Střízlík obecný - Troglodytes troglodytes

autor: Dr. Mefistofeles
Tento malý ptáček je ve Francii nazýván milým oříškem.

třídaptáci - Aves
řádpěvci - Passerifomes
čeleďstřízlíkovití - Troglodytidae
rodstřízlík - Troglodytes
druhstřízlík obecný - Troglodytes troglodytes
Sedím na pařezu se zavřenýma očima a nastavuji obličej posledním hřejivým paprskům podzimního slunce, když najednou dostávám pocit, že mne kdosi pozoruje. Otevřu oči, koukám kolem sebe a nic.

Zavřu oči a ten pocit je zpět. (Že by revírník? Určitě mě sleduje z protilehlé paseky dalekohledem a poťouchle se usmívá...). Opět otevřu oči, podezíravě koukám kolem sebe... a pak jej spatřím. Na hromadě klestu sedí "lesní skřítek". Malý, nenápadný ptáček, který si mne se vzdálenosti necelých dvou metrů zvědavě prohlíží. Pohnu se a ptáček se ztrácí, aby se za okamžik objevil uprostřed hromady. Znovu se bezděky hnu. Ozve se ironické "cik - cik" a ptáček mizí. Za chvíli na mně "juká" se základny hromady. Jak se skrz klest dostal mi je záhadou. Hraje si se mnou takhle na schovávanou snad deset minut. "Cik- cik", objeví se na jednom místě, aby se ztratil a po chvíli se ukázal úplně jinde.

Jako ten... no, lesní skřítek. Až jej to přestává bavit, cvrčivě zazpívá "cerr - cerr" a definitivně uletí. Ten malý ptáček , který si se mnou hrál na schovávanou se jmenuje střízlík obecný, (Troglodytes troglodytes). Ve Francii sympaticky zvaný "troglodyte mignon" což můžeme přeložit jako "milý oříšek".

Vzhled

Střízlík je drobný ptáček dlouhý asi 9,5 cm. Poznáme jej snadno podle hnědě skvrnitého peří a zdviženého ocásku. Snad právě jeho zbarvení mu dalo francouzské, ale i slovenské pojmenování "oříšek". Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Prachový šat mláďat je řídký, černobílý.

Hlasový projev střízlíka je vábivé "cik - cik," varovné "cerr - cerr." Na tak drobného ptáčka je jeho zpěv mimořádně hlasitý a častý i v zimě.

Střízlík bývá mylně považován za našeho nejmenšího ptáka. Váží sice jen kolem 9 g., ale přesto je stále o tři až čtyři gramy těžší než náš skutečně nejmenší pták Králíček obecný (Regulus regulus).

Rozšíření

Střízlík obecný se vyznačuje neobyčejnou variabilitou. Ve třiceti osmi rasách obydluje celou severní polokouli. Hnízdí téměř v celé Evropě mimo nejsevernějších částí Skandinávie a Ruska. Spatřit jej můžeme také v Malé a Střední Asii, v jižní Sibiři, na Kurilských ostrovech, v Japonsku, Koreji a Číně.

V severovýchodní Africe a celé Severní Americe. U nás zůstává i přes zimu. Podniká jen menší potulky. Pouze jedinci ze severu se na zimu stěhují k jihu. Je příjemné za slunných zimních dnů slyšet v lese zpěv tohoto milého ptáčka.

Způsob života a potrava

Střízlík je obyvatel lesů s hustým podrostem, ale miluje i křovinatá místa kolem rybníků, vodních příkopů apod. Občas se s ním můžeme setkat i v parcích a zahradách.

V zimě, kdy žije samotářsky jej můžeme spatřit i přímo ve vsích, kde ve škvírách ve zdech či hranicích dřeva prozkoumá každou skulinku, aby našel něco k snědku. Za potravu mu slouží především hmyz, jeho larvy, pavouci apod.

Rozmnožování

Zjara koncem dubna si sameček zvolí hnízdní revír, který srdnatě brání proti vetřelcům a začne se stavbou několika hnízd z nichž některá jen rozestaví. Samička si prohlédne samečkova díla a vybere si nejvhodnější z nich. Hnízdo je kulovité, až na vchod uzavřené. Vytvořeno je ze stébel, drobných větviček a mechu. Vnitřní vystýlka je z chlupů a peří.

Umístěno bývá zpravidla ve větvích smrčků, hromadách dřeva, klestu, ale i mezi kořeny vyvrácených stromů.

Ostatní hnízda, která si samička nevybrala zůstanou tzv. "odpočinková" v nichž nocuje sameček a později po vylíhnutí celá rodina. Na 5-7 bílých, jemně hnědě kropenatých vajíčkách sedí pouze samička. Po 14-16 dnech se líhnou mláďata, která krmí oba rodiče. Po dalších přibližně dvou týdnech mláďata hnízdo opouštějí.

V červnu zahnízdí pár často podruhé. Rodinný život střízlíků se vyznačuje jednou zajímavostí, která je v ptačí říši poněkud neobvyklá. Nezřídka se totiž stává, že mláďata z první snůšky pomáhají rodičům krmit své mladší "sourozence" a ulehčují jim tak práci.

Přestože je střízlík "střízlík", často do jeho hnízda naklade vajíčko mnohem větší kukačka a staří střízlíci pak často mladou kukačku zdárně odchovají.

Sám jsem kdysi našel hnízdo střízlíka umístěné na nízkém smrčku. Se šesti vajec mě zaujalo jedno, které bylo o málo větší než ostatní. ( Pozn. Kukačky si vybírají jeden druh ptáků do jejichž hnízd snášejí vejce, která jsou barevně stejná jako vejce adoptivních rodičů). Bylo mi jasné, že se jedná o vejce kukačky. Nechtěl jsem zasahovat do přírodních zákonů a tak jsem tam vejce ponechal. Po pár dnech jsem nalezl v hnízdě pouze jediné mládě (kukačky) a na zemi pod hnízdem rozbitá nasezená vejce střízlíků.

Musím dodat, že střízlíci kukačku svědomitě krmili i když později se do hnízda sotva vešla.

Ochrana

Ochrana střízlíka není u nás nijak právně upravena. Jako většina zpěvného ptactva se prostě neloví. Nepředpokládám ani, že by se našel někdo, kdo by tohoto milého zástupce našich pěvců střílel, nebo ničil jeho hnízda.

český název Střízlík obecný
latinský název Troglodytes troglodytes
hlavní znaky Drobné tělíčko hnědě kropenaté, vztýčený ocásek
způsob života V době hnízdění v párech, skrytě v lesích s hojným podrostem
rozšíření ČR Celá ČR, lesní a horské oblasti
rozšíření svět Evropa mimo nejsevernějších částí, Asie až po Japonsko, severovýchodní Afrika, severní Amerika
potrava Hmyz, jeho larvy, pavouci
doba sezení na vejcích 14-16 dnů
počet mláďat 5- 7
ochrana Ne
zdroje:
Průvodce přírodou Ptáci (Walter Černý , Aventium Praha 1990)
Ptáci v lesích a horských oblastech (J. Felix, K. Hísek, Státní zemědělské nakladatelství Praha 1976)
Světem zvířat II. díl Ptáci (1. část) (Dr. Hanzák, Albatros Praha 1974)


autor:
datum vydání:
2. listopadu 2005


Diskuze k článku „Střízlík obecný - Troglodytes troglodytes“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!