5. červen - Světový den životního prostředí

autor: Alena Rulfová
Datum 5. června, které bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí, je považováno z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí za jednu z nejdůležitějších událostí v roce.

Heslo letošního Světového dne životního prostředí znělo: "Dejme Zemi šanci". V České republice se v rámci letošního Světového dne životního prostředí pořádala velká řada slavností. Dvě z nich připravilo společně s nevládními organizacemi (Národním technickým muzeem, Českým ekologickým ústavem, Českou společností pro jakost a sdružením pro ekologickou výchovu Tereza) Ministerstvo životního prostředí.

Přímo v budově MŽP a v sídle sdružení pro ekologickou výchovu Tereza proběhla již 4. června sběrná akce hliníku. Nasbíraný hliník byl včera dopraven z Ministerstva životního prostředí do Terezy, kde byl zvážen. Zhodnotila se tak schopnost veřejnosti nasbírat za jediný den určité množství této na výrobu i na recyklaci velmi náročné suroviny a zároveň její výskyt ve společnosti.

Na prostranství za sídlem Terezy proběhla současně soutěž v kreslení pro děti na téma: "Jak si představuji ideální životní prostředí".

Od dvou hodin byla včera také zahájena v budově Ministerstva životního prostředí výstava s názvem: "Možnosti environmentálního poradenství", kterou pořádalo Ministerstvo životního prostředí společně se Sítí ekologických poraden ČR. Výstava představila činnost Sítě ekologických poraden, které nabízejí rady a pomoc při řešení otázek týkajících se životního prostředí.

Do 13. června se pro zájemce koná v Národním technickém muzeu výstava ekologicky šetrných výrobků, kde se můžete dozvědět podrobnosti o jejich složení a důvodu jejich ekologického značení a mnohé další. 7. června se navíc koná taktéž v budově Národního technického muzea slavnostní vernisáž této výstavy, kdy ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek předá pěti firmám pro jejich výrobky certifikáty Ekologicky šetrný výrobek.

Zdroj:
www.env.cz
www.ekolist.czautor:
datum vydání:
6. června 2004


Diskuze k článku „5. červen - Světový den životního prostředí“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!