Ekovýchova veřejnosti

autor: Jakub Juda
Ekovýchovou veřejnosti, zvláště pak dětí, jsme dnes obklopeni na každém rohu. Plakáty a reklamy v televizi či rádiu nás nabádají k třídění odpadů. Nepřeberné množství časopisů nás poučují o přírodě, krajině. Kdo chce, najde si informace všude. Zatím jen přijímáme a učíme se. Co ale dělat, až budu chtít sám učit?

Připravím si přednášku, napíšu knihu? Třeba jednou ano, ale to je zatím daleko. Zkuste pro začátek připravit akci pro veřejnost, kde nenásilnou formou předáte zkušenosti dětem. Nevíte jak? Potřebujete nakopnout, postrčit?

Dovolte tedy, abychom Vám to jedno nakopnutí dopřáli:

Téma a datum akce

Akce pro veřejnost se dá naplánovat na kdykoliv, ale pamatujte, že pro opravdové vzdělávání je důležité myslet i na maličkosti, které se zdánlivě zdají nedůležité. Tou první je datum akce. Volte vždy nějaký významný ekologický den, který pak bude tématem celé akce pro veřejnost. Nevíte který? Popátrejte na internetu, nebo si zvolte z těchto dnů:

22. března - Světový den vody
1. dubna - Den ptactva
22. dubna -; Den Země
5. června - Den životního prostředí
16. září - Ukliďme svět
4. října - Den zvířat
20. října - Den stromů

Spousta těchto ekologicky významných dnů vychází na pracovní den. Zvolte tedy víkend před nebo po tomto datu k uspořádání akce pro veřejnost.

Naplnění tématu

Téma již máme, ale co bude samotnou duší akce, jaký bude program? Již samotné téma v sobě skrývá výrazný potenciál pro skvělou zábavu. Tak například Den stromů (20. října) přímo vybízí k zasazení několika nových stromků ve vašem městě (na vesnici). Nová alej kolem chodníku se bude určitě vyjímat. Zasazením stromků to ale rozhodně skončit nemusí. Na kdejakém volném místě se dá připravit pár her s odměnami pro děti. Den ptactva (1. dubna) je ideální pro brzké ranní vstávání a odchyt ptáků do sítí (nutno kontaktovat zkušeného a kvalifikovaného ornitologa - www.cso.cz). V brzkém ránu uvidí veřejnost krajinu v úplně jiném světle, celá příroda se po probuzení ozývá. A pak, možnost pohladit si sýkorku, až dosud známou jen z krmítka či dvourozměrných fotografií bude opravdu velkým zážitkem a také lákadlem.

Zde Vám nabízíme aktivity, které jsou určeny pro oslavy Dne země a tématem jsou zvířata a jejich život:

Šimpanz a nástroje
Jane Goodallová studovala šimpanze v Africe a během svého pozorování přišla na zajímavý poznatek. Šimpanzi k získávání potravy používají nástroje. Zvláště pak k vytahování termitů z termitišť. Vezmou mladou, ohebnou větvičku, zbaví ji listí a tu pak zasunou do termitiště. Termiti v obraně se zakousnou do větvičky a drží. Po chvíli šimpanz větvičku vytáhne, strčí ji do tlamy i s termity. Větvičku vytahuje přes zavřené pysky a termiti tak zůstávají v tlamě a stávají se výbornou pochoutkou.

Připravte pro děti podobnou aktivitu. Sežeňte dvě misky, čočku, dvě špejle a stopky. Děti mají za úkol během 20 sekund přepravit z misky s dvaceti hrášky co nejvíce hrášků do prázdné misky. Misky se nesmějí dotknout jinak, než špejlí. Misky jsou od sebe vzdálené cca 20cm. Hrášek, který spadne mimo misku se nepočítá. Na konci sečtěte hrášky a účastníka odměňte.

Čáp na lovu
Ladným, pomalým krokem a s častým zastavováním loví čáp svou kořist v mělké vodě. Ne vše ale, co se ve vodě nachází je pro čápa jedlé. Poznáte, čím se čáp živí a co nechává bez povšimnutí?

K aktivitě jsou potřeba chůdy, obrázky (žába, malá rybka, plechovka, střep, škeble ...), čapí nos, označení trasy dlouhé 10m. Děti procházejí označeným úsekem a čapím zobákem na nose a mají za úkol sebrat (ulovit) co nejvíce věcí, kterými se čáp živí. Celý úsek procházejí na chůdách, tak jako čáp na svých vysokých nohách. Slézt z chůd smějí pouze, když sbírají kartu s obrázkem. Chůze na chůdách není právě jednoduchá a proto nehleďte na to, nezvládne-li dítě projít krásně celý úsek. Dbejte na ekovýchovu.

