Volební programy stran v oblasti životného prostředí

autor: Antonín Lágner
Blíží se volby. Co pro nás chystají jednotlivé strany v oblasti životního prostředí?

Jsem si vědom toho, že mnoho lidí nemá čas seznámit se s volebním programem našich politických stran. Přesto že tato volba může výrazně zasáhnout do oblasti životního prostředí. Odhodlal jsem se přečíst si podrobnější volební programy stran, které se podle současných průzkumů mohou dostat do Poslanecké sněmovny ČR, tedy stran: ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Strana Zelených.

ODS

ODS v době přípravy tohoto článku (počátek dubna) stále nemá zveřejněný kompletní volební program na svých stránkách. Z 5 volebních kapitol má pouze první dvě (týkající se ekonomiky). Musíme se tedy spokojit s programovým balíčkem "Prostředí pro zdravý život", z něhož se dozvídáme nejspíš nejpodstatnější zájmy ODS v oblasti ŽP:

nejzajímavější z obsahu:
Do roku 1999 výrazně klesala zásluhou pravicových vlád úroveň znečištění, po roce 2000 dochází ke stagnaci až obratu. Vytknutí současné vládě nárůst zbytečné a zatěžující administrativy. Z jejich 15 tezí ŽP vyznívá jednoznačně jediné: zlevnit, zjednodušit, zrychlit, zefektivnit oblast životního prostředí.

Komentář:
Zní to líbivě. Že se v 90 letech snižovalo znečištění není jen díky investicím do ochrany ŽP. velký podíl také měl krach řady výrob které byli významným producentem znečištění. Také je třeba říci, že se procentuálně rychleji sníží velké zatížení, ale dočistit zbytkové znečištění je běh na dlouhou vzdálenost. Na mě jako na občana ODS vždy působila spíše jako strana, kde je na prvním místě ekonomika za každou cenu a při střetu životního prostředí a ekonomiky to bude ŽP, kdo bude odsunut. Na pováženou je také kam nás dovede to zjednodušování a zrychlování. Jestli nedojde náhodou k efektu, kdy se v rychlosti budou snadno a nekontrolovaně porušovat předpisy?!

Volební program ODS

ČSSD

Program ČSSD se podrobně začíná zabívat životním prostředím v kapitole 6 jejich volebního programu (strana 60), menší zmínky nalezneme i v ostatních kapitolách (např. doprava, ekonomika, venkov, školství). Název kapitoly nám říká, že si strana uvědomuje odpovědnost státu za ŽP. Program se zaobírá hlavními tématy ochrany: vody, vzduchu, využívání odpadů (u komunálního až na úroveň 50%). U zdrojů surovin uvádí vůli snižování zátěže vznikající při získávání surovin. V energetice se zabývají podporou obnovitelných zdrojů a využíváním atomu, ovšem s ohledem na bezpečnost. V programu se také objevuje vůle převést dopravu do roku 2020 kompletně na alternativní paliva. Ekologickou daňovou reformu obhajují slovy: ekologickou daňovou reformou nechceme zvýšit daně. Také jako jednu z posledních položek této části uvádí využití financí z rozpočtu EU (chtějí 200 miliard do roku 2010).

Komentář:
Program ČSSD na mě v této oblasti působí propracovaněji než program ODS, je v něm mnoho líbivých formulací. Otázkou je jak moc jsou některé části reálné (jako u všech stran). Hlavním tématem programu opět není životní prostředí ale sociální jistota. V celém programu jsou uváděna konkrétní fakta čeho bylo dosaženo a zároveň některá líbivá tvrzení a sliby do budoucna. Uplynulým vládám ČSSD by se dalo vytýkat mnoho, ale v oblasti ŽP nedošlo k výraznému zlepšení ani zhoršení. Ministři ŽP ve vládě (byť někteří nebyli z ČSSD - není to klíčový post, proto je snadné jej dát koaličnímu partnerovi) nebyli příliš výrazní a dle mého osobního dojmu dali občas příliš váhy hlasu pseudoekologických křiklounů.

Volební program ČSSD

KSČM

Na začátek nutno podotknout, že za rapidní zhoršení ŽP v ČR můžou právě tito lidé a jejich tehdejší politika, na čemž nezmění nic to, že se od tehdejší doby distancovali.

V programu se objevuje hned na prvním místě nutnost skloubit ochranu ŽP, ekonomický rozvoj a sociální jistoty. Viníkem současného stavu je podle KSČM konzumní způsob života. Zdůrazňují také potřebu nadnárodní ochrany ŽP. V rámci ČR "nevěří na blahodárné působení neviditelné ruky trhu ale na kvalifikované centrální řízení". Co chtějí?: snížení zátěže způsobené odpady, meze těžby, sladění norem s EU jen v případě, že povedou ke zlepšení stavu. Chránit půdu, podporovat rekultivace a asanace, modernizovat a stavět čistírny.

