Krkonošské středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda

autor: Lenka Kadlíková
Co člověk lépe pozná nemůže tak lehce zničit. Toto je pravidlo, kterým se řídí všechny pobyty na Rýchorách. Během her, exkurzí a přednášek, které vedou zkušení odborníci nejen z řad pracovníků Krkonošského národního parku, jsou mladí lidé, kteří se pobytu účastní, upozorněni na ty nejzávažnější ekologické problémy. Upozorněním to však nekončí, lektoři se samozřejmě snaží poutavou formou nastínit i jejich řešení. Rýchorská bouda však není jen o ekologii a biologii ale také o fotografování a starých tradičních řemeslech.


Rýchory

Rýchorská bouda stojí na nejvýchodnějším hřebeni Krkonoš, kde jinde než na Rýchorách. Její poloha je výjimečná nejen tím, že je ve výšce 1000 m.n.m, ale především tím, že se nachází v první zóně Krkonošského národního parku. To sebou sice nese omezení určitých aktivit, ale vše je vynahrazeno nádherným čistým prostředím.

V zimním období jsou zde vynikající podmínky, které přímo vybízejí obout běžky a udělat si výlet po upravených stopách třeba z Albeřic nebo Žacléře ke zlatým dolům či na Sluneční stráň.

Rýchory, jako ostatně všechny hory, nejsou krásné jen v zimě, ale po celý rok. Na své si zde přijdou kromě turistů botanici i zoologové, kteří mohou vidět nejeden vzácný rostlinný či živočišný druh (jmenujme například orchideje, bílý hořec nebo ze zvířat třeba nejmenší u nás žijící sovičku, kulíška nejmenšího). Na jedné z luk, na kterých rostou vzácné rostliny, se nyní pase i nádherně chundelatý skotský náhorní skot, který tak pomáhá v obhospodařování této louky.

Na dohled od Rýchorské boudy jsou základy boudy Maxovky, která zde stála ještě dříve. Nyní z nich je udělána nádherná vyhlídka na celé západní Krkonoše.

Čeho se tedy můžete na Rýchorách zúčastnit?

A - Ekologické programy

Název Popis
Zvířata v naší mysli nejrůznější aktivity formující vztah dětí k domácím i divokým zvířatům. Publikaci se spoustou námětů využitelných v různých vyučovacích předmětech dostanou učitelé a vychovatelé na konci programu.
Broučí život úvod do biologie hmyzu. Pozorování půdních bezobratlých v jejich přirozeném prostředí i pod mikroskopem. Místo bezobratlých v živočišné říši.
Čím jsou Krkonoše zajímavé nejrůznější přednášky o Krkonoších i přírodě obecně.
Vše o lese program zaměřený na lesní hospodářství a život v lese.
Soubor ekologických her jednotlivé hry s ohledem na klimatické a jiné podmínky, v Rýchorské boudě i mimo ni.
Den Země tradiční program zaměřený na Den Země s ukázkami řemesel (spřádání vlny na kolovrátku a vřetenu, drátování, zdobení perníčků, pletení z pedigu, malování textilu, keramika, roční papír, tkaní), promítání videopořadů a prezentací, pozorování živé přírody, malá expozice obnovitelných zdrojů energie, expozice k myslivosti a o KRNAP. Pro volně příchozí.
B - Ruční práce
Název Popis
Práce s hlínou jednoduché modelování i složitější práce na hrnčířském kruhu s využitím vypalovací pece, kolorování hlinkami i speciálními barvami, glazování.
Práce s vlnou spřádání na vřetenu a kolovratu, filcování.
Tkaní na kartonku i malém ale opravdovém stavu.
Dekorování textilu barvení přírodními barvivy, malování na hedvábí, malování na ostatní textilie dle šablon.
Výroba ručního papíru různé druhy papíru, barvení.
Drátkování oplétání měděným či železným drátkem, výroba jednoduchých ornamentů.
Malování na sklo použití odlupovacích barev.

