Programové prohlášení vlády ODS v oblasti životního prostředí

autor: Bc. Petr Týfa
Ve středu 27.9. schválil kabinet Mirka Topolánka své programové prohlášení. Text vychází z koaliční smlouvy trojkoalice a jsou v něm všechny priority ODS. Strana se bude snažit získat podporu pro svůj projekt v úterý 3.10.

Jestli uspěje není zatím jisté. Co však navrhuje učinit v oblasti životního prostředí? Čekají nás nějaké velké změny, pokud vláda získá důvěru poslanců? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.

Programové prohlášení obsahuje preambuli a 6 kapitol. Kapitola 5. Moderní ekonomika a energetika, nová pracovní místa hovoří o energetické koncepci státu. Píše se zde, že vláda bude usilovat o energetickou bezpečnost státu a provede analýzu potřebnosti dalších elektroenergetických zdrojů s důrazem na nejmodernější technologie zajišťující vysokou efektivnost využití zdrojů a ochranu životního prostředí. Dále se vláda zavazuje podporovat výzkum a vývoj alternativních zdrojů energií. Bude se snažit snižovat závislost dopravy na ropě využíváním alternativních paliv (což bude těžké prosadit vzhledem k silnému vlivu ropných společností). Vláda chce také zachovat limity těžby hnědého uhlí a nebude prosazovat výstavbu nových jaderných bloků. (Tento požadavek do programu vnesla Strana zelených při jednání o trojkoaliční smlouvě).

Dále se můžeme v kapitole 6. Kvalita života ve městě i na venkově dočíst o ochraně našich lesů. Vláda bude podporovat rozvoj víceúčelového lesního hospodářství. Zaměří se na zlepšení zdravotního stavu lesů a bude se snažit o jejich optimální hospodářské využití, což by mělo mít kladný vliv na zaměstnanost na venkově.

K prioritám vlády má patřit i péče o vodu. Koncepce této oblasti bude harmonizována s legislativou EU. Vláda zajistí dostatek finančních prostředků z unie pro zkvalitnění vody. Důležitým bodem je budování protipovodňových opatření, na která chce vláda vyčlenit více peněz a snížit riziko povodňových dopadů na obyvatele.

Poměrně rozsáhlá část programu je věnována dopravní infrastruktuře. Zde je vidět opět silný vliv Strany zelených při sestavování smlouvy. Vláda se zavazuje modernizovat železniční síť, podpořit výstavbu dálnic a rychlostních komunikací, zvláště silnic 1. třídy. Investice do dopravní infrastruktury se zavazuje zvýšit až na 100 mld. Kč ročně a další prostředky se pokusí získat z fondů Evropské unie.

Vláda provede reformu Českých drah a zajistí, aby se železniční doprava stala konkurenceschopnou alternativou silniční kamionové dopravy. Na železnici bude umožněn vstup soukromým subjektům. Harmonizaci mezi silniční a železniční dopravou má zajistit přiměřená cena ze použití železnice a zavedení mýtného. Česká republika se zapojí do projektu družicového navigačního systému Galileo. Vláda předloží novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích s cílem regulovat celoročně víkendový provoz kamionů. Uplatnění novely v praxi má omezit negativní dopady kamionové dopravy na emise znečišťujících látek, hluk, zdravotní stav obyvatel a nehodovost. Provoz kamionů bude omezen v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne a po většinu neděle a svátků.

Vláda se zasadí o zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, vyhodnotí nový zákon o silničním provozu (tím je míněn zřejmě tzv. bodový systém) a navrhne jeho novelizaci. Zaměří se na osvětovou činnost s využitím programu BESIP. V rozpočtu na příští rok navýší prostředky na obnovu vozového parku v linkové, městské hromadné i železniční dopravě.

Jestli bude vláda schopna svůj program realizovat se dozvíme v úterý. I pokud důvěru poslanců získá, její mandát bude omezený do červnových voleb v příštím roce, což vládě neposkytne příliš velký manévrovací prostor. Cílem je tedy především nastartovat určité změny, který by pak další vláda mohla dotáhnout do cíle.

Zdroj: Programové prohlášení vlády ODSautor:
datum vydání:
2. října 2006


Diskuze k článku „Programové prohlášení vlády ODS v oblasti životního prostředí“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!