Camphill České Kopisty

autor: Alena Rulfová
V dnešním článku bych vás chtěla seznámit s komunitními zařízeními, kterým se běžně říká camphilly [kemphily]. Camphill je zařízení, kde spolu žijí zdraví lidé společně s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem postiženi. Camphillští pracovníci poskytují postiženým lidem nejen ubytování a stravu, ale především jim zprostředkovávají možnost zapojit se do běžného denního života, a vytvořit si v něm jakýsi řád.

Jednou z hlavních idejí camphillů je dodržování křesťanského způsobu života, a existence v souladu s přírodními zákony. V zemích, jako je například Norsko, Polsko či Anglie, existují a normálně fungují camphiliy již několik let. Camphill v České Republice je poměrně novodobou záležitostí. Nachází se na severu Čech ve známé zelinářské oblasti, ve vesnici České Kopisty.

Camphill České Kopisty je komunitní zařízení, které poskytuje ubytování a péči dospělým lidem s mentálním postižením. V současné době zde žijí dva klienti a další tři klienti navštěvují dvakrát týdně stacionář. Kapacita camphillu prozatím není naplněna.

Camphill ČK vznikl renovací starého zemědělského statku. Opravena je pouze jedna budova statku tak, aby v ní bylo možné bydlet ( V budoucnu se to samozřejmě, jak doufáme, změní.), a další budovy jsou využívány jako garáž a sklad zeleniny, nářaďovna, a dále jako dřevařská dílna a dílna určená k různým účelům (tkaní, keramika, malba).

Camphill vlastní pole o velikosti 10 ha, kde zhruba 3 ha zemědělské půdy jsou ekologicky obhospodařovávány. Na obdělávání pole se podílejí všichni stálí i přechodní obyvatelé camphillu, a rovněž dobrovolní pracovníci formou brigád a podobně. Práce na poli je neustále dostatek, a při častých deštích se jen těžko pole zbavuje rostoucího plevele. Chtěla bych vás proto poprosit, zda byste nemohli někdy přijít pomoci, nejlépe v létě nebo na jaře, nebo také ještě teď na podzim.

Camphill České Kopisty jsem navštívila poprvé letos v srpnu, a strávila zde úžasných deset dní. Na návštěvu tehdy přijeli lidé z polského camphillu Vojtůvka. Bylo opravdu zajímavé pozorovat život v camphillu při větším počtu osazenců. V té době žil v camphillu ČK trvale pouze jeden klient, tudíž bylo i pro něj velice příjemné obývat pár dní camphill společně s dalšími klienty. Podruhé jsem navštívila český camphill minulý týden, kdy jsem se podílela na prodeji biozeleniny, bylinek, a literatury týkající se ekologického zemědělství, biopotravin, a antroposofie spojené s přírodou, na Zahradě Čech v Litoměřicích.

Postižení lidé v naší společnosti jsou spíše přehlíženi, a jejich sociální zabezpečení je pro náš stát zahanbující. Žijí mezi námi, a jsou jedněmi z nás, a proto není možné na ně nahlížet jako na cosi odpudivého či obtížného, případně se tvářit, že neexistují, nebo utvořit jakžtakž přijatelné zákony, které umožňují těmto lidem přežívat, nikoliv žít, jak je tomu dnes. Představují skupinu lidí, kterým je nutné věnovat velkou pozornost, a je nezbytné hledat cestu k soužití s nimi, schůdnou pro nás všechny. Radikální subjektivní názory ani činy nikam nevedou. Je potřeba zapojit nejprve rozum a teprve, po vytvoření fungujícího sociálního a ekonomického systému, také srdce, a o to větší měrou, neboť jakkoliv postižení lidé, tím míním všechny sociálně slabší skupiny, naši lásku velice potřebují.

kontakty:
adresa: České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice
tel. a fax: 416 738 673
mobil: 776 063 783
e-mail: camphill@camphill.cz
internet:www.camphill.czautor:
datum vydání:
10. října 2005


Diskuze k článku „Camphill České Kopisty“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!