Řekněte své "NE" těžbě a domovy vám zůstanou - referendum v Litvínově

autor: Alena Rulfová
Ačkoliv Mostecká uhelná společnost nemá pravdu ve svém tvrzení (Jak potvrdila poradkyně Ministerstva průmyslu a obchodu Jana Příhodová), že horní zákon stojí právně výše než zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb., a zákon stavební č. 50/1976 Sb., budoucnost obcí Horní Jiřetín a Černice je stále nejistá. Stejně tak je ohrožena i existence města Litvínov, k němuž by těžba při prolomení stávajících limitů či při jejich nezákoném překročení dosáhla.

Současný stav sporu MUS a občanů slibuje příznivý osud jejich domovům, pokud vytrvají ve svém odporu proti prolomení těžebních limitů. Prohlásila to dne 4. listopadu v pořadu Týden v regionech na ČT 1 již výše zmíněná Jana Příhodová, poradkyně Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ní vláda nebude měnit rozhodnutí obyvatel ohrožených obcí ve prospěch MUS, pokud se rozhodnou své domovy těžbě nevydat.

Dokáží obyvatelé Horního Jiřetína a Černic odolat finančním nabídkám MUS, která jim nabízí až trojnásobek ceny jejich domů a zahrad, když řeknou těžbě ano? MUS tvrdí, že většina obyvatel již možnou spolupráci naznačila. Zastupitel obce Horní Jiřetín pan Vladimír Buřt oproti tomu říká: "skutečnosti jemu známé vypovídají jednoznačně v neprospěch MUS, neboť občané jsou rozhodnuti své domovy hájit."

Jak a kdy skončí tento již příliš dlouho trvající stav ohrožení ze strany těžařů pro severočeské vesnice a města si netroufám odhadnout. Doufám, že zvítězí zdravý rozum, a domovy zůstanou svým majitelům. Kdyby se tak nestalo, začala bych se velice bát o demokratický ráz našeho státu, který, ať je jaký je, přece jen je, a to je důležité.

Prvního prosince proběhne v radnici města Litvínov další "protitěžební" referendum pořádané městem Litvínov ve spolupráci s Hnutím Duha a Greenpeace. Otázka referenda zní: Má město Litvínov aktivně využít všech prostředků, aby zabránilo přiblížení povrchové těžby uhlí k Litvínovu, při kterém by došlo k překročení územních ekologických limitů vymezených usnesením vlády č. 444/1991? Názor zde mohou vyjádřit občané města Litvínov starší osmnácti let.

Podrobnější aktuální informace o vývoji situace popisující boj za zachování již tak poničené a jen pomalu se vzmáhající přírody v severních Čechách si můžete kdykoliv přečíst na internetových stránkách občanského sdružení Kořeny - za zachování Horního Jiřetína a rozvoj Litvínovska www.koreny.cz. Na těchto stránkách neleznete v pravém sloupci také odkaz na Českou televizí odvysílaný pořad Týden v regionech, kde uslyšíte názory pana Vladimíra Buřta a Jany Příhodové na to, zda těžit či netěžit přes stávající limity, a jak je tomu s tvrzením, že některý zákon stojí nad zákonem jiným. Dále zde naleznete také možnost podpořit boj proti přeslimitní těžbě.

Fotografie: Ibra Ibrahimovič - www.koreny.czautor:
datum vydání:
1. prosince 2006


Diskuze k článku „Řekněte své "NE" těžbě a domovy vám zůstanou - referendum v Litvínově“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!