Dřevo je dřevo

autor: RNDr. Jiří Jakl
Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů i jako zdroje energie či suroviny na výrobu papíru. Co je to dřevo a kde najít informace o dřevě by měl napovědět tento příspěvek.

Dřevo je v podstatě technický výraz pro sekundární xylém stonků a kořenů rostlin, produkovaný více let. Odtud jsou tyto rostliny označovány jako dřeviny. Dřevo je produkováno speciálním dělivým pletivem - kambiem. Protože v našich klimatických podmínkách pracuje kambium periodicky, můžeme v dřevu pozorovat na příčném řezu letokruhy (na jaře přirůstá dřevo rychleji než v létě). Aktivnímu vedení vody a roztoků slouží mladší letokruhy. Jejich činnost s lety nahradí nové letokruhy, přičemž starší letokruhy se zbarvují tmavě látkami, které se v jejich buňkách a stěnách ukládají - lze tak odlišit tmavé jádro a světlejší běl (pak taková dřeva nazýváme jádrová), nebo jádro a běl odlišit nelze (dřeva bělová). Kořenice je struktura dřeva v přechodné části kořene a kmene, která se vyznačuje různou spletí dřevních vláken (ořešák, jasan, dub, olše, topol).

Chemické složení dřeva

celulóza (40-50 %)
lignin (20-30 %)
hemicellulóza (20-30 %)
další látky (1-3 %, u tropických dřevin až 15 %): terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (pouze u listnáčů), steroly, pryskyřice
popel (0,1-0,5 %, u tropických dřevin až 5 %)

Zásoby dřeva v ČR

Mezi evropskými státy zaujímá naše republika 12. místo v lesnatosti (33,5 %), v zásobě dřeva na 1 hektar je na 4. místě (245,8 m3/ha) a v ročním přírůstu na 1 ha je na 6. místě (7,8 m3/ha). Zejména poslední dva údaje dokumentují, že stav lesů v České republice není zdaleka takový, jak je bohužel často neodborně prezentován.

Dřevo a ekologie

Dřevo jako ekologický materiál je v poslední době nedoceněno. Lze až nabít dojmu, že je skoro neslušné se o produkčních funkcích lesa bavit. Přitom právě dřevo může v mnoha případech nahradit plasty, jež z ekologického hlediska určitě nejsou tak výhodné. Ekologové by tedy neměli hovořit pouze o mimoprodukčních funkcích, ale i o dřevoprodukčních, protože rozumné využívání lesů k produkci je "ekologické". Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie.

Vlastnosti dřev

Tady se přímo nabízí stránka Nadace dřevo pro život - krása dřeva . Vedle obecných vlastností dřev zde najdete i charakteristiku jednotlivých druhů dřev. Dále lze poukázat na stránku výukových multimediálních textů Ústavu nauky o dřevě LDF MZLU v Brně. V multimediálním zpracování "Stavba dřeva" lze nalézt stavbu dřeva na makroskopické i mikroskopické úrovni, lexikon dřev, interaktivní testy znalostí a klíč k určování dřev. Dále stránka nabízí "Lexikon tropických dřev" s popisy dřevin (přes 80 druhů), jejich makroskopickou i mikroskopickou stavbou dřeva (včetně fotografií dýh a fotografií mikroskopických řezů), vlastnosti a použití dřev.

Použité informační zdroje:
Nadace dřevo pro život - krása dřeva, o dřevě
Wikipedie - dřevoautor:
datum vydání:
17. února 2006


Diskuze k článku „Dřevo je dřevo“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru