Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Dřevo je dřevo

autor: RNDr. Jiří Jakl
Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů i jako zdroje energie či suroviny na výrobu papíru. Co je to dřevo a kde najít informace o dřevě by měl napovědět tento příspěvek.

Dřevo je v podstatě technický výraz pro sekundární xylém stonků a kořenů rostlin, produkovaný více let. Odtud jsou tyto rostliny označovány jako dřeviny. Dřevo je produkováno speciálním dělivým pletivem - kambiem. Protože v našich klimatických podmínkách pracuje kambium periodicky, můžeme v dřevu pozorovat na příčném řezu letokruhy (na jaře přirůstá dřevo rychleji než v létě). Aktivnímu vedení vody a roztoků slouží mladší letokruhy. Jejich činnost s lety nahradí nové letokruhy, přičemž starší letokruhy se zbarvují tmavě látkami, které se v jejich buňkách a stěnách ukládají - lze tak odlišit tmavé jádro a světlejší běl (pak taková dřeva nazýváme jádrová), nebo jádro a běl odlišit nelze (dřeva bělová). Kořenice je struktura dřeva v přechodné části kořene a kmene, která se vyznačuje různou spletí dřevních vláken (ořešák, jasan, dub, olše, topol).

Chemické složení dřeva

celulóza (40-50 %)
lignin (20-30 %)
hemicellulóza (20-30 %)
další látky (1-3 %, u tropických dřevin až 15 %): terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (pouze u listnáčů), steroly, pryskyřice
popel (0,1-0,5 %, u tropických dřevin až 5 %)

Zásoby dřeva v ČR

Mezi evropskými státy zaujímá naše republika 12. místo v lesnatosti (33,5 %), v zásobě dřeva na 1 hektar je na 4. místě (245,8 m3/ha) a v ročním přírůstu na 1 ha je na 6. místě (7,8 m3/ha). Zejména poslední dva údaje dokumentují, že stav lesů v České republice není zdaleka takový, jak je bohužel často neodborně prezentován.

Dřevo a ekologie

Dřevo jako ekologický materiál je v poslední době nedoceněno. Lze až nabít dojmu, že je skoro neslušné se o produkčních funkcích lesa bavit. Přitom právě dřevo může v mnoha případech nahradit plasty, jež z ekologického hlediska určitě nejsou tak výhodné. Ekologové by tedy neměli hovořit pouze o mimoprodukčních funkcích, ale i o dřevoprodukčních, protože rozumné využívání lesů k produkci je "ekologické". Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie.

Vlastnosti dřev

Tady se přímo nabízí stránka Nadace dřevo pro život - krása dřeva . Vedle obecných vlastností dřev zde najdete i charakteristiku jednotlivých druhů dřev. Dále lze poukázat na stránku výukových multimediálních textů Ústavu nauky o dřevě LDF MZLU v Brně. V multimediálním zpracování "Stavba dřeva" lze nalézt stavbu dřeva na makroskopické i mikroskopické úrovni, lexikon dřev, interaktivní testy znalostí a klíč k určování dřev. Dále stránka nabízí "Lexikon tropických dřev" s popisy dřevin (přes 80 druhů), jejich makroskopickou i mikroskopickou stavbou dřeva (včetně fotografií dýh a fotografií mikroskopických řezů), vlastnosti a použití dřev.

Použité informační zdroje:
Nadace dřevo pro život - krása dřeva, o dřevě
Wikipedie - dřevo

autor:
RNDr. Jiří Jakl
www stránky: http://ebotanika.net

datum vydání:
17. února 2006


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.