejméně ekologických recyklací, proto bychom se měli zamyslet nad tím jak množství tohoto odpadu v domácnosti a v kanceláři omezit. Ruku na srdce. Kolik jste tento týden vypili petlahví vody či minerálky, Ať už v práci či doma? Pokud dodržujete lékaři doporučovaný pitný režim, v nejparnějších dnech to mohou být i tři 1,5 litrové lahve denně. Samozřejmě pokud pijete pouze balenou vodu. Když už si myslíte, že voda z vašeho vodu je nepitelná a kupujete tedy balenou vodu, co takhle nekupovat balení šesti 1,5 litrových lahví, ale koupit třeba dvě pětilitrové? Zaprvé, vyjde to levněji (nezaplatíte tolik za obaly) a za druhé, nevyprodukujete zdaleka takové množství obalů. Snad nejhorší je kupovat dětem třeba do školy balení třeba deseti pullitrovek. Nebylo by lepší jim koupit třeba cyklolahev a do ní mu přelívat jeho oblíbený nápoj, který jste mu kupovali dříve v pullitrovém balení z většího, ekonomičtějšího a ekologičtějšího balení?

A co v práci? Možná patříte i vy mezi většinu zaměstnanců kterým zaměstnavatel v parných dnech kupuje i desítky šestikusových balení týdně. Zkuste si jen tak na kalkulačku hodit hrubý odhad počtu zaměstnanců a vynásobit to dvěma (počet lahví vypitých na jednu osobu za směnu). To je hrozivé číslo co? Zkuste tedy šéfovi navrhnout ať přemýšlí automatu na vodu, na který se dá nasadit třeba deseti i vícelitrový zásobník s vodou. Možná budete namítat:"Já přece nebudu pít pořád jen samotnou vodu." odpověď: "Určitě je ekologičtější koupit si domu či do práce nějaký sirup, který vydrží několik dní, než kupovat na každý den 1,5 ochucené vody." Pokud Vám návrh neprojde, jako uvědomělí zaměstnanci se alespoň zajímejte kam mizí ty haldy petlahví, které zůstávají prázdné ve Vaší firmě. V horším případě přesvědčete své spolupracovníky aby petlahve vhazovali do vyhrazených košů a potom dohlédněte na to, aby byly vysypány do kontejneru na plasty a ne někam jinam. A jsme zpět u třídění.

Jak plasty třídit?

Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je jeho objem, proto vždy před vhozením do koše lahev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke kontejneru a váš odpad nezabere tolik místa. Plastový odpad vhazujte do velkých žlutých či jinak barevných kontejnerů s nápisem "PLASTY"

Do (většinou žlutých) kontejneru na plasty:

PATŘÍ NEPATŘÍ
PET lahve Mastné a jinak znečištěné obaly látkami nebiologického původu
sáčky, fólie PVC, linolea
polystyren plastové trubky
kelímky, tácky, příbory samozžejmě myslím plastové Plastové lahve od chemikálií
další výrobky z plastu Textil z umělých vláken
guma, pneumatiky, molitan
vícevrstvé obaly
BIOPLASTY
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru na plasty, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):

Odpad označení číslo
Polyethylentetraftalát PET 1
Vysokohustotní (lineární polyethylén HDPE 2
Polyvinylchlorid PVC 3
Polypropylén PP 5
Polystyren PS 6

Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2. Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů oddělená /. Jejich číselná označení lze najít ve výše zmíněné normě.

Mýty o třídění plastu
Mezi lidmi se vyskytuje několik chybných názorů jak správně třídit plasty.

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s papírovou etiketou a víčkem. Zpracovávající firmy si s tím už poradí.

Před vhozením do kontejneru musí být obaly ošičtěny od zbytků potravin.
Ne, staci, když potravinu sníte, případně zbytek vyškrábete. Na obalu mohou zůstat zbytky této potraviny.

PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
Ne, PVC nepatří do kontejneru. Při zpracování tříděného plastu totiž dochází k upravě za vysoké teploty, při které se z PVC uvolňují škodlivé látky.

Co se s vytříděným plastem děje?

Z popelářských vozů putují plasty do dotřiďovací linky, kde jsou ručně roztříděny podle druhu (PET, fölie, polystyren,směs) případně i podle barvy (PET lahve).

PETlahve jak již bylo řečeno, putují velmi často na čínský trh, kde se z tohoto materiálu vyrábí vlákna, která se používají jako známá termoizolace do bund a spacáků. Mimo oděvní průmysl se dají tato vlákna využít také například do zátěžových koberců. Z fólií, které se nejdříve také rozdrtí se stávají nové fólie nebo plastové pytle. Speciální použití má vytříděný polystyren. Ostatní materiály se rozemelou na prášek nebo granule a pak se z nich za vysoké teploty vylisují různé desky, trubky, zahradní nábytek, různé plastové nádoby atd...

Tabulka některých plastových odpadů z katalogu odpadů

kód název recyklovatelnost
07 02 13 Plastový odpad ANO
15 01 02 Plastové obaly ANO
16 01 03 Pneumatiky ANO
16 01 19 Plasty ANO
17 02 03 Plasty ANO
19 12 04 Plasty a kaučuk ANO
20 01 39 Plasty ANO

zdroje:
www.ekolist.cz
www.jaktridit.czautor:
datum vydání:
31. srpna 2005


Diskuze k článku „Jak správně třídit odpad - plasty“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!