Komentář:
Tato strana zřejmě dobře ví, co by lidé chtěli slyšet a umí to napsat. V porovnání s ostatními stranami neříká o nic více ani nic méně, ale říkají to způsobem, na který lidé dobře uslyší. Co by opět způsobilo "kvalifikované centrální řízení" radno ani nedomýšlet - jednu zkušenost již máme.

Volební program KSČM

KDU-ČSL

Propracovanost programu je velmi dobrá. Tradičně v něm hraje velkou roli zemědělství, podpora venkova. V návaznosti na tyto priority mají také velký oddíl věnovaný ochraně životního prostředí. (zemědělství najdete na str. 31, ekologii na str. 37). Současný ministr ŽP je právě z této strany a tudíž mají v programu příklady konkrétních řešení a programů na podporu ŽP. V programu hlásají hlavně rozumné a odpovědné chování k našemu prostředí. Zdůrazňují také osobní odpovědnost každého za stav ŽP a chtějí usnadnit občanům rozhodování v této oblasti a to podporou informovanosti, nevládních organizací, vlastním příkladem státních institucí. V oblasti energetiky nabízejí rozumné cíle pro využívání alternativních zdrojů (do roku 2010 8%, do roku 2030 16%) úspory energie v průmyslu. Zdůrazňují také zachování těžebních limitů hnědého uhlí.

Komentář:
Tato strana má v návaznosti na zemědělství velmi dobře propracovaný program péče o ŽP. Nabízí konkrétní řešení. Jejich cíle jsou podle mého názoru celkem realistické. Přesto musím říci, že se podle mě jedná o současný stav a není tam vytyčeno nic převratného, co by změnilo vnímání ŽP u občanů. Podpora informovanosti občanů je pěkná, ale to je nepřinutí aby šetřili prostředí. Program mi přijde přesně v duchu jejich hesla: Klidná síla. Nepřinese nic převratného, ale malými krůčky se posunovat vpřed.

Volební program KDU-ČSL

Strana Zelených

Program této strany je psán velmi těžkou formou, kdy vedle sebe stojí nesourodé informace (v jednom odstavci ochrana spotřebitele a ve druhém ŽP). V jejich programu jsou zmínky péče o životní prostředí téměř ve všech částech. Nejvýznamnější z tohoto ohledu je oblast energetiky: Strana usiluje o zavedení ekodaně na uhlí a postupný zákaz tohoto způsobu vytápění. V oblasti zdrojů elektřiny jsou striktně proti atomu - nepodporují další rozvoj a prosazují postupný útlum. Podporují vyvázání se ze závislosti na ropě rozvojem alternativních pohonů. Prosazují využití 50% komunálního odpadu do roku 2012. V jejich programu také nalezneme zmínky o ekologické Daňové reformě, jejímž hlavním důsledkem bude přerozdělení daňové zátěže z daní přímých na daně nepřímé (místo velké daně z příjmu bude spotřební daň na energie). V programu SZ také nalezneme zmínky o přesunutí kamionové dopravy na železnice a zákaz jízd kamionů již od pátku 15hod do nedělní půlnoci.

Komentář:
Program strany zelených mě vysloveně zklamal. Je podle mě šitý horkou jehlou a snaží se dát najevo jak moc změn přinesou až dospějí k formulacím o zrušení atomu bez toho, aby nabídli kvalitní alternativu. V jejich programu se objevují zmínky o velkém počtu věcí. Strana se zřejmě snaží přitáhnout pro sebe co nejvíc nerozhodnutých voličů tím, že každému slíbí něco. Mnoho formulací je prostým rozumem nesplnitelná. Bohužel takovýchto údajů je více než u ostatních stran. Slibují mnoho zlepšení bez reálného základu.

Volební program Strany Zelených

Závěrečný komentář

Tento článek jsem se snažil psát objektivně a snažil jsem se o to dát všem stranám přibližně stejný prostor. Článek má za úkol pouze informovat o tom, co nám nabízejí naši (možná brzo) zvolení zástupci. Vím, že je pro mnoho lidí nemožné přelouskat velké množství stran volebních programů, proto vám nabízím výše uvedený soupis těch nejvýraznějších údajů z programů politických stran. Každému, kdo si dá tu práci nad zamyšlením nad programem té či oné strany doporučuji přečíst i ten podrobný volební program. V mnohých jsou totiž také závažné informace, které se netýkají této oblasti hlavně v oblastech ekonomických slibů. Jediné, co vám mohu popřát na závěr je čistý rozum a šťastnou volbu, protože výsledek voleb ovlivní nás všechny, ať už půjdete či ne. Pokud volit nepůjdete, vzdáváte se i té malé volby a možnosti něco ovlivnit, kterou máte.autor:
datum vydání:
10. dubna 2006


Diskuze k článku „Volební programy stran v oblasti životného prostředí“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!