Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Rybák obecný - Sterna hirundo

autor: Jana Šoltésová
Mnoho lidí si myslí, že máme u nás u řek racky, ale většinou to nejsou rackové, ale právě rybák obecný. Rybák obecný má úpravný zevnějšek, dlouhá špičatá křídla a patří k nejpůvabnějším mořským ptákům. Při lovu drobných rybek se často zastaví v letu nad vodou a třepotá se na jednom místě nad hladinou.

Třída ptáci- Aves
Řád dlouhokřídlí - Charadriiformes
Čeleď rackovití - Laridae
Rod rybák - Sterna
Druh rybák obecný - Sterna hirundo

Vzhled

Mladý pták má křídla a záda hnědavě zbarvená. Samice a samec vypadají úplně stejně. Ve svatebním šatě mají zobák červený s černou špičkou a černé čelo. Díky dlouhému a hluboko vidlicovitě vykrojenému ocasu létá rybák velmi elegantně. Hnízdo je mělký důlek v zemi a rybáci ho často vykládají úlomky lastur, trávy či chaluh. Snůška sestává z dvou až tří smetanově zbarvených vajíček, která mají nápadně tmavé skvrny.

Rozšíření

Během letních měsíců a v době tahu bývá rybák obecný nejhojnějším druhem rybáka, který se vyskytuje na středoevropských pobřežích. Naproti tomu ve vnitrozemí je možné spatřit tohoto ptáka, který kdysi v hojném počtu hnízdil podél řek, již pouze na několika málo místech. Mnohá ze zbývajících hnízdišť musí ochránci přírody přísně chránit. Na některých jezerech a přehradách rybáci hnízdí na umělých hnízdních plošinách, jakýchsi vorech, které ochránci zvlášť zřizují pro ohrožené druhy vodních ptáků. Na těchto místech máme možnost pozorovat rybáky z bezpečné vzdálenosti. Je při tom nutné přibližovat se opatrně a zachovat určitou vzdálenost. Ptáci se velice snadno vyplaší a opouštějí hnízda. Nevítané vetřelce občas zahánějí prudkými útoky, při nichž na ně nalétávají ze vzduchu ve výši hlavy. Mnohdy dokonce rybáci udeří ptáky zobákem, a tak jim mohou dokonce způsobit i krvácející rány.

Vyskytuje se ve třech oblastech - jsou to rybničnaté pánve v jižních Čechách, kde hnízdí na různých rybnících v závislosti na aktuálním stavu vody a přítomnosti obnaženého dna jako vhodného biotopu. Druhou oblastí je jižní Morava, kde je nejpočetnější současná kolonie vyskytující se v Česku na Střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. I zde je však závislý na výšce vodní hladiny a přítomnosti ostrůvků. Pravidelně je hnízdění zaznamenáváno na vodních nádržích na Ostravsku.

Široce rozšířen v Euroasii, severní Africe, na východě Severní Ameriky a v karibské oblasti. Přezimuje na pobřežích západní a jižní Afriky, na jihu a jihovýchodě Asie, na východě Austrálie a ve Střední a Jižní Americe.

Způsob života a potrava

Rybák obecný je vysoce společenský pták, a tak tráví většinu času při shánění potravy v malých hejnech, mnohdy společně i s dalšími druhy rybáků. Tito ptáci také společně odpočívají. Když pobývají ve svých jižních zimovištích, tráví hejna den i noc daleko na moři, ve vzdálenosti mnoho kilometrů od pobřeží. Rybák obecný je tažný pták, a tak na jaře přilétá na místa hnízdění. Každoročně se vrací na jedno a to samé hnízdiště, do kolonie, ve které se narodil. Většinou se hnízdní kolonie nacházejí na pobřežích, chráněny skromnou vegetací, na plochých skalách, na plážích nebo v pobřežních dunách. Směrem dál do vnitrozemí bývají kolonie zpravidla menší. Ptáci se v koloniích chovají většinou velice hlučně a hájí ji proti vetřelcům. V koloniích rybáků a na místech, kde odpočívají, dochází v pravidelných odstupech k zvláštnímu jevu, který označujeme jako "panické lety". Bez jakékoliv zjistitelné příčiny všichni dospělí ptáci náhle umlknou a odletí na otevřené moře, ovšem během několika minut se zase všichni v poklidu vrátí.

