Dobrovolnické akce a brigády na léto

autor: Lenka Kadlíková
Je tu červen a většina z Vás zajisté přemýšlí kam na prázdniny. Jednou z možností jak prázdniny strávit aktivně je účast na nějaké dobrovolnické akci. Chcete pomoci přírodě a nevíte jak a kde?

V České republice je velké množství organizací, které v létě pořádají dobrovolnické akce všeho druhu. Zejména se jedná o sečení luk, úklidy lesů, sázení stromků, pomoc v záchranných stanicích... Z tohoto hlediska se většina akcí podobá. Rozdíly jsou zejména v doprovodném programu. Ve většině případů se jedná o přednášky, exkurze nebo výlety do blízkého či vzdáleného okolí. Co se tedy pro letošek nabízí?

Již tradičním pořadatelem letních pracovních táborů a víkendovek je Hnutí Brontosaurus a většina základních organizací Českého svazu ochránců přírody a Hnutí Duha.

Hnutí Brontosaurus ji tradičně organizuje "Prázdniny s Brontosaurem" Součástí je asi 40 akcí. Kdyby žádná z nich nebyla alespoň z části pracovní, asi bych o nich v tomto článku nepsala. Takže jsou zde akce i pro švarné sekáče a sličné hraběnky, či pečovatele a pečovatelky. Většina akcí Prázdnin s Brontosaurem je týdenních a vícedenních.

A co ČSOP? V tomto případě se též jedná o akce jednotlivých základních organizací, které však nejsou sjednoceny pod jednotný název.
Například ZO ČSOP Kosenka zve do přírodní rezervace Bílé Potoky nebo do přírodní rezervace Javorůvky - Dobšena na akci 26. Tradiční kosení bělokarpatských orchidejovitých luk 2006: "Chceš zkusit několik dnů žít v přírodě při tradičním sečení a sklizni sena v Bílých Karpatech? Myslíš, že to s kosou a hráběmi má pro dnešního člověka význam? Tož přijďte i přijeďte, kdo chcete pomoci. Bez domácích to nepůjde, přespolní dávají akci potřebnou sílu a přesah do světa. Po celou jsou proto všichni domácí i přespolní srdečně vítáni. Přijďte si připomenout i 650 let utváření nejen práv města Valašské Klobouky, ale staletí rozvoje i úpadku a záchrany bělokarpatských luk, krajiny a lidi. Přijďte, kdo chcete obnovovat i sebe životem s přírodou."

Již klasickou akcí Hnutí Duha jsou "Týdny pro les" tentokráte se konají například v Jindřichovicích pod smrkem, Modravě, Bohušově, Květné. Dobrovolníky čeká pět dnů práce v lese, alternativních lesních školkách nebo ve volné krajině - sázení jedlí, buků, javorů a dalších druhů, jejich ochrana před zvěří, péče o sazenice, likvidace následků půdní eroze či starých melioračních struh, kterými odtéká z lesů voda. Jedná se většinou o činnosti, které přesahují rámec zákonných povinnosti vlastníků a správců lesů a nedostává se peněz na jejich uskutečnění. Ubytování a strava jsou pro účastníky zdarma. Na večery jsou připraveny i přednášky a besedy týkající se zejména problematiky lesního hospodaření a ochrany lesa. Součástí pracovního pobytu je většinou rovněž jeden delší výlet po okolní krajině spojený s odborným výkladem.

Nejen tyto tři velké organizace, ale i spousta ekocenter, které fungují nezávisle na nich, organizují dobrovolnické akce. Takovým příkladem je Krkonošské středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda. Pokud pojedete na letní dobrovolnickou brigádu právě sem, vězte, že zažijete jeden nádherný červencový nebo srpnový týden (podle toho jaký termín si vyberete) v první zóně Krkonošského národního parku. Jako každým rokem se budou sekat louky plné vzácných rostlin, čeká nás i pomoc při úklidu a opravách boudy, půjde se na celodenní výlet a večer se můžete těšit na zajímavé přednášky.

Bližší informace nejen o těchto akcích najdete například na:
náš kalendář akcí
ČSOP
Hnutí Duha
Hnutí Brontosaurus

Samozřejmě ne každého z Vás musí lákat práce na louce nebo v lese. Určitě jsou mezi Vámi i tací, kteří by rádi pomohli starat se o zvířata v útulcích a záchranných stanicích. V tom případě určitě uvítáte kontakty na takovéto organizace:

Záchranné stanice v našem adresáři
Útulky pro opuštěná zvířata v našem adresáři (zdaleka ne úplný)
CSOP
www.Miláčkové.net

Přeji Vám všem prázdniny plné zážitků nejen z dobrovolnických akcí.autor:
datum vydání:
5. června 2006


Diskuze k článku „Dobrovolnické akce a brigády na léto“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!