Kamencové jezero

autor: Mgr. Jana Hájková
Světová rarita nacházející se v severozápadních Čechách. Dnes rekreační oblast vyhledávaná nejen místními, ale i turisty z daleka.

Voda v jezeře je bezpečná, dokonce zdraví prospěšná-alespoň to tvrdí odborníci. Zkušenosti ale svědčí o pravém opaku. Díky tomu,že tam nerostou sinice ani řasy je její kvalita garantována po celou sezónu. Vzhledové či případné chuťové posouzení nechám na jednotlivcích. I přes částečné odbahnění dna se smysly jednotlivců nedají ošálit. Ne všechno dosáhne našeho očekávání v plném rozsahu.

Jak jsem již psala, jedná se o světovou raritu. Tato jezera byla na světě původně dvě. Dnes je ale to druhé již vyschlé, a tak jediným unikátem zůstává to naše. Nachází se v severozápadních Čechách, na severním okraji Chomutova, spadajícího pod správu Ústeckého kraje.

Původně byl na místě dnešního Kamencového jezera tzv. Mrtvý rybník. V 16.století se zde začal těžit kamenec, ale jako obrovskou komplikací se ukázala voda z rybníka. Prosakovala do půdy v okolí příkopů a ty se roku 1812 propadly. Nevydržely tíhu nasáklé zeminy a tak došlo k zaplavení dolu. Od té doby nebyla těžba nikdy opět obnovena. Šest let poté vzniklo ve vytěžené oblasti jezero, které obsahovalo lidem prospěšný kamenec.

V minulosti zde byly vystavěny Kamencové lázně. Lidé jsem jezdili z celého světa, aby si zde pomohli od svých onemocnění. A jak již také bylo zvykem, setkali se s přáteli, či navázali nové kontakty, které by jim dopomohli k velikosti. Bylo známo, že se zde zdržují nejen osoby s podlamujícím se zdravím, ale také zbohatlíci, kteří chtěli ukázat, že si to mohou dovolit. Lázně v té době totiž nebyly určeny zrovna pro nejchudší vrstvu obyvatelstva.

Dnes je zde rekreační oblast, poskytující zázemí nejen pro koupání. Areál je oplocen do tvaru čtyřúhelníku. Na obou protilehlých vzdálenějších stranách jsou pláže. Na jedné z nich, kde se můžete příjemně slunit na písku, je vybudováno dětské hřiště s všemožnými prolézačkami. Na druhé straně je molo se skokanským můstkem. Sportovní vyžití zajišťují objekty,které jsou součástí areálu. Zahrát si můžete minigolf, tenis, kuželky ,či plážové hry jako volejbal, nohejbal apod. Je zde také možnost zapůjčení loděk. Pro milovníky nahoty je zde zřízena i nudistická pláž. Ubytování je zajištěno hotely nacházejícími se v objektu. Můžete si zde také ustlat ve stanu, karavanu, nebo jen tak pod širákem. Občerstvit se je možné v místních stáncích či restauracích.

A teď zpátky od jídla k vodě. Doufám,že nemáte plný žaludek hranolek či párků v rohlíku, jinak by jste se také mohli i utopit. Ačkoliv se to nezdá, patří Kamencové jezero k jedněm z největších jezer u nás. Maximální hloubka přesahuje něco málo nad 3 metry. Plocha jezera zabírá oblast 16 ha. Objem vody se pohybuje okolo 285 000 m3.

Voda je obohacena o síran hlinitý, dusitany, dusičnany,chloridy, amoniak a železo. Nízký obsah síranu zapříčiňuje skoro nulový život v této vodě. Kromě drobných prvoků se zde jiní živočichové nevyskytují. Neumožňuje ani růst sinic či vodních řas. Nemusíme se tedy bát případných ekzémů. Pokud se ale jedná o čistotu vody pak se moje zkušenost neztotožňuje s názory některých odborníků, že se jedná o mimořádně čistou vodu. Ale nechám posouzení tohoto problému jiným, kteří nebudou váhat a vyrazí někdy podívat se na tento náš skvost.

O vzniku Kamencového lomu se odnepaměti traduje romantická pověst o řezníku Lazaru Grohmannovi. V houštině dubového háje se kdysi ukryl řezník Lazar Grohman, když se tmavou nocí vracel z nákupu dobytka na Červeném Hrádku. Venku zuřila silná bouře, ale vyčerpaný muž přesto při odpočinku usnul. Náhle udeřil z nebe silný blesk, který za ohlušujícího rachotu spáče probudil. Zářící paprsek se pak rozdělil. Polovina putovala zpět k nebeské klenbě, druhá sjela do země. Řezník chvíli ulekaně stál, ale pak se vypravil k domovu. Po osmi dnech zamířily jeho kroky opět do tajuplného dubového hájku. V tom spatřil nádhernou dívku ozářenou jasným světlem. Byla to víla z předaleké země, která přišla rozdávat radost dobrým lidem. Pravila k němu srdečným zvonivým hláskem: "Následuj mne a vše se v dobré obrátí".
Přivedla pak překvapeného Grohmanna na místo, kam před osmi dny udeřil blesk. Najednou vše kolem zašustilo a země jako by obživla. Naráz se zjevila spousta pidimužíků, kteří počali horlivě kopat do země. Během chvilky vykopali podzemní chodbu, z níž začali vynášet drobounké soudky. Znenadání vše zmizelo.

Okouzlený řezník se domníval, že to byl jen sen. V ten okamžik mu položila ruku na rameno krásná víla a zašeptala: "Milý Grohmanne, svěřuji ti poklady zemské, pokud je budeš užívat v dobrém a na blaho lidí myslet, budu stát při tobě. Zítra se dostav na označené místo a kopej!" Pověst dále vypráví, že řezník vílu poslechl a narazil na slibované bohatství.

Zdroj:
Encyklopedie Česko
111 nej... České republiky

Foto: www.kamencovejezero.czautor:
datum vydání:
4. září 2006


Diskuze k článku „Kamencové jezero“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!