Geneticky modifikované organismy (GMO)

autor: Alena Rulfová
Geneticky modifikované organismy představují problematiku, která prošla a neustále prochází dynamickým vývojem. Oblast GMO je upravena zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy.


Co je geneticky modifikovaný organismus?

Po zmapování genomu některých plodin umožnilo genetické inženýrství, které se vyvíjí neuvěřitelně rychle, vyjmout určité úseky – geny DNA těchto plodin a nahradit je jinými a zlepšit tak jejich vlastnosti (odolnost, růst, plodnost, etc.). Zásah do DNA vzbuzuje však mezi laiky a některými odborníky obavy.

Všeobecné povědomí lidí o GMO a stav na obchodním trhu ČR

Podle průzkumu Vědeckého výboru pro potraviny při Státním zdravotním ústavu v Brně nemá více než šedesát procent Čechů o GMO žádné informace. Na našem trhu je přitom již nyní nemálo procent sójových výrobků geneticky upravených. Do potravinového řetězce pronikají GMO rovněž ze směsí, jimiž jsou krmena zvířata pěstovaná na maso.

EU a geneticky modifikované organismy

Evropská unie od roku 1998 přijala omezení, které zakazovalo pěstování a dovážení nových GMO. Stalo se tak kvůli odmítavému postoji několika členských států vůči GMO, které se usnesly, že dokud nebudou platit přísnější zákony o jejich testování a označování, nezaujmou vůči geneticky modifikovaným organismům jiný postoj než odmítavý. Příležitost ukončit omezení přišla po dubnovém setkání ministrů zemědělství EU. Nyní, po nátlaku amerických zemí a některých dalších, se Evropská unie rozhodla toto omezení zrušit. EU dále apeluje na členské státy, aby GMO využívaly, ač není ještě zcela známa jejich působnost na lidský organismus, biodiverzitu (druhovou rozmanitost) a ekologii všeobecně. Vláda ČR schválila dne 22. 1. 2004 novelizaci zákona 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, který omezoval využívání GMO. V současnosti manipulace s GMO podléhá zákonu č. 78/2004 Sb., který povoluje použití geneticky modifikovaných potravin v českém zemědělství. Do České republiky již nyní proudí geneticky modifikované organismy a je jen na nás, jak s nimi naložíme.

Označení geneticky modifikovaných výrobků

Označení GM výrobků je v EU povinné. Označení výrobků představuje nezbytný předpoklad k dohledatelnosti použitých surovin v každé fázi výrobního cyklu. Unie chce mít záruku, že v případě problémů stáhnou členské státy závadné zboží neprodleně z trhu. Označovat se bude i krmení pro psy a kočky.

Hrozba nebo naděje?

Geneticky modifikované potraviny představují naději pro chudší státy s horšími přírodními podmínkami, kde se zemědělství příliš nedaří (Laos, Somálsko, etc.). Mnoho lidí na světě trpí nedostatkem jídla a GMO představují určité možné řešení této kritické situace. Do jaké míry však můžeme hazardovat s přirozenou druhovou rozmanitostí přírody, to zatím nikdo neví a snad si ani netroufá odhadnout.

Zdroje
www.env.cz
www.ekolist.cz
www.vurv.cz
www.osel.cz
www.greenpeace.czautor:
datum vydání:
11. května 2004


Diskuze k článku „Geneticky modifikované organismy (GMO)“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!