Myška a její čich
Myška se ve chlévě proplétá hromadou sena až na konci místnosti narazí na několik pytlů, které v sobě skrývají nějaké dobroty. Snad obilí nebo obyčejnou trávu?Jak ale poznat co se skrývá uvnitř a přitom se nevysilovat prokousáváním? Čichem přeci. Vyzkoušej si tedy, máš-li stejně dobrý čich jako myška.

Pořiďte si plátěné pytlíky a do nich vložte aromatické látky, jako například mateřídoušku, heřmánek, lipový květ a další. Děti pak nechte podle čichu poznávat, co se skrývá uvnitř.Pokud se jedná o děti z veřejnosti, vložte do předmětu vůně, s kterými se mají šanci setkat (cibule, česnek ...).

označení aktivity


Další aktivity

Soutěže, které jsme Vám nabídli snad pomohou při vytváření soutěží dalších. Nabízíme Vám ještě několik aktivit, tentokrát již bez popisu. Jsou to:

- klokan na útěku (skok v pytli s bezpečnými překážkami)
- tchoř a jeho obrana (stříkačkou zasáhnout předmět na dva metry)
- datel a jeho spižírna (na metru čtverečním se hledají žaludy ve vysoké trávě)
- krmení ptačích mláďat (hod míčkem do otvoru v krabici, která představuje jedno ptačí mládě; tři krabice; každé mládě musí dostat najíst)
- stavba mraveniště (z hromady sirek postavit během ½ minuty co nejvyšší stavbu)

Propagace akce

Pokud připravíte skvělou akci, na kterou by se rok vzpomínalo a přitom vám nikdo z veřejnosti nepřijde, je to jako by jste nic neudělali. Proto ještě jednou: nikdy nepodcenit propagaci. Obvolejte všechny své známé, kontaktujte dětské kroužky v okolí, různé organizace od pěveckých sborů, šachového kroužku až po rybáře. Všem školám a dětským domovům dejte o vaší akci vědět. Vytvořte a vytiskněte plakátek na akci a vylepte jej, rozdejte a vůbec všemožnými způsoby dejte o vaší akci vědět. Nemějte ale jako měřítko úspěšnosti akce počet lidí, kteří se zúčastnili. Předejte lidem své znalosti formou různých aktivit. Pokud se něco naučí, něco zapamatují, teprve potom to bude mít smysl.

Na co nezapomenout při propagaci?

- datum akce
- oba trvání akce (2 hodiny)
- že děti dostanou odměnu za účast v soutěžích
- název akce
- kontakt na pořadatele
- místo konání akce
- co s sebou

Odměny pro děti

Jako odměny pro děti jsou ideální sladkosti, samolepky a vůbec všechno co vás nezruinuje a přitom udělá radost. I odměny ale mají i svá pravidla. Nekupujte celé sušenky, ale spíše balení bonbónů, malinkatých sušenek, různých drobností. Není dobré dát dítěti celé disko balení a také nikdy toto balení nerozbalujte a nedávejte každému dítěti jeden kousek (hygiena). Vymyslete spíše nějaké šikovné platidlo, které děti na jednotlivých aktivitách dostanou a ty pak ve větším počtu smění ve stánku se sladkostmi. Nejideálnějšími platidly jsou fazole, čočka, hrách - žádný výrazný čas na přípravu (jako u tisknutých platidel) a je to rozhodně ekologičtější.

Všechny sladkosti situujte do jednoho stánku a jednotlivé pamlsky nabízejte za předem určenou cenu (1 bonbón = 2 fazole, malá sušenka = 7 fazolí). Platidlo budou děti dostávat na jednotlivých aktivitách. Jednu fazoli dejte i za snahu, zvláště pak malým dětem. Dvě fazole dejte tomu, komu vítězství proklouzlo mezi prsty. A tři fazole si zaslouží jen ten, kdo splní úkol na výbornou. Zvolte pravidla pro udělování odměn a držte se jich. Nedávejte dětem platidlo jen tak za něco. Vychovávejte je. Uklouzlo mu vítězství mezi prsty, ale skoro vyhrál? "Nedá se nic dělat, ale můžeš to zkusit znovu, tady máš zatím dvě fazole a zkus to za chvíli, věřím, že už to zvládneš."

Dejte si pak pozor na děti, které u vás byly již několikrát. Třikrát a dost. Pak již aktivita ztrácí ekovýchovný účinek a stává se snadným zdrojem platidel.