C - Terénní exkurze

Název Popis
Naučná stezka Rýchory odborný výklad v I. zóně KRNAP, lze doplnit přednáškou s obrázky. K dispozici tištěný průvodce.
Sklenářovické údolí historie dolování zlata na Rýchorách, osídlování Sklenářovického údolí, přírodní poměry Sklenářovic.
Albeřické lomy exkurze zaměřená na Krkonošský kras a využití nerostného bohatství Krkonoš.
Boberská stráň exkurze zaměřená na problematiku lesa na Krkonoších a vegetační stupně.
Stachelberg doprovod na pevnost z období před II. světovou válkou, v některých obdobích se lze podívat i do pevnosti.
Mravenčí stezka exkurze s výkladem zaměřeným na úlohu mravenců v lese a ochranu mravenišť, ukázky reintrodukce mravenců.
Rýchorské louky botanická exkurze do okolí Rýchorské boudy.
Ochrana přírody v Krkonošské národním parku demonstrační vycházka zaměřená na funkci a práci KRNAP.
Živá voda exkurze zaměřená na vodní živočichy a vodu jako životní prostředí doplněná o praktika (stanovení pH, NOx, tvrdost atd.)
Aichelburg prohlídka naučné stezky vedoucí z Horního Maršova na Valšovky.

D - Celodenní výlety

Název Popis
Sněžka a okolí výstup začíná Obřím dolem, zastávka v nově otevřené ekologické expozici Obří důl - poklad Krkonoš, prohlídka lokality "Na Dolech", Kovárna a dolování pod Sněžkou, Trkač a zásobování vrcholu Sněžky vodou, Slezský dům, výstup na vrchol Sněžky, zpět lanovkou do Pece pod Sněžkou nebo pěšky přes Růžohorky. Začínáme v 8,00 hodin, návrat do Pece pod Sněžkou kolem 14,00 (varianta s lanovkou) nebo 16,00 (pěší varianta). S účastníky pobytových akcí se zpravidla vracíme přes Pomezní Boudy na KSEV Rýchorská bouda. Jsou možné i další sestupy do Špindlerova Mlýna přes Kozí hřbety nebo Důl Bílého Labe.
Krkonošská arkto-alpínská tundra prohlídka nejcennějších partií Krkonoš, výstup z Pece pod Sněžkou Obřím dolem na Slezský dům, Úpské rašeliniště.Možnost navštívit přeshraniční naučnou stezku Dědictví doby ledové v Krkonoších. Začínáme v 8,00 a vrátíme se kolem 15,00 hodin.
Černohorské rašeliniště a mléčná farma Davida Sosny kabinkovou lanovkou na vrchol Černé hory, rozhledna Panorama. Naučná stezka Černohorské rašeliniště, Valšovky, Velké Tippeltovy boudy. Výklad zaměřený na ekologii rašelinišť a historii budního hospodářství. Na Valšovkách možnost občerstvení domácími mléčnými výrobky. Začínáme v 9,00 na spodní stanici lanové dráhy z Janských Lázní na Černou horu, příchod do Horního Maršova na náměstí kolem 15,00 hodin. Nutno počítat s jízdenkami na lanovku.
1. Krkonošská cyklistická naučná stezka trasa 1.KCNS na horských kolech s průvodcem. Na horských kolech, garantujeme provedení po trase NS s výkladem, pomoc při drobných opravách na jízdním kole. Začínáme v 7,30 hodin na spodní stanici lanové dráhy v Janských Lázních zběžnou kontrolou Vašich jízdních kol. Nutno počítat s jízdenkami na lanovku. Požadujeme cyklistickou přilbu a funkční horské kolo u každého z účastníků.
Harrachovská sklárna a ekologická expozice Kámen a život ve Vrchlabí výklad a prohlídka sklárny, případně sklářského muzea, prohlídka jedinečné ekologické expozice ve vrchlabském klášteře s variantou krátkou i dlouhou, nutno objednat autobus. Časový harmonogram upřesníme po dohodě.
Harrachovská sklárna a Mumlava podobně jako v bodě 5. Dále vycházka s průvodcem kolem říčky Mumlavy k Obřím hrncům, výklad na téma voda v Krkonoších, jednoduché demonstrace měření ph vody, návštěva ekologické expozice na středisku terénní služby v Harrachově a výklad k úloze Správy Krkonošského národního parku. Lesnická expozice Šindelka. Časový harmonogram upřesníme po dohodě.
Harrachovská sklárna a Bozkovské jeskyně podobně jako v bodě 5.
Labský důl a pramen Labe ze Špindlerova Mlýna dokonalým ledovcovým údolím kolem Labské boudy. Nutno počítat s dopravou autobusem.

