Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Odhady a dopady změny klimatu

autor: Ing. Dagmar Honsová
Letos se o změně klimatu a jeho možných příčinách hovoří daleko častěji než v minulých letech. Nejprve to bylo v souvislosti s dlouhou zimou, která byla vůbec tou nejdelší za posledních 60 let a nyní i díky teplotně nadprůměrnému červenci s 20 tropickými dny a 8 tropickými nocemi, či některými povodněmi.

Změna klimatu a její dopady představují jednu z klíčových témat současné environmentální politiky. Vláda České republiky schválila v roce 1999 národní strategii přístupu k řešení problému změny klimatu v naší republice.

Uveďme nejprve některá fakta. Roční průměr globální teploty se od konce 19. století zvýšil v rozpětí 0,4 až 0,6 °C. Od poloviny 19. století rostly roční úhrny atmosférických srážek ve středních a vyšších zeměpisných šířkách na pevninách severní polokoule velmi pravděpodobně o 0,5-1 % za 10 let. Od počátku 20. století se také ve středních a vyšších zeměpisných šířkách nad kontinenty zvýšilo pokrytí oblohy oblačností cca o 2 %. Na mnoha místech severní polokoule se pravděpodobně rovněž zvyšoval obsah vodní páry v atmosféře. Během 20. století byl pozorován ústup horských ledovců, existují však i výjimky způsobené změnou místní atmosférické cirkulace. Rozsah trvalé sněhové pokrývky se od 60-tých let 20. století snížil o přibližně 10 %. Během druhé poloviny 20. století se ve středních a vyšších zeměpisných šířkách severní polokoule zvýšil podíl silných a extrémních srážek na celkových ročních úhrnech srážek a četnost výskytu silných srážek vzrostla o 2 až 4 %.

Vědecké poznatky poukazují také na zvyšování koncentrací skleníkových plynů. V horských oblastech jsou dopady změny klimatu viditelné již dnes. Narůstající teploty způsobují posun vegetačních hranic. Rostliny, které jsou typické pro nízko položené oblasti, mohou nyní přežívat i ve vyšších polohách. Vytlačují přitom tradiční vegetaci z jejího životního prostoru.

Na základě modelů zabývajících se projekcí vývoje změny klimatu je odhadován nárůst globální teploty v horizontu konce 21. století o 1,4-5,8 °C. Za jeden z možných důsledků globálních klimatických změn jsou považovány extrémní projevy počasí jako například povodně nebo naopak sucha. Pro účely odhadu dopadu byly v roce 2000 vytvořeny nové regionální scénáře klimatické změny pro Českou republiku. Tyto scénáře vycházejí z analýzy vlastností globálních cirkulačních modelů dostupných v Datovém centru IPPC, které nejlépe vystihují současné klima České republiky k roku 2050. Pro současnou denní teplotu vzduchu činí rozpětí možných zvýšení ročního průměru +0,9 až +3,0 °C a u srážek rozpětí možných poklesů ročních úhrnů o -0,2 až -0,6 %.

autor:
Ing. Dagmar Honsová
email: dagmar.honsova@seznam.cz

datum vydání:
17. srpna 2006


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.