Označení aktivit

Je důležité, aby všechny aktivity byli označené. Nestačí jen člověk, který bude u soutěže stát. Vytvořte ke každé aktivitě tabulku, která danou soutěž co nejzajímavěji představí, bude hlásat jméno soutěže a může obsahovat i malou otázku s možností tří odpovědí. Tabulku přichyťte na tyčku a tu zapíchněte na místo soutěže. U tabulky bude začínat fronta.

návrh tabulky

Dobrovolníci

U každé aktivity je důležité mít i svého člověka, který bude dohlížet na děti při soutěži, který jim bude v případě potřeby nápomocen a hlavně vnese do soutěže řád a bude odměňovat účastníky. Počet dobrovolníků, kteří si stoupnou k soutěži a budou se 2 hodiny starat o děti ovlivní počet soutěží, které při akci pro veřejnost mohou být. Takový člověk musí být zodpovědný. Nesmí to být dítě, které bude stejně staré jako účastníci a také to nesmí být puberťák, který svou roli nevezme vážně. Dobrovolník by neměl být sprostý, měl by se o svou roli zajímat aktivně, nesmíte jej nikde nahánět. Pokud se člověk přihlásí dobrovolně, pak svou roli musí dohrát. Dobrovolníci z donucení pak bývají kamenem úrazu. Přestane je to bavit a odejdou. Budou na děti nepříjemní a to hned ovlivní celou akci. Mám spoustu zkušeností, pozitivních i negativních, s dobrovolníky. Někteří jsou k nezaplacení, ve všem ochotně pomohou, nikdy za svou účast nechtějí peníze, ale je jich po čertech málo. Jsou ale i tací, kteří se přihlásí a pak vše zkazí. S nimi už příště nepočítám.

Doprovodný program

Využijte otázky na tabulkách k soutěžím a připravte pro děti kviz nebo tajenku. Je spousta dětí, které se stydí účastnit soutěží, ale tato aktivita bude něco pro ně. Připravte si na tabulky otázky jako v našem návrhu a vytvořte z nich tajenku. Otázky by se měli týkat daného tématu. Označte sběrové místo pro odpovědi a k závěru akce pak vylosujte tři vítěze, pro něž budete mít zajímavou cenu. Je nutné připravit místo, kde si děti vyzvednou papír a tužku.

Místo pro akci pro veřejnost

V případě ošklivého počasí se jako jediné schůdné jeví větší místnost. Prostorná klubovna, tělocvična, sál. Pokud nemáte nějakou místnost k dispozici, pořádejte tuto akci například se školou a domluvte se na zapůjčení tělocvičny.

Pokud je předpověď počasí příznivá a bude hezky, uspořádejte tuto akci v parku, na hřišti, na posekané louce, na náměstí, prostě kdekoliv. Vždy se ale informujte, komu pozemek patří a dohodněte se s ním, že akci můžete na jeho pozemku uspořádat (škola, město...).

Jak zajistit financování

Největší výdaj, který Vás čeká je v nákupu odměn pro děti, poté tisk plakátků. Za nic jiného by jste platit neměli. Soutěže připravujte tak, aby jste si vše mohli půjčit nebo vzít z domova. Jak ale zaplatit odměny pro děti? Odměny pro 100 dětí by měly být v hodnotě 2000,- Kč (kupujte ale drobnosti, spíše sladkosti). V takto malých částkách vám může pomoci úřad, velká firma, ale i malý živnostník. Nabídněte jim uvedení na plakátcích jako sponzora akce.

Další důležité věci

- vytvořte nástěnku, kterou umístíte ke stánku se sladkostmi, s kontaktem na pořadatele, kdyby se něco stalo - úraz, se všemi důležitými údaji, které vás napadnou

- mějte lékárničku a kontakt na zdravotní službu

- zajistěte občerstvení pro návštěvníky (nádoba s kohoutkem a plastovými kelímky)

- zajistěte koše na odpadky (stačí tyč a pytel, který se musí dotýkat země)

- mějte vše připravené a nainstalované již hodinu před akcí (nedohánějte nic na poslední chvíli)

- pořiďte si záznam z akce (foto, video)

Na závěr

Napište o akci krátký článek do regionálních novin. Zhodnoťte akci a napište si chyby, kterých jste se dopustili. Nezapomeňte uklidit pozemek, zlikvidovat odpad a zorganizovat další akci dříve, než vyprší doba spotřeby na sladkostech, které z akce zbyly.

Jakub Krišpín Juda (ČSOP Tilia Krásná Lípa a ČSOP Netopýr Varnsdorf) a všichni, kteří se kdy akcí pro veřejnost zúčastnili a pomohly mi poučit se z vlastních chyb a pro příště připravit ještě lepší a zajímavější akci.

označení aktivityautor:
datum vydání:
28. prosince 2005


Diskuze k článku „Ekovýchova veřejnosti“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!