Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Ozon a UV-Index

autor: Ing. Dagmar Honsová
Důležitou součástí atmosféry, je ozon. Ozon jsou vlastně speciální molekuly kyslíku, které pohlcují škodlivé záření Slunce a tak umožnili vznik a vývoj života na Zemi.

Přitom ozonu v atmosféře je relativně velmi málo, pokud bychom veškerý ozon obsažený v atmosféře snesli na zemský povrch, při normálním tlaku 1013 hPa a teplotě 10 °C, vytvořil by vrstvu o tloušce jen asi 4 mm. Přitom z celkového množství se 10 % ozonu vyskytuje v troposféře (tedy v nejnižší vrstvě atmosféry) a nazývá se troposférický ozon. Zbývající množství je koncentrováno ve spodní polovině stratosféry, především v takzvané ozonosféře - hovoříme o stratosférickém ozonu.

Ozon intenzivně pohlcuje utrafialové záření (hlavně v oblasti vlnových délek 0,220-0,3600 mikro metrů), jehož působení má na živé organizmy škodlivé účinky.

Množství ozonu v atmosféře se udává v Dobsonových jednotkách (DJ) s mezinárodním označením D.U. Tak například celkové množství 350 D.U. by vytvořilo při teplotě 10 °C a stlačeném tlaku 1013 hPa ozonovou vrstvu silnou 3,5 mm. V České republice se od roku 1962 každodenně provádí měření celkového množství ozonu v atmosféře v solární a ozonové observatoři v Hradci Králové pomocí Dobsonova spectrofotometru.

Na zemský povrch i přes tuto ozonovou vrstvu denně dopadá jistá úroveň tzv. erytemového slunečního ultrafialového záření, jehož úroveň je charakterizována UV-indexem. UV-index je mezinárodně standardizovaná bezrozměná veličina, vyjadřující biologický efekt záření na lidské zdraví. V naší geografické oblasti se UV-index pohybuje v rozmezí od 0 do 9, v tropickém pásu může dosáhnout až 15, nebo 16. Všeobecně se dá říci, že čím výše je Slunce nad obzorem (za jasného počasí), tím vyšší je UV-index. Čím větší UV-Index, tím větší dávka UV záření, která zasáhne exponované živé organismy. Podle hodnoty UV-indexu bychom tedy měli volit úroveň naší ochrany proti ultrafialovému záření.

Zejména v letních měsících jsou vydávány informace nejen o očekávané maximální hodnotě UV-indexu, ale také o tzv. "celkové době pobytu na slunci" bez použití ochranných prostředků, po jejímž uplynutí již začne lidská pokožka vytvářet erytém (tedy, kdy dochází k rudnutí až hnědnutí kůže). Tyto hodnoty jsou vypočítány v minutách pro polední období pro dva nejchoulostivější základní kožní fototypy, definované jako:

Fototyp: I. ......vždy rudne, nikdy nezhnědne
Fototyp: II. .....obvykle rudne a málo hnědne

Informace pak vypadá například takto:
Maximální očekávaná intenzita erytemového slunečního záření pro 29.5.2006 je 141.3 mW/m2 (UV Index = 5.7). Doba prvního pobytu na přímém slunci mezi 11-14 hod. letního času po jejímž uplynutí kůže fotocitlivých osob (fototyp I a II) již začne rudnout nebo pigmentovat: 24-29 minut.

autor:
Ing. Dagmar Honsová
email: dagmar.honsova@seznam.cz

datum vydání:
31. května 2006


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.