E - Vícedenní programy

Název Popis
Naučné stezky prohlídka a srovnání různých naučných stezek v okolí Rýchor (Černohorské rašeliniště, Dvorský les, 1. Krkonošská cyklistická naučná stezka, Aichelburg, Vycházková trasa Janské Lázně), případně i jiné stezky v Krkonoších (Čertova strouha).
Semináře ručních prací cyklus víkendových akcí na KSEV Rýchorská bouda zaměřených vždy na dva druhy řemesel. Práce s keramikou probíhá v úvodních seminářích z technologických důvodů.
Jazykové kurzy zpravidla týdenní kurzy angličtiny a němčiny v několika skupinách dle úrovně znalostí, většinou 6 hodin denně.
Fotoworkshopy s využitím, mezi fotografy velmi oblíbeného, Dvorského lesa, prodloužený víkend, ve spolupráci s profesionály Správy KRNAP a dalšími. Zajištěno vyvolávání a skenování filmů.
Pobyty pro rodiny s dětmi doplněné exkurzemi s doprovodem, hrami, řemesly
Letní brigády studentů na pomoc ochraně přírody v KRNAP hrabání trávy, sušení sena, pomoc v lese, doplněno přednáškami, výlety a exkurzemi, řemesly

V KSEV Rýchorská bouda pracují dva zájmové kluby pro děti a mládež. Ekoklub Rýchorák je určen dětem od cca 6 do 15 let a Klub instruktorů je pro děti starší. Členové těchto klubů mohou být děti se zvýšeným zájmem o přírodu. Jsou pravidelně zváni na akce KSEV Rýchorská bouda a připravujeme pro ně zvláštní akce na Rýchorách i mimo ně. Oba kluby jsou otevřeny všem vážným zájemcům.

Jak se k nám dostanete

KSEV Rýchorská bouda je nejsnáze dostupná po žlutě značené cestě z Horního Maršova (autobusová zastávka Horní Maršov, most). Tato strmá cesta je dlouhá asi 3,5 km a výstup na Rýchory Vám bude trvat zhruba jednu hodinu. Pojedete-li vlakem, vystoupíte na konečné stanici ve Svobodě nad Úpou, zvolíte zeleně nebo žlutě značenou cestu. Dlouhé jsou 6 a 7 km a půjdete svižně asi 1,5 hodiny. Méně obvyklý přístup na KSEV Rýchorská bouda je od žacléřského náměstí kolem keramičky po zelené nebo po modré turistické značce kolem žacléřského zámku. Budete muset ujít asi 6 km. Odvoz zavazadel pro naše klienty lze dohodnout předem.

Kontakty

telefonní spojení: 499 895 107-8
adresa: KSEV Rýchorská bouda, Správa KRNAP, Horní Maršov, 542 23
web:www.krnap.cz/rychorska-bouda

e-mailová adresa: ksev@krnap.cz, rlahucky@krnap.cz,tsvecova@krnap.czautor:
datum vydání:
22. února 2006


Diskuze k článku „Krkonošské středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!