Datel černý - Dryocopus martius

autor: A. Kolbabová
Lékař našich lesů

Třída: ptáci - Aves
Řád: šplhavci - Piciformes Meyer et Wolf, 1810
Čeleď: datlovití - Picidae Leach, 1820
Rod: datel - Dryocopus Boie, 1826
Druh: datel černý - Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Vzhled

Datel černý je zástupcem největšího datla Evropy. Je velký asi jako vrána: délka 46cm, rozpětí křídel 64-68 cm, hmotnost 300-350 g. Opeření má černé, zobák a oči světlé. Sameček má na temeni hlavy červenou čepičku, samička jen červenou skvrnu v týle. Datel se od ostatních ptáků odlišuje mnohokrát silnější kůží, tím je chráněn proti kousnutí hmyzu, zejména pak mravenců. Dále se na jazyku datla vytvořily 4-5 chuťových bradavek ve tvaru háčků, na kterých se zachycuje potrava.

Rozšíření

Vyskytuje se všude v Euroasii od severního Španělska a Skandinávie až po východní Sibiř a Japonsko.

Způsob života a potrava

Nejlépe se datlovi žije v listnatých lesích, kde mají od sebe stromy velké rozestupy, občas ho zahlédnete i v smíšených, nebo jehličnatých lesech. Hnízdo si hloubí do dutiny stromu přibližně 7-15 m nad zemí. Datel černý je velice plachý pták a tak ho ve volné přírodě spíše uslyšíte, než uvidíte. Datel umí výborně šplhat. Při hledání potravy na stromě se kůry přidržuje silnými drápy a dlouhými ocasními pery se opírá o kůru stromu, zatímco zobákem vysekává dřevo. Hlavní složkou potravy datla jsou mravenci, dále žere také larvy, kukly a brouky, které hledá i na zemi a na spadlých mrtvých stromech. Významná je jeho konzumace dřevokazných hub, ke kterým se jiní šplhavci nedostanou. V zimě je datel co se potravy týče odkázán na mraveniště a na včely, které vyhrabává z jejich zimních úkrytů.

Rozmnožování

Pohlavní dospělosti dovrší datel v 1. roce. Už v únoru začíná samec s námluvami, při kterých se snaží přivolat si partnerku hlasitým voláním. Pak partner vyhlédne strom vhodný pro vytvoření hnízda, pokud samec už s vytvořením dutiny nezačal, na stavbě se podílejí oba partneři. Potřebují vytesat dutinu 40cm hlubokou a 22cm širokou, tato práce jim trvá zhruba 4 týdny. Když je hnízdo hotovo v průběhu měsíců března až června do něj snese samička 2-6 bílých vajíček, které začíná okamžitě zahřívat. Na sezení se partneři střídají a to asi po 2 hodinách. Doba sezení je velmi krátká 12- 14 dnů, proto jsou také mláďata tak bezmocná, po vylíhnutí váží každé z nich jen pouhých 9g. Do potravy je prvních 10 dní rodiče nutí, pak se o potravu už hlásí sami, takto to jde asi 27-28 dní, pak se mláďata osamostatňují. Během hnízdní péče v noci nejsou rodiče u mláďat, ale jen v blízkosti kde spí v jiných dutinách.

Ochrana

Jak už bylo řečeno datel je velmi plachý a můžete ho vidět jen při velkém štěstí, proto v mnoha lidech budí dojem, jako by v naších lesích ani nežil. Opak je ale pravdou, na skoro všech místech výskytu je poměrně hojný. Podle Bernské úmluvy je přísně chráněný a je třeba učinit opatření k ochraně jeho přirozených stanovišť. A je předmětem ochrany v rámci Natura 2000 dle směrnice 79/409/EHS.

Český název: Datel černý
Latinský název: Dryocopus martius
Hlavní znaky: černý šplhavý pták velikosti vrány s červenou čepičkou či skvrnou na týlu
Způsob života: Na zimu zůstává
Rozšíření ČR: listnaté lesy
Rozšíření svět: Euroasie
Potrava: Hmyz, dřevokazné houby
Doba sezení na vejcích: 12- 14 dnů
Počet mláďat: Zpravidla 4 - 6
Ochrana: 79/409/EHS, Brenská úmluva

Informační zdroje:
Hudec K, Šťastný K a kolektiv, Fauna Čr, svatek 2/I, Academia, Praha, 2005
BOUCHER Miroslav, kapesní atlas ptáků
ADAMS Simon a spol., Živý svět

www.biolib.cz - taxonomie
www.rozhlas.cz - Hlas pro tento den
www.natura2000.czautor:
datum vydání:
1. listopadu 2006


Diskuze k článku „Datel černý - Dryocopus martius“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!