Rybáci nejpilněji loví brzy ráno a k večeru. Jejich potravu tvoří převážně malé rybky, loví však také drobné korýše, garnáty, malé kraby, červy a larvy vodních brouků a troufnou si i na menší žáby. Při lovu se spoléhá na svou dovednost při létání. Létá pomalu nad vodou a hlavu má otočenou kolmo dolů se zobákem namířeným k hladině. Vždy se na okamžik téměř zastaví v letu, chvíli se třepotá na místě, a pokud objeví kořist, vrhá se střemhlav do vody z výšky až šesti metrů. Pokud je ryba hlouběji pod hladinou, rybák se potopí i 20 až 30 cm hluboko, chňapne oběť a rychle se opět vynoří z vody s kořistí v zobáku. Rybák obecný je velmi přizpůsobivý pták a na kratší dobu je ochoten spokojit se i s jiným druhem kořisti a použít jiných způsobů lovu. Pokud zvládne v okolí hnízdící kolonie nedostatek potravy, chytají rybáci i létající hmyz a dokonce se chovají jako piráti a vylupují si navzájem hnízda. Rybáci žijící na našem území mají podobnou skladbu potravy, místo mořských ryb však chytají více hmyzu, který loví ve vzduchu, a drobné živočichy.

Rozmnožování

Tok a námluvy u rybáků obsahují celou řadu rozmanitých prvků a způsobů chování, přičemž ty nepůsobivější provozují přímo ve vzduchu. Při svatebním letu, při kterém sameček často drží v zobáku malou rybičku, vystoupá párek do výšky až 100 metrů, partneři kolem sebe krouží s trhavými údery křídel a pak se zase oba spouštějí prudce dolů, přičemž se jeden pták pokouší tomu druhému rybku ze zobáku vytrhnout. Hnízdo bývá jen malá mělká prohlubeninka v zemi a ptáci ji většinou vystelou všelijakým rostlinným materiálem, nasbíraným v blízkosti. Každý pár si obhajuje své hnízdo a jeho okolí, které považuje za své území. Toto teritorium bývá kruhového tvaru o několika metrech čtverečních. Někdy jsou však hnízda tak nahloučena, že ptáci na sebe dosáhnou zobákem, a pak mezi nimi dochází k neustálému hašteření. Snůšku zahřívají po dobu tří týdnů oba rodiče. Přibližně sedmkrát denně se navzájem vystřídají, ale samice většinou stráví na vejcích mnohem více času.

Ochrana

Středoevropská hnízdiště ve vnitrozemí jsou ohrožena a ubývají kvůli zvyšující se zástavbě podél řek. Zbývající populace zde vykazují při hnízdění malé procento úspěšnosti.

Český název Rybák obecný
Latinský název Sterna hirundo
Délka 31 - 35 cm
Hmotnost 110 - 160 g
Rozpětí křídel 77 - 82 cm
Pohlavní dospělost ve 2. - 4. roce
Počet snůšek 1
Snůška 2 – 3 smetanově nebo zelenavě zbarvená vejce s tmavými skvrnami
Doba sezení 21 - 22 dní
Schopnost letu za 22 - 28 dní
Způsob života Tažný pták, hnízdí v koloniích
Potrava Ryby, drobní korýši
Délka života Nejstarší zjištěný kroužkovaný pták se dožil 25 let
Ochrana Ano

Citace:
Kol. Autorů (2000); Encyklopedie zvířat 2000 - 3. svazek; IMP BV/international Masters Publishers s. r. o.; CZ-P-60-10-20-023, Karta 56

http://encyklopedie.seznam.cz

Fotorgafie:Jiří Bohdal - www.naturfoto.cz

autor:
Jana Šoltésová
email: jennynka19@seznam.cz

datum vydání:
27. června 2007


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